Så kollar du en kandidats referenser

Du har en kandidat som verkar perfekt för jobbet, nu är det bara referenserna kvar. Så hur får du reda på allt du behöver veta för att få en uppfattning om din framtida medarbetare? En av världens bästa rekryterare ger fem tips.

Karriär
Text:
Publicerad
Foto: New Old Stock

Talang- och ledarskapsexperten Claudio Fernández-Aráoz har blivit rankad som en av världens mest inflytelserika chefsrekryterare av affärstidningen Bloomberg BusinessWeek.

I en artikel på Harvard Business Review skriver han att hans rekryteringar har varit så lyckade att han under hela sin karriär endast behövt säga upp två personer. Hur? Genom att kolla deras referenser – på riktigt.

Här är Claudio Fernández-Aráoz tips:

1. Klargör för kandidaten vilka referenser du vill ha. Före detta chefer kan ofta ge en strategisk överblick och en bra bild av en persons driv medan andra nyckelpersoner som arbetat nära kandidaten kan ge en bild av vilket inflytande personen haft på arbetsplatsen.

2. Ställ rätt frågor till referenten. Börja med att förklara hur viktigt det är med en tillförlitlig referent, att du förstår att ingen är perfekt utan att du vill få reda på både svagheter och styrkor hos den sökande. Mejla inte utan ring eller stäm möte med referenten – det ger mer direkta svar och du kan ställa följdfrågor utan att det blir krystat.

3. Var specifik. Undvik öppna frågor som vad referenten tycker om deras före detta kollega. Utgå istället från din egen arbetsplats och vilka situationer som kan uppstå och fråga hur personen har agerat i liknande scenarier.

4. Fråga om social kompetens. IQ och hårda kompetenser frågar vi ofta om, men glöm inte den emotionella intelligensen. Fråga om hur personen visat sin motivation, självmedvetenhet och empati.

5. Är det en match? Hur bra en kandidat än är, måste hen passa in i er organisation, i sin roll och i er kultur. Söker ni en person som är vinstdriven och tävlingsinriktad eller en coachande lagspelare? Fråga efter personens egenskaper för att se om de passar.

Bonus! Tänk framåt. Personen ni anställer ska fungera och prestera i er nutida organisation – men även i er framtida och förändringar går som vi alla vet fort. Fråga hur personen lär sig och hur hen har utvecklats. Be om exempel där hen har varit nyfiken, målmedveten och visat engagemang.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden