Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Så blir chefen en friskfaktor

Tjänstemän blir allt nöjdare med jobbet, men också sjukare. Det visar TCO:s nya rapport Friskt jobbat – allt att vinna. Gott ledarskap omnämns som särskilt viktig för att förebygga ohälsa. Här är åtta punkter som karaktäriserar det.

Arbetsmiljö
Publicerad

Rapporten, som bygger på statistik från SCB och Arbetsmiljöverket, visar att åtta av tio tjänstemän är nöjda med sitt jobb och tre av fyra upplever arbetet som meningsfullt.

Samtidigt ökar alltså sjukfrånvaron, som är högre bland dem som drabbas av arbetsrelaterade besvär. Och störst risk att drabbas av arbetsrelaterade besvär löper kvinnliga tjänstemän, som i större utsträckning har arbeten där kraven är höga och den egna kontrollen låg.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete omnämns som en faktor som sänker risken för att drabbas av arbetsrelaterade besvär. Det sambandet gäller också särskilt för kvinnor.

I rapporten beskrivs också ett antal andra friskfaktorer – baserat på en Forterapport – med gott ledarskap som en av de främsta. Det karaktäriseras av att det

  • är rättvist.
  • är stödjande.
  • är inkluderande.
  • ger möjlighet till kontroll i arbetet.
  • ger balans mellan arbete och fritid.
  • ger balans mellan arbetsinsats och belöning.
  • sätter upp tydliga mål.
  • ger anställningstrygghet.

Enligt siffrorna i rapporten upplever tjänstemännen att de alltid eller för det mesta får råd eller hjälp om de behöver det – men däremot saknar så många som nio av tio stöd från sin chef att prioritera bland arbetsuppgifterna.

”Det måste vara möjligt att kunna förena arbete med livskvalitet i vardagen. Man ska inte behöva gå och längta efter pensionen för att man har det för stressigt när man arbetar. Vi måste skapa ett arbetsliv som tillåter både arbete och återhämtning samtidigt”, säger Eva Nordmark, förbundsordförande för TCO, i ett pressmeddelande.

Andra friskfaktorer är bland annat god kommunikation, det tidigare nämnda systematiska arbetsmiljöarbetet, möjlighet att byta arbetsuppgifter, positiv inställning till kompetensutveckling och prioritering av arbetsuppgifter.

Friskfaktorerna delas in i två grupper: de som framför allt minskar risken för ohälsa och de som främst verkar förebyggande, alltså innebär ökad chans till hälsofrämjande effekter. Gott ledarskap ses främst som en förebyggande faktor, enligt rapporten.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden