Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Möt våra utbildare

Här kan du läsa lite mer om våra utbildare och programansvariga. Utöver våra fasta medarbetare arbetar Chefakademin i nära samarbete med ett brett nätverk av handplockade ledarskapskonsulter, för att flexibelt kunna matcha dina och din organisations skiftande behov.

Caroline Lornudd

Caroline Lornudd är leg psykolog och medicine doktor i Medical Management, just nu som affilierad forskare vid Mälardalens universitet. Hennes forskningsfokus är ledarskap, styrning och arbetsmiljö. Hon har en tidigare gedigen praktisk bakgrund som psykolog inom arbets- och organisationspsykologi.  

Som programledare i Executive Master of Leadership & Management är Caroline hyllad för sin pedagogiska skicklighet och är mycket uppskattad för sin förmåga att skapa ett öppet, prestigelöst samtalsklimat som gynnar utveckling och lärande. 

Gunnar Åkesson

Gunnar Åkesson har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för företagsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av rollen som programansvarig för Executive Master of Finance verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Pontus Wadström

Pontus Wadström har jobbat med strategi, styrning och förändring i drygt 20 år. Han har varit ansvarig för strategi- och förändringsfrågor i globalt börsnoterat bolag, i start-ups och arbetat som strategi- och managementkonsult.

Pontus delar sin tid mellan rådgivning, utbildning och forskning. I sitt praktiska arbete jobbar han mot alla branscher och typer av organisationer. Fokus, både i arbetet och i forskningen, är hur ledningar och styrelser bör arbeta med strategi, styrning och förändring för att skapa organisationer som är bättre på att anpassa sig och därmed ökar chanserna att bli långsiktigt framgångsrika.

Forskningen bedrivs på Industriell ekonomi på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm där han också disputerat. I grunden är Pontus civilekonom med psykologiexamen. Hans kombinerade kunskap om management, industriell ekonomi och psykologi samt praktiska erfarenhet från olika organisationer och branscher gör att han bidrar med unika insikter kring hur organisationer kan prestera bättre i föränderliga tider, insikter som även publicerats i böcker och artiklar. Hos Chefakademin ansvarar han för programmet Executive Master of Strategy.

Anna Olcén

Anna Olcén har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt.

Annas chefs- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- och organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management.

Hennes erfarenheter är ovärderliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- och managementkonsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik, bank och försäkring.

Som programansvarig på Chefakademin leder Anna Ny som chef och Att leda utan att vara chef.

Nina Jällgård

Nina Jällgård är diplomerad ledarskaps- och organisationskonsult med 20 års erfarenhet av ledarutveckling i olika organisationer. Hon designar och genomför utbildningar samt handleder utvecklingsprocesser. Nina har en bakgrund inom beteendevetskap och teknik, och har egen erfarenhet av att som chef leda personal på distans.

Som programansvarig på Chefakademin handhar Nina Ledarnas medlemsutbildningar.

Susanne Markovska

Susanne Markovska har en personlig vision om att bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hon bygger, genomför och utvecklar program för chefer och ledare på alla nivåer. I rollen som konsult har Susanne med sig erfarenheter av många års eget chefskap från industriell verksamhet och även många år från olika roller inom HR-funktionen.

Susannes ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt och det avspeglas i de program hon leder, där hon både utmanar och stöttar individer och grupper i sina utvecklingsprocesser.

Hon har under åren kompletterat sin första utbildning som civilingenjör med en master inom gestalt i organisation.

Som programansvarig på Chefakademin ansvarar Susanne för UGL – Utveckling av grupp och ledare, Ledarskap för erfarna chefer och ledare och Leda andra chefer.

Öjvind Sterner

Öjvind Sterner är senior ledarskapskonsult med över 25 års erfarenhet av ledarskapsutveckling i organisationer världen över. Han genomför program för chefer och ledare på alla nivåer, som innehåller bland annat kultur- och värderingsarbete, samarbete, förändring och kommunikation. Han har tidigare arbetat som chef och ledare i olika roller. Allt ifrån operativ produktion till sälj och marknad.

Öjvind är uppskattad för sitt pedagogiska sätt att samskapa lärandet med deltagare genom att tillsammans skapa en trygg lärmiljö. Med energi får han det svåra att bli begripligt och görbart genom praktiska övningar. Med träningen byggs tryggheten hos deltagaren och det blir enkelt att omsätta direkt till egen vardag. Eftersom lärandet sker utanför det vi är vana vid är en del i pedagogiken att vänligt knuffa utanför komfortzonen för att växa och utvecklas.

Som programansvarig på Chefakademin är Öjvind sammanhållande för produktionsinriktade företagsinterna ledarutvecklingsprogram. Bland de öppna programmen ansvarar han för Chef i produktionen och Teamledarskap i produktionen.