7 steg till självledarskap för ditt team

Det har aldrig ställts så höga krav på självledarskap som nu – när så många jobbar hemifrån och chefen är på avstånd. Här är 7 steg för hur du kan främja självledarskapet i ditt team.

Självledarskap
Publicerad

Distansarbetet har ökat från 15 till 57 procent under coronakrisen, enligt en undersökning av Kantar Sifo. Och många tycker det är svårt att navigera och motivera sig själv i det nya arbetslandskapet.

När Sofia Brax, ledarskapskonsult inom hr och hållbarhet, slängde ut en fråga om det i Chefs Facebook-grupp ”Chefa i coronakris” fick hon ett rungande gensvar.

”Ja, herregud vad många det var som kände samma behov. De ville dels bidra, dels få verktyg till att utveckla sitt självledarskap,” säger Sofia Brax på telefon från Göteborg.

”Även om organisationen och chefen kan göra mycket, handlar det om att som individ hitta sina egna styrkor och kunna påverka i den här känslan av maktlöshet som uppstått.”

Flera personer har hört av sig och velat betala henne för kursen, men Sofia Brax vill hellre att man köper en Faktum- eller Situation Stockholm-tidning. Hon ser kursmaterialet i självledarskap som ett sätt att bidra till att människor mår bättre.

Vad är det viktigaste att tänka på när det kommer till självledarskap?
”Att ha mod och tillit till att vad du än är och vad du än gör så har du en möjlighet att påverka i den riktning du vill. För en organisation handlar det om att tillsammans röra sig i en utstakad riktning.”

Sofia Brax  har utifrån materialet hon fått in via Facebook-grupperna och utifrån sin 20-åriga erfarenhet att utveckla organisationer utifrån medarbetarna genom självledarskap satt ihop en utbildning som man kan köra digitalt eller fysiskt. De olika stegen är tänkta för team, men du kan också göra övningarna för dig själv.

Här kommer en förkortad version av kursen:

7 steg mot ökat självledarskap för ditt team

Du som chef och ledare bör leda processen. Finns det hr-resurser bör de inriktas på att vara ett stöd för dig som chef. Du kan träffa ditt team antingen online eller i verkligheten. Betona vikten av att våga vara ärlig och ta upp de saker som skaver. Och tänk på att det är du som sätter ribban.

1. Nuläge
För att få alla att landa kan du börja med att deltagarna får dela med sig av var de är mentalt. Ställ frågor som: Hur ser din arbetssituation ut idag? Hur får det dig att känna dig? Hur hade du det för ett halvår sedan? Vad har gjort att det ser annorlunda ut? Vad skulle du behöva för att komma vidare?

Låt medarbetarna besvara frågorna för sig själva. Sofia Brax betonar vikten i att skriva ner istället för att prata. ”När människor skriver kommer man ofta åt annan information som ligger djupare i oss än det vi först tänker på.”

2. Diskutera utifrån etablerade modeller
Använd till exempel grupprocessen FIRO, Susan Wheelans grupputvecklingsmodell eller andra liknande förändringsmodeller för den fortsatta diskussionen. ”Modellerna gör det lättare att sätta ord på sådant som man inte brukar prata om och därigenom kunna diskutera vad medarbetarna skrivit.”

3. Värderingar
Låt deltagarna skriva ner vad som är viktigt. Vad är grundläggande för att du ska må bra? Vad behöver du för att uttrycka dig själv och utvecklas? Vilket är ditt högre syfte? Hur vill du påverka och bidra till samhället i stort?

Efter att man fått fundera själv är det dags för deltagarna att berätta. Hur de vågar öppna sig avgörs av den tillit och trygghet man lyckats skapa i gruppen.

4. Motivation till att leda sig själv
Med hjälp av self determination theory kan du hjälpa deltagarna att fokusera på det som de faktiskt kan påverka och därmed bli den som sitter i förarsätet i sitt liv. I snitt lägger vi 80 procent av vår tid på sådant vi inte kan påverka.

Fyra ingredienser krävs för att du ska kunna motivera dig själv:

5. Högre syfte
För att ta fram en målbild som inspirerar och motiverar behöver man vara överens om vad man gemensamt vill uppnå. Diskutera er organisations och ert teams syfte/mission. Ställ frågor till gruppen som:

  • Vad är det som gör oss verkligt unika som team?
  • Vad det skulle stå på första sidan om oss i alla tidningar att vårt team var anledningen till att företaget lyckats så bra, vad skulle det stå?
  • Om vårt team inte skulle finnas, vad skulle de andra avdelningarna och kunderna sakna mest?

6. Intention och riktning
Ta återigen hem resonemanget till individen, och låt var och en reflektera över och skriva ner sina tankar kring hur de utifrån sina egna värderingar bäst kan bidra till teamets framgång.

7. Feedback
Deltagarna berättar om sin intention som då förhoppningsvis ligger i linje med företagets högre syfte. Gruppen återkopplar vad de hört och ger feedback utifrån individens intention. När Sofia Brax gör den här övningen i sina grupper brukar hon be personen som berättat om sin intention att sätta sig med ryggen åt gruppen och sedan låta gruppen prata. ”Nu när ni hört Kalle, vad är det ni ser att Kalle gör redan idag som hjälper honom att nå syftet? Om ni skulle ge Kalle en gåva i form av ett råd som kan hjälpa honom nå sin intention, vad skulle ni då säga till honom?”

Sist av allt föreslår Sofia Brax att ni kopplar ihop deltagarna med en team-buddie så att alla kan följa upp och peppa varandra att ta sig mot sin intention.

Som chef kan man blocka en kvart i kalendern för medarbetarna varje fredag för att markera och verkligen ge tid till deltagarna. En gång i kvartalet kan man följa upp med teammöte och eventuellt göra partnerbyte så att alla får en ny buddie.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.