chefsstodupskilling
Illustration: Øivind Hovland

Så coachar du dina medarbetare – till effektivt lärande

En ny studie visar att din roll som chef kan vara avgörande för hur effektivt medarbetarnas lärande blir – och hur det stödet bör se ut.

Din medarbetare kommer tillbaka från en utbildning, pratar vitt och brett om den nyförvärvade kunskapen och är superpeppad på att använda den för att göra ett bättre jobb. Men så var mejlkorgen full, och hen hade visst några andra arbetsuppgifter som det var mer panik med. Och så sipprar kunskapen iväg med motivationen – och allt förblir som det varit.

Känner du igen scenariot? Är du trött på att era utbildningsinsatser inte ger det märkbara resultat du önskar i din orga­­ni­­sation? Och samtidigt stressad av det faktum att upskilling och reskilling är det viktigaste man kan ägna sig åt för att be­­­­hålla konkurrenskraften?

Ny forskning visar att din roll som chef kan vara avgörande för hur effektivt lärandet blir.

Tidigare studier har redan visat att det krävs engagerade och involverade ledare och chefer för att medarbetarutbildning ska ha effekt i verksamheten. Det nya är att ett team vid Michigan State University samt University of Michigan kommit fram till hur det stödet ska se ut för att få medarbetarna att verkligen omsätta den nya kunskapen i sitt arbete.

Studien är gjord på fyra svenska stora internationella företag, där medarbetarna genomfört 32 utbildningsprogram. Totalt medverkade 432 medarbetare och chefer. Man undersökte medarbetarnas motivation att överföra sina kunskaper, vikten av chefsstöd samt villigheten att träna på att, och faktiskt omvandla, kunskapen till reella beteenden i verksamheten.

Forskningen är första fasen av ett större projekt och ännu inte referentgranskad, men det finns ett antal preliminära och intressanta resultat.

”Studien tar avstamp i den amerikanska professorn Robert Brinkerhoffs tidigare studier som visat att det man gör innan och efter utbildningen faktiskt är viktigare när det kommer till att överföra kunskapen till praktiskt agerande, än själva utbildningen”, förklarar Edward Boon, Head of Solutions på Promote International som har genomfört studien tillsammans med de amerikanska universiteten.

Deltagarna i studien genomgick en ledarskapsutbildning som även inkluderade retorik, kommunikation, förhandlingsteknik med mera.

Utbildningen innehöll därför moment där man mycket specificerat fick öva på att praktiskt tillämpa den kunskap man lärt sig, till exempel att ge feedback till en person. Alltså ett konkret beteende. Efter genomgången utbildning uppgav hela 97 procent att de var motiverade att tillämpa kunskaperna.

Och även om motivationen är av stor vikt visade det sig att chefsstödet till och med är viktigare än den egna motivationen.

”Det är superintressant. Något vi tidigare bara känt rent intuitivt är nu vetenskapligt bevisat. Chefsstödet är nyckeln till att kun­­skapen överförs till praktisk handling.”

I studien, som gjorts av professor Kevin Ford och Brian Blume samt docent Jason Huang, hade man listat tre olika typer av stöd. Deltagarna fick ett frågeformulär där de fick ange om de upplevt att de fått stöd, vilken sorts stöd de fått och om de gjort någon beteendeförändring. Parallellt fick cheferna en fråga om medarbetarna för­­bättrat sig, om de ändrat beteende och vilken sorts stöd chefen hade gett.

chef-tillit

Läs också: Transparenta chefer skapar tillit i teamet

De tre olika formerna av chefsstöd som testades i studien var guidning som handlar om muntliga råd av generell natur, direkt eller beteende-assisterat stöd där chefen i handling hjälper till med det nya beteendet, och emotionellt stöd i form av till exempel uppmuntran och empati. I texten nedan finner du förslag på hur de olika stöden kan ta sig uttryck.

Deltagarna kände igen samtliga tre typer av chefsstöd. Och om de kryssat i en sorts stöd kryssade de även i de andra två stöden, vilket innebär att de olika typerna inte kunde särskiljas. Chefsstödet kan alltså anses ha tre dimensioner som alla korrelerar med att kunskapen överförs och omsätts i beteenden på arbetet. En mix av guidning, beteendeassisterat stöd och emotionellt stöd är med andra ord det du kan ägna dig åt för att verkligen få effekt av de utbildningar ni satsar på i företaget.

Men allra först, samla dina medarbetare och ta ett snack på femton minuter om ut­­bildningen. En oredigerad diskussion på bara en kvart, om utbildningsinsatsen och varför den är viktig, kan enligt professor Brinkerhoffs tidigare forskning resultera i att upp till 80 procent av deltagarna använder sig av kunskapen efteråt.

Så coachar du medarbetarna

Om du ger denna typ av stöd till medarbetarna i samband med utbildningen blir lärandet mer effektivt:

  1. Guidning

Information, förklaringar, råd av mer generell natur. Oftast muntligen.

• Förklara på vilket sätt det kommer organisationen till del att personen går utbildningen.

• Klarlägg vad som förväntas av medarbetaren utifrån utbildningen.

• Ge lite råd och tips på hur medarbetaren kan få ut det mesta av utbildningen.

• Hänvisa medarbetaren till andra källor för att få råd om hur hen bäst tillgodogör sig utbildningen.

• Föreslå vad du själv skulle göra om du hamnade i en liknande situation, där den sortens kunskap som medarbetaren lär sig ska tillämpas.

• Berätta vad du själv tycker är bästa sättet att tillämpa kunskapen.

• Dela med dig av din erfarenhet av lik­nande situationer.

2. Direkt- eller beteendeassisterat stöd

Ett stöd bortom orden, där chefen i handling hjälper till. Det kan också vara en djupare interaktion där man tillsammans sätter mål och ger feedback.

• Hjälp medarbetaren att förbereda sig så att hen kan få ut maximalt av utbildningen.

• Sätt upp mål tillsammans för hur medarbetaren kan tillämpa de nya kunskaperna i sitt arbete.

• Hjälp medarbetaren lägga upp sitt jobb ­eller sitt sociala sammanhang för att maxi­mera möjligheterna att kunskapen tillämpas.

• Ge feedback på hur medarbetaren klarar målet med utbildningen.

• Följ upp tillsammans om medarbetarens första försök att applicera kunskapen har gett önskat resultat.

• Se till att i praktiken ge medarbetaren tid och resurser att tillämpa den nya kunskapen i sitt jobb.

3. Emotionellt stöd

Uppmuntran, känslomässig support, empati.

• Uttryck din respekt för hur medarbetaren har tillägnat sig den nya kunskapen.

• Lyssna öppet till medarbetaren när hen pratar om vilka utmaningar hen mött under sina försök att tillämpa kunskapen.

• Dela med dig av vad du själv känt i lik­nande situationer.

• Visa dig intresserad av hur det går att överföra kunskaperna från kursen till verk­liga livet, och medarbetarens jobbsituation.

• Uppmuntra medarbetaren att fortsätta använda sig av den nyförvärvade kunskapen.

passivchef

Läs också: Därför är passiva chefer farliga för dig

siri_wikander_larande_organisation_1800
Distanskurs

Så höjer du lärandet och innovationen – med mätbar effekt

konkreta tips i denna digitala utbildning under ledning av HR-experten Siri Wikander, med färsk praktisk erfarenhet av att bygga en öppen och lärande organisation som ger mätbara resultat bland både medarbetare och kunder.

Relaterade artiklar

stressaminte
Hälsa

Hetaste jobblöftet: Stressa mindre

När svenskarna får ge ett löfte inför sitt jobbår hamnar ”stressa mindre” i topp. Det visar en färsk undersökning som Kantar Sifo har gjort.
Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Han hittade succémetoden för bättre ledarskap

Glada medarbetare, hög kundnöjdhet och dubblad försäljning. Möt chefen som ser sina medarbetare som Formel 1-förare och regelbundet tar in dem i depån.

julbonus
Motivation

Ikeas feta julbonus: Så mycket får varje anställd

Möbeljätten Ikea kommer med en tidig julklapp till sina anställda. Som lojal medarbetare kan du vänta dig ett extra tillskott lagom till jul – på 14 800 kronor.
presenter
Motivation

Undersökning: Här är julklappen flest vill ha – av chefen

Över 60 procent får en julklapp av sin arbetsgivare. Det visar en undersökning som även avslöjar vad medarbetare helst vill ha som gåva.
distansss
Kommunikation

Hemmajobbare – här är 3 tips för att aldrig mer känna dig ensam

Snacket vid kaffemaskinen och småpratet på lunchen. Smådetaljer, men saker som en distansjobbare kan sakna. Här är 3 strategier för att du ska känna dig mindre isolerad.
helena-2
Motivation

Så lockar Microsoft tillbaka avhoppare

Att fånga kvalificerade medarbetare på en glödhet och snabbrörlig arbetsmarknad är inte alltid så lätt. Microsoft tar till nya grepp för att motivera tidigare anställda att återvända. Ett är att träna cheferna i empati.

Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Hur ska man på ett bra sätt gå tillbaka till arbetsplatser efter att ha jobbat hemma under lång tid? Svaret heter reboarding. ”Behovet av reboarding har i princip fötts under pandemin och utmaningarna är många. Här har chefer en otroligt viktig roll i att hjälpa sina medarbetare i rätt riktning”, säger Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood. 
snallhet
Motivation

Googlestudie: Snällhet skapar dreamteam

Ända sedan 2002 har Google sökt svaret på varför vissa team är mer produktiva och framgångsrika än andra.