Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Skapa förutsättningar för modigt ledarskap

Alla organisationer vill ha modiga chefer, men då måste det finnas rätt grund att stå på.
”Med hygienfaktorerna på plats är det enklare även för dig som chef att agera modigt och fatta avgörande beslut”, säger Maria Duni, Nordenchef på Personio.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Personio

”Det gäller att utnyttja tekniken för repetitiva och tidskrävande processer”, säger Maria Duni, Nordenchef på Personio. Foto: Personio och Chris Prysok.

Anpassningsförmåga, flexibilitet och förståelse för hur osäkerheter, trender och dagens utveckling kan komma att påverka framtiden. Det är egenskaper som chefer behöver för att lyckas leda sina medarbetare genom turbulenta tider, visar akademisk forskning inom ledarskap och psykologi. Men att som ledare vara anpassningsbar och välja nya vägar kräver mod. En modig chef vågar ta risker och främja innovation även när det finns osäkerhet eller motstånd, eller tar initiativ för att stödja sitt teams välbefinnande trots utmaningar. För att våga agera modigare som chef, och för att undvika missöden, behöver flera hygienfaktorer finnas på plats.

”Du behöver se till att struktur och process finns på plats. Med det som grund kan ledare agera med självförtroende och mod när anpassningar behövs”, säger Maria Duni, Nordenchef på Personio, ett av Europas ledande HR-system som hjälper organisationer att optimera personalprocesser.

Var modig – tillsammans med medarbetaren

Vad tjänar det till att som chef agera modigt om du inte har de anställda i ryggen? Det är viktigt att vara transparent och berätta om anledning till att du gör vissa val. För exakt samma beslut kan uppfattas på helt olika sätt i organisationen beroende på om du som chef har medarbetarna med dig eller inte.
”För att skapa förtroende bland anställda och potentiella kunder behövs kommunikation, empati och transparent beslutsfattande”, säger Maria Duni.

Med kommunikationskanaler som underlättar öppen dialog och återkoppling, samt stabila system och processer som minskar onödiga risker ger man rätt förutsättningar för mod. 
”Dåligt informerade beslut kan leda till oavsiktliga konsekvenser. Som till exempel ekonomiska förluster eller ett skadat rykte”, säger Maria Duni. 

Frigör tid för mod

Det är skillnad på att vara modig med eftertanke och att vara förhastat modig. Chefer behöver frigöra värdefull tid och resurser för att hantera komplexa utmaningar och fatta välgrundade beslut. Här kan automatisering bidra till att skapa utrymme för modiga chefer genom att effektivisera rutinuppgifter och möjliggöra större fokus på strategiska prioriteringar och innovation.
”Det gäller att utnyttja tekniken för repetitiva och tidskrävande processer, som till exempel datainmatning, schemaläggning och rapportering.”

Automatisering kan förbättra effektiviteten inom organisationen. Det frigör inte bara tid för dig som chef, utan bidrar med värdefulla insikter och analysunderlag som hjälper till att identifiera trender och förutse framtida behov.

När automatisering fungerar som bäst skapar det rum för dig som chef att vara modig och att leda med eftertanke och självförtroende – och driva förändring och tillväxt trots en osäker tid. 

5 saker att tänka på: 

  1. Hitta en balans mellan mod och struktur.
  2. Ledare behöver tillräckliga resurser i form av tid, budget och kompetens.
  3. Var alltid transparent med dina val som chef.
  4. Stabila system och processer ger rätt förutsättningar för mod.
  5. Automatisering skapar rum för mod.