Så kickstartar du arbetsmiljöarbetet

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt för chefen att förebygga psykisk ohälsa hos medarbetarna på grund av för hög arbetsbelastning. En snabb väg in i det arbetet är fyra punkter från en av Arbetsmiljöverkets skrifter, tipsar Marita Tirén, psykolog och organisationskonsult på Feelgood.

Arbetsmiljö
Publicerad

Centrala metoder för att systematisera arbetsmiljöarbetet är undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll.

Det innebär ingen helhetslösning – också viktigt att tänka på är till exempel rutiner som den årliga uppföljningen och att det står klart vem som har ansvar för arbetet.

Likväl är det ett tillvägagångssätt som går att tillämpa på de flesta verksamheter och för de flesta chefer.

Undersökning:

Att tidigt fånga upp signaler om ohälsa gör det möjligt att sätta in åtgärder i god tid. Det finns många sätt att undersöka risker med arbetsmiljön:

 • Samla in resultat, tidrapporter och sjukskrivningar.
 • Dokumentera samtal kring arbetsförhållanden och incidenter som har att göra med organisatoriska brister.
 • Särskilda medarbetarundersökningar, eventuellt med anonymiserade svar.

Riskbedömning:

Utgå från resultatet av undersökningen. Genom att besvara följande två frågor bedömer du riskernas grad av allvar:

 • Kan riskerna innebära svåra konsekvenser?
 • Är det hög sannolikhet att det inträffar?

Åtgärder:

Bör syfta till att minska kraven i arbetet eller öka resurserna för arbetet. Bra att börja med är att klargöra förväntningar på olika funktioner/tjänster. Listan kan göras lång – här några saker som är bra att tänka på:

 • Sträva efter långsiktiga åtgärder av organisatorisk natur.
 • Tänk på hur de kan påverka i andra delar – får annan avdelning ökad arbetsbelastning om den minskar på ett ställe?
 • Tydliggör vilka som berörs av och ansvarar för åtgärderna.

Följ upp:

Viktiga frågor:

 • Har arbetsbelastningen minskat tack vare åtgärderna?
 • Finnas andra konsekvenser? Positiva, negativa? Finns plan för att hantera negativa konsekvenser?

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden