anncharlotte-bretan-5

Vad innebär de nya reglerna för lönekartläggning?

Inte lätt att hålla reda på alla nya måsten som chef. Här förklarar vår löneexpert de nya reglerna för lönekartläggning som börjar gälla från och med nästa år.

Fråga: Jag har förstått att det kommer en hel del nya regler vid årsskiftet kring lönesättning. Ännu mer jobb för mig som chef med andra ord. Jag har redan mer än jag mäktar med.

Just alla nya regler som kommer är helt hopplösa att hålla koll på även om jag så klart vet att det ingår i mitt arbete.

Vad i korthet innebär den nya lönekartläggningen som man tydligen måste göra varje år? Om jag har förstått det rätt kommer den att gälla även för oss som har färre än 20 anställda i verksamheten. /Christopher

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Svar: Det stämmer att reglerna för lönekartläggning ändras 1 januari 2017. Enligt de nya reglerna måste arbetsgivare med tio eller fler anställda årligen utföra systematiskt arbete med lönekartläggning, analys av denna och upprättande av särskild handlingsplan.

För arbetsgivare med 25 anställda eller fler införs även krav på systematiskt arbete med aktiva åtgärder avseende alla diskrimineringsgrunder och krav på skriftlig dokumentation.

Det ingår att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet och arbetet omfattar även att uppnå en jämn könsfördelning på ledande positioner.

Det inrättas även utökade krav på riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier när någon anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, medverkat i en utredning enligt lagen, eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Underlåtenhet att fullgöra dessa skyldigheter kan ytterst leda till att Nämnden mot diskriminering efter framställning från Diskrimineringsombudsmannen förelägger arbetsgivaren att vid vite fullgöra skyldigheterna.

/Ann-Charlotte Bretan, ledarskapsutvecklare, Ledarna

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

Arbetsrätt

Berättade om graviditet – fick inte utlovat jobb

Stella blev lovad jobbet som produktchef – men när hon berättade att hon var gravid gick tjänsten till en manlig kollega. Solklart fall av diskriminering, visst? Arbetsrättsadvokaten reder ut begreppen.
Sponsrat Chef + Linkedin

Proffsknepen: Så lockar du talanger på Linkedin

Rekryteringsjättarna Spotify och Experis vet hur man hittar talanger och maximerar effekten av Linkedin. Här delar de med sig av lärdomarna som ger ett försprång i talangjakten.
Arbetsmiljö

Kan jag kräva att få jobba hemma?

Chefen Eva-Lotta vill gärna jobba hemifrån. Medarbetarna säger ja men de högre cheferna säger nej. Hur mycket kan hon framhärda i sin önskan om distansarbete?
Arbetsrätt

”Får ledningen ge mig munkavle?”

Är det ok att beordra anställda att inte prata med media? Det undrar signaturen Peter. Arbetsrättsadvokat Fredrik Dahl ger svar.
Arbetsrätt

Kan jag säga upp vikarien som inte håller måttet?

Kan jag avsluta anställningen i förtid? Det undrar Dag, som befarar att han gjort en felrekrytering. Arbetsrättsadvokat Fredrik Dahl svarar.
Arbetsmiljö

Hur hanterar jag en medarbetare som är rasist?

Hur ska jag hantera min medarbetare som delar rasistiska sidor på sociala medier, undrar Chefs läsare. Arbetsrättsexpert Fredrik Dahl ger tips och råd.
Sponsrat Chef + SBS Executive MBA

Receptet: Så blir du en hållbar chef

Chefer som kan hållbarhet är en viktig pusselbit som ofta saknas.
Lägg hela pusslet. Ta stegen som behövs – för att lära dig leda hållbart.

Arbetsrätt

Kan jag omplacera vid föräldraledighet?

En nyckelperson ska gå på föräldraledighet, men det är tveksamt om arbetsuppgifterna går att sköta på mindre tid. Är det möjligt att omplacera eller vad gäller? Chefs expert svarar.
Arbetsrätt

Tjänstledighet? Det här ska du ha koll på

Arbetsrätt. Ska jag våga ta klivet in i en ny bransch? Och hur fungerar det då med tjänstledighet? Det undrar Elin – och Chefs expert ger råd.
Arbetsrätt

Experten: Utgå från ansvar i löneförhandling

Ansvaret fördubblas – vad ska man då kräva för lön?
Arbetsrätt

Experten: Då kan du säga upp en medarbetare

Företaget har haft problem under ett par år med en medarbetares ständiga utbrott och hot. Kan hen sägas upp?
Arbetsrätt

Experten: Då ska du avsluta anställningsavtalet

Ska anställningskontraktet avslutas sista arbetsdagen eller sista dagen i månaden? Chefs arbetsrättsexpert svarar.
Arbetsrätt

Experten svarar: ”Hur utför jag en lokal förhandling?”

Hur gör man när vikarien är bättre än den ordinarie medarbetaren? Går det att omfördela arbetsuppgifter utan förhandling? Chefs expert svarar.
Arbetsrätt

”Vår vd hetsar och straffar”

Vd:n låter teamen tävla mot varandra, och delar ut skämsdockor till de som säljer sämst. Är detta tillåtet? Experten svarar.
Arbetsrätt

Fråga experten: ”Hur hanterar jag sjukfrånvaron?”

En medarbetares frånvaro påverkar hela avdelningen negativt. Vilket handlingsutrymme har chefen? Arbetsrättsadvokaten Fredrik Dahl svarar.
Arbetsrätt

”Måste jag skriva anställningsavtal?”

Behöver du skriva ett nytt anställningsavtal när provanställningstiden gått ut? Chefs expert på arbetsrätt reder ut frågetecknen.