Studie: Självledarskap ger ökat välmående

Människor som utövar självledarskap blir bättre på att hantera osäkerhet, samarbeta med andra och att sätta gränser mellan jobb och fritid, visar en studie.

Självledarskap
Publicerad

Vad

Människor som lär sig verktyg för självledarskap mår bättre, får ökat välmående, meningsfullare relationer, kan hantera osäkerhet, samarbeta och sätta gränser.

Nytta

Konkreta verktyg för att lära sig självledarskap.
kvinna njuter i solen

En ny svensk studie gjord av KI, Stockholms universitet och utbildningsföretaget Self Leaders slår nu fast att självledarskap kan vara en metod som förbättrar medarbetarnas mående på arbetsplatserna.

Under sex månader studerades personer som fick lära sig verktyg för att utöva självledarskap.

Samtliga uppvisade ett ökat välmående, samtidigt som de upplevde att de fått fler meningsfulla relationer såväl privat som på jobbet efter studiens avslutande.

De blev även bättre på att hantera osäkerhet, samarbete med andra och att sätta gränser mellan jobb och fritid.

“Givet studiens resultat tror vi på att arbetsplatser där självledarskap får en central roll kan bidra till mer välmående medarbetare och arbetskulturer”, säger Malin Rapp på utbildningsföretaget Self Leaders, som utformat metoden i undersökningen.

Här finns en möjlighet för arbetsgivare att ta ett större grepp för att motverka psykisk ohälsa och stress och att ta vara på medarbetarnas kompetens och erfarenhet, tillägger hon.

“Världen har skakat om oss, kastat in oss i nya vanor och rutiner. Visst har vi anpassat oss, men för att bibehålla motivationen är självledarskap en nyckelfaktor: att ta vara på varje medarbetares styrkor – men också få alla att känna ansvar för gemensamma mål”, menar Malin Rapp.

Faktaruta: Så kan du öva upp din förmåga till självledarskap

Här är några av de verktyg som undersökningsdeltagarna fick öva på under studien.

Identifiera din inre kompass och drivkrafter
Fundera över när du trivs som bäst, vad du behöver för att må bra, vad som väcker ditt engagemang och vad som får dig att känna mening.

Bidra utifrån dina styrkor
Fundera på vad du är bra på och hur du kan göra mer av det för att bidra till gruppen och gemensamma mål.

Våga växa och utmana dig
Be ofta om feedback från personerna i din omgivning, fokusera på beteenden och vad du kan göra annorlunda för att utvecklas.

När känslorna tar över: bemöt dig själv med vänlighet
Anförtro dig sedan till någon som du litar på.

Ta ansvar för din situation
Acceptera det som är och ta ansvar för det du kan påverka.

Var en aktiv lyssnare
Försök förstå vad den andra säger bortom det du redan vet och visa din närvaro, slå på kameraläget och undvik multitasking under digitala möten.

Se dig som en del av helheten
Bestäm dig för vilken energi som du vill sprida till personerna i din närhet. Be om stöd om du har svårt att nå dina mål.

Visa uppskattning utifrån ett styrperspektiv
Ge feedback när du ser en kollega använda sina styrkor och beskriv vilka positiva effekter du ser.

Skapa en buddy-grupp
Hitta en person eller grupp du träffar kontinuerligt för att stötta och peppa varandra i er utveckling och få till nya vanor i vardagen. Att utveckla sitt självledarskap kräver träning, uthållighet och stöd från andra.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden