happywork

Så kickstartar du arbetsmiljöarbetet

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt för chefen att förebygga psykisk ohälsa hos medarbetarna på grund av för hög arbetsbelastning. En snabb väg in i det arbetet är fyra punkter från en av Arbetsmiljöverkets skrifter, tipsar Marita Tirén, psykolog och organisationskonsult på Feelgood.

Centrala metoder för att systematisera arbetsmiljöarbetet är undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll.

Det innebär ingen helhetslösning – också viktigt att tänka på är till exempel rutiner som den årliga uppföljningen och att det står klart vem som har ansvar för arbetet.

Likväl är det ett tillvägagångssätt som går att tillämpa på de flesta verksamheter och för de flesta chefer.

Här kan du läsa Arbetsmiljöverkets skrift ADI 701.

Bra kvalitet på arbetet gör att vi trivs på jobbet.

Läs också: Studie: Kunna göra ett bra jobb avgörande för trivseln

Undersökning:

Att tidigt fånga upp signaler om ohälsa gör det möjligt att sätta in åtgärder i god tid. Det finns många sätt att undersöka risker med arbetsmiljön:

  • Samla in resultat, tidrapporter och sjukskrivningar.
  • Dokumentera samtal kring arbetsförhållanden och incidenter som har att göra med organisatoriska brister.
  • Särskilda medarbetarundersökningar, eventuellt med anonymiserade svar.
Kontorsljus på Atrium Ljunbergs kontor i Stockholm

Läs också: Varde ljus – så får du piggare medarbetare i höstmörkret

Riskbedömning:

Utgå från resultatet av undersökningen. Genom att besvara följande två frågor bedömer du riskernas grad av allvar:

  • Kan riskerna innebära svåra konsekvenser?
  • Är det hög sannolikhet att det inträffar?

Åtgärder:

Bör syfta till att minska kraven i arbetet eller öka resurserna för arbetet. Bra att börja med är att klargöra förväntningar på olika funktioner/tjänster. Listan kan göras lång – här några saker som är bra att tänka på:

stress-2-2

Läs också: Undersökning: Stresshantering på jobbet får underkänt

  • Sträva efter långsiktiga åtgärder av organisatorisk natur.
  • Tänk på hur de kan påverka i andra delar – får annan avdelning ökad arbetsbelastning om den minskar på ett ställe?
  • Tydliggör vilka som berörs av och ansvarar för åtgärderna.

Följ upp:

Viktiga frågor:

  • Har arbetsbelastningen minskat tack vare åtgärderna?
  • Finnas andra konsekvenser? Positiva, negativa? Finns plan för att hantera negativa konsekvenser?
Vissa telefonsamtal stör mer än andra.

Läs också: Studie: Kollegans telefonsamtal – ett arbetsmiljöproblem

Relaterade artiklar

cheferstodarbetsmiljo
Arbetsmiljö

Cheferna får stöd i arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket har fått tre miljoner kronor av regeringen för att höja kunskapen hos arbetsgivarna om särskilda risker i arbetsmiljön under pandemin.
Annonssamarbete Chef + &frankly

”Chefer – se upp med de oskrivna reglerna”

Tuffa tider flyttar chefers fokus mot prestation och leverans. Företagskulturen kan hamna i skymundan.
”Tappa inte bort kulturbyggandet”, varnar hr-experten Lilian Ekelin på &frankly.

rokningochergonomi1800
Arbetsmiljö

Högre elräkning och ergonomi – distansarbetet sätter arbetsrätten på prov

Vem ska betala för bredband och el när jobbet utförs hemma? Och är det okej att röka på jobbet nu? Coronakrisen och det omfattande hemifrån-arbetet sätter arbetsrätten på prov. Chef rätar ut några av frågetecknen.
Arbetsplats
Arbetsmiljö

Rekordhögt förtroende för chefen

Trots den sociala distanseringen under coronakrisen ökar förtroendet för chefer. Nu har hela 69 procent av svenskarna stort förtroende för sin närmaste chef, visar en undersökning.
Nicole Kavander
Arbetsmiljö

11 punkter: Så motverkar du rasism på arbetsplatsen

Många chefer är inte medvetna om sina implicita fördomar. Och oftast går det fel vid rekryteringen trots att man tror att man gör rätt. Det säger Nicole Kavander, som står bakom uppropet A call for change.
Två tummar upp
Arbetsmiljö

8 av 10 chefer nöjda med krisledarskapet

En majoritet av cheferna inom vård och omsorg är nöjda med ledarskapet under coronapandemin, visar en undersökning. Chefskollegorna samt familj och vänner har varit det viktigaste stödet under krisen. 
kompass-2
Annonssamarbete Chef + Skandia

Trygg arbetsgivare lockar i osäkra tider

I tider av osäkerhet ökar behovet av trygghet.
”Det handlar om att vara en bra, ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare”, säger Mattias Munter på Skandia.

Klocka och arbetsplats med sex timmars arbetsdag
Arbetsmiljö

Varannan: Vi klarar åtta timmars arbete på sex timmar

55 procent av de svarande vill införa sex timmars arbetsdag, visar en ny Sifo-undersökning. Dessutom menar varannan att de skulle få lika mycket gjort på sex timmar som på åtta.