happywork

Så kickstartar du arbetsmiljöarbetet

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt för chefen att förebygga psykisk ohälsa hos medarbetarna på grund av för hög arbetsbelastning. En snabb väg in i det arbetet är fyra punkter från en av Arbetsmiljöverkets skrifter, tipsar Marita Tirén, psykolog och organisationskonsult på Feelgood.

Centrala metoder för att systematisera arbetsmiljöarbetet är undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll.

Det innebär ingen helhetslösning – också viktigt att tänka på är till exempel rutiner som den årliga uppföljningen och att det står klart vem som har ansvar för arbetet.

Likväl är det ett tillvägagångssätt som går att tillämpa på de flesta verksamheter och för de flesta chefer.

Här kan du läsa Arbetsmiljöverkets skrift ADI 701.

Bra kvalitet på arbetet gör att vi trivs på jobbet.

Läs också: Studie: Kunna göra ett bra jobb avgörande för trivseln

Undersökning:

Att tidigt fånga upp signaler om ohälsa gör det möjligt att sätta in åtgärder i god tid. Det finns många sätt att undersöka risker med arbetsmiljön:

  • Samla in resultat, tidrapporter och sjukskrivningar.
  • Dokumentera samtal kring arbetsförhållanden och incidenter som har att göra med organisatoriska brister.
  • Särskilda medarbetarundersökningar, eventuellt med anonymiserade svar.
Kontorsljus på Atrium Ljunbergs kontor i Stockholm

Läs också: Varde ljus – så får du piggare medarbetare i höstmörkret

Riskbedömning:

Utgå från resultatet av undersökningen. Genom att besvara följande två frågor bedömer du riskernas grad av allvar:

  • Kan riskerna innebära svåra konsekvenser?
  • Är det hög sannolikhet att det inträffar?

Åtgärder:

Bör syfta till att minska kraven i arbetet eller öka resurserna för arbetet. Bra att börja med är att klargöra förväntningar på olika funktioner/tjänster. Listan kan göras lång – här några saker som är bra att tänka på:

stress-2-2

Läs också: Undersökning: Stresshantering på jobbet får underkänt

  • Sträva efter långsiktiga åtgärder av organisatorisk natur.
  • Tänk på hur de kan påverka i andra delar – får annan avdelning ökad arbetsbelastning om den minskar på ett ställe?
  • Tydliggör vilka som berörs av och ansvarar för åtgärderna.

Följ upp:

Viktiga frågor:

  • Har arbetsbelastningen minskat tack vare åtgärderna?
  • Finnas andra konsekvenser? Positiva, negativa? Finns plan för att hantera negativa konsekvenser?
Vissa telefonsamtal stör mer än andra.

Läs också: Studie: Kollegans telefonsamtal – ett arbetsmiljöproblem

Relaterade artiklar

tommakontor
Arbetsmiljö

Storföretagen förlänger hemma-arbetet

Folktomma kontor, avstängda kaffemaskiner och ödsliga mötesrum. Stora företag och myndigheter förlänger hemifrån-arbetet under hösten. Ingen vet när arbetslivet återgår till det normala – eller ens om det gör det.
Cheferna Sebastian Persson och Carina Kjellberg har tagit en Executive MBA på Stockholms universitet.
03:10
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

Studier och chefsjobb samtidigt – då lyfter ledarskapet

Video: Cheferna Sebastian Persson och Carina Kjellberg har nyss tagit en Executive MBA. Den tvååriga deltidsutbildningen har gjort stor skillnad tycker de: ”Är man nyfiken, då får man extremt mycket tillbaka.” ”Ta chansen!”
Person som jobbar längre arbetsdagar vid hemarbete
Arbetsmiljö

Corona-effekten: Längre arbetsdagar – men kortare och effektivare möten

”Cheferna får bära huvudbördan av skiftet till distansarbete.” Hemifrån-arbetet under covid 19-pandemin har förändrat arbetslivet på ibland oväntade sätt, visar en analys från Microsoft.
Regnbågsflagga
Arbetsmiljö

Checklista: Så jobbar du inkluderande med hbtq-frågor

Som chef har du enligt diskrimineringslagen ansvar för att skapa en inkluderande arbetsplats där ingen diskrimineras. Här är en checklista i 6 steg.
Hemmakontor med dator, lampa, kaffekopp, krukväxt oxh utsikt
Arbetsmiljö

Det här ansvarar du för som chef – i hemmajobbarnas arbetsmiljö

Som arbetsgivare ansvarar du för arbetsmiljön även när dina medarbetare jobbar hemma – men vad innebär det egentligen? Och hur ska det gå till?
Trött chef som arbetar övertid vid sitt skrivbord
Arbetsmiljö

Chefer arbetar mest övertid – utan ersättning

Chefer är den grupp på arbetsmarknaden som arbetar mest övertid utan kompensation, visar en rapport från SCB.
al_ledarstil_stor
Annonssamarbete Chef + Atrium Ljungberg

Kontoret – en viktig nyckel i ditt ledarskap

Allt fler satsar på sitt kontor – trots digitalisering och ökat distansarbete. Anledningen? Nya möjligheter för kontoret som ledarskapsverktyg och må-bra-faktor.
Kvinna på äldreboende
Arbetsmiljö

Närvarande chef viktig för att att minska smittspridning

Ett närvarande och tydligt ledarskap är en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen, visar en rapport från IVO.