Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Så blir du snäll och lönsam som chef

Forskningen talar sitt tydliga språk: Det snälla ledarskapet lönar sig. Här är fyra nycklar till hur du som chef skapar en positiv företagskultur.

Arbetsmiljö
Publicerad
Illustration: Kristin Lidström

Det har länge pratats om vikten av snälla chefer. Redan 2012 skrev Chef att mjuka ledare gör bättre affärer än auktoritära. Året därpå rapporterade vi om forskningen utifrån ”the compassionate leadership”, där man funnit en tydlig koppling mellan medkänsla och produktivitet. Så sent som i höstas berättade vi om hur medieprofilen Mattias Hansson lärt sig den hårda vägen och nu förespråkar det snälla ledarskapet. 

”Att vara driven kan absolut höra ihop med att vara snäll. Viljan att förstå sig själv är också att vilja förstå andra runt omkring sig. De som är intresserade av det är också de som lyckas bäst”, sa Mattias Hansson i den intervjun.

Och det har till och med startats kurser i konsten att bygga en lönsam snällhetskultur.

Tiden för den distanserade och krävande chefen är definitivt över. 

Forskningen har inte bara lett i bevis att det snälla ledarskapet är långt mycket lönsammare än den gamla piskan. 

De två forskarna Emma Seppälä, doktor i psykologi, och Kim Cameron, professor i ledarskap och organisation, kan dessutom berätta hur du ska gå tillväga för att hitta ditt medkännande och omtänksamma ledarskap. 

Emma Seppälä forskar vid Stanford Universitys Center for compassion and altruism och har skrivit boken The happiness track. Kim Cameron verkar vid Ross School of Business vid University of Michigan och är författare till Positive leadership och Practicing positive leadership. Tillsammans har de gjort en översikt över den aktuella forskningen på området inklusive sin egen och skrivit en artikel i Harvard Business Review.

De har hittat nycklarna till hur du som chef skapar den positiva och hälsosamma företagskultur som inte bara rent bokstavligen kan rädda livet på dina medarbetare – en stor svensk studie visar på sambandet mellan ledarskapsbeteende och medarbetares hjärtproblem – utan även få medarbetarna att bli både mer innovativa och mer produktiva. 

Deras syn på ett gott ledarskap tar oss ännu längre bort från den tid då man inte skulle bli för personligt involverad med sina medarbetare. För att kunna skapa en positiv företagskultur måste du som chef vara beredd att komma riktigt nära, engagera dig och verkligen bry dig om dina medarbetare. Utanpåverk och låtsasengagemang kommer inte att fungera. Det krävs autenticitet. 

Det är värt att påminna sig om den uppåtgående spiral som positiva upplevelser skapar på individnivå. Positiva upplevelser har en effekt långt utöver den lilla kicken av lycka eller välbehag i stunden.

De positiva känslorna får oss att bli generösa och känna medkänsla med oss själva och andra. De får oss att öppna upp, bli nyfikna och intresserade. När vi känner välbefinnande vänder vi oss ut mot andra människor och har lättare att ta in deras erfarenheter och kulturella bakgrund. Det finns till och med studier som säger att positiva känslor motverkar fördomar mot andra etniska grupper.

Vi blir kreativa, ser fler möjligheter och alternativ och vi vågar testa nytt. Och när vi testar nytt lär vi oss nya saker och bygger nya resurser, vilket gör att vi står bättre rustade. Vi har alltså mer motståndskraft nästa gång vi drabbas av livets hårda smällar. Om och när vi faller tar vi oss dessutom snabbare upp på benen igen. 

Detta kallas för broaden-and-build och är den grundläggande teorin inom positiv psykologi. 

Men tillbaka till teamet på din arbetsplats. Enligt Kim Camerons forskning består en positiv företagskultur av sex olika beteenden. 

Det är att:

1. Bry sig om, intressera sig och känna ansvar för sina kolleger som vänner.

2. Stötta varandra, vara vänlig och visa medkänsla när andra har det tufft.

3. Undvika att skuldbelägga. Förlåta misstag.

4. Inspirera varandra i arbetet.

5. Betona det meningsfulla med arbetet.

6. Behandla varandra med respekt, tacksamhet, tillit och integritet.

Hans forskningsteam har undersökt sambandet mellan ett positivt agerande och olika indikatorer på ett företags effektivitet. 

Den ena studien genomfördes på 40 företag inom finanssektorn, just för att de inte är kända för att prioritera positivitet och omtanke utan i första hand drivs av vinstmotiv. Studierna gjordes utifrån de sex dimensionerna ovan av positivt agerande och ställde dessa mot personalomsättning, organisationsklimat, sju olika ekonomiska utfall samt en expertrankning av bland annat effektivitet och engagemang. 

De företag som fick höga poäng på positiva beteenden hade bättre arbetsmiljö, bättre relationer mellan ledning och medarbetare och lägre personalomsättning. Man kunde också se att ett positivt och snällt förhållningssätt gav resultat på sista raden. 

Den andra studien gjordes på 29 sjukvårdsföretag som i två års tid medvetet praktiserade positiva beteenden. Mycket riktigt påverkade just omtanke inte effektivitet i någon större mån då det redan var kärnan i deras verksamhet. 

Men när organisationen uttryckte medkänsla, bemödade sig om positiv och inspirerande information till medarbetarna, förlät misstag, uttryckte tacksamhet och förtroende, klargjorde meningen med att arbetet blev utfört och såg till att respekt och integritet präglade arbetsplatsen, resulterade det i nöjdare patienter, förbättrat arbetsklimat, förhöjt medarbetarengagemang, ökad omsättning och högre kvalitet på vården.

Det som hade störst effekt var att stödja och uppmuntra medarbetarna till respekt, integritet, medkänsla, förlåtelse, inspiration och meningsfullt arbete. Utifrån denna forskning har Emma Seppälä och Kim Cameron formulerat fyra steg, för att som chef utveckla en snällhetskultur: 

1. Uppmuntra och stötta sociala kontakter på jobbet. Relationer är den enskilt viktigaste faktorn för välmående. Avsaknaden av meningsfulla och förtroliga relationer är farligare än rökning, alkoholmissbruk och övervikt. Det ger hela 70 procents högre risk för förtidig död. Otrivsamma, stressfyllda arbetsplatser påverkar naturligtvis våra sociala relationer negativt.

2. Visa medkänsla. I en psykologiuppsats från Lunds universitet 2010 kom man fram till att medkänsla och tillit var nyckelfaktorer för att människor skulle stanna kvar på sina jobb. Ledare som är rättvisa och hjälpsamma får likadana medarbetare, som dessutom blir mer lojala och engagerade i sitt jobb, visar forskaren Jonathan Haidts studier vid New York University. Han ser också en koppling mellan medkänsla och produktivitet. Jane Dutton på Compassion Lab vid University of Michigan såg i sina studier att chefer som visar medkänsla ökar den individuella och kollektiva motståndskraften i sämre tider.

3. Ansträng dig rejält för att hjälpa till. Jonathan Haidts forskning visar dessutom att när ledare inte bara är rättvisa utan även går den där extra milen för sina medarbetare blir dessa så berörda att de svarar an med att bli ytterst lojala och hängivna sin uppgift. Annan forskning visar att medarbetare till osjälviska chefer blir mer samarbetsvilliga för att de litar mer på sin chef. De blir också mer produktiva och som grädden på moset börjar de betrakta chefen som både mer effektiv och karismatisk. 

4. Uppmuntra dina medarbetare att prata med dig – speciellt om sina problem på jobbet. Vinnlägg dig om att få medarbetarnas tillit. Ödmjuka och inkluderande chefer som har medarbetarnas bästa för sina ögon förbättrar även medarbetarnas förmåga till att lära nytt och prestera.

”Ta reda på hur medarbetarnas familjesituation ser ut, om du får veta om de blir sjuka eller drabbas av någon annan svårighet. Se efter vad du kan göra för att stötta dem. Medarbetare som känner sig omhändertagna av sin arbetsplats är betydligt mer välmående.”

”Fruktskålar och bonusar i all ära, men de ger bara en tillfällig känsla av tillfredsställelse. Satsa på en företagskultur som präglas av snällhet, tillit och respekt. Inkludera gärna en möjlighet att tjäna en högre sak, som är en viktig grogrund för ett hållbart välbefinnande”, säger Emma Seppälä till Huffington Post.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden