Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Teamledarskap i produktionen

Teamledarskap i produktionen

En trygg teamledare kan betyda mycket för verksamheten, men det är inte alltid självklart vad rollen innefattar. Denna grundutbildning är till för dig som är eller ska bli gruppombud, arbetsledare eller liknande.

Produktionsstyrningen och den dagliga driften övertas alltmer av arbetslagens medlemmar som därmed får ansvar för olika samordningsfunktioner.

Det finns inget facit för en teamledarfunktion. Gemensamt är att en teamledare/samordnare agerar som ledare utan direkt personalansvar. En teamledare som är trygg i sin roll är en tillgång både för arbetslaget och för företaget.

För vem?

Ledarskapsutbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att få en teamledande/samordnande roll i ett arbetslag.

Du vill lära från andra i samma situation, få tips och synpunkter samt vidga sitt erfarenhetsutbyte. Utbildningen är grundläggande för den som är eller ska bli gruppombud, arbetsledare, koordinator, styransvarig, gruppledare med mera.

För att delta krävs inga förkunskaper från tidigare ledarskapsutbildningar.

Målsättning med utbildningen

För att ge en tydlig bild om vad som förväntas av en teamledare och hur det är möjligt att hantera rollen, tar programmet upp ämnen som samarbete, kommunikation och konflikthantering samt hur teamledaren skapar förutsättningar för att motivera laget att uppnå verksamhetens mål.

Deltagarna får teorier, tips och idéer om hur de har tagit sig an rollen som teamledare. Vad kan man göra för att t.ex. förändring ska upplevas som utvecklande? Målet med utbildningen är att du som teamledare ska:

  • förstå din roll
  • kunna hantera konflikter
  • bli tydligare i din kommunikation
  • få ökad självinsikt
  • få ökad kunskap om samarbete och hur grupper fungerar

Frågor? Kontakta oss!

Delar ur innehållet

Med stöd i välgrundade ledarskapsteorier utforskar vi samarbete och hur grupper fungerar. Utöver detta arbetar vi med ämnen som teamledarens roll och ansvar, samordnarens starka och svaga sidor samt hur dessa uppfattas av andra. Under utbildningsdagarna  går vi även igenom kommunikation, kroppsspråk, aktivt och passivt lyssnande och varför det kan vara svårt att få andra att lyssna. Du får möjlighet att träna det du lärt dig tillsammans med andra i samma situation.

Du får med dig alla de delar som våra ledarskapsprogram bygger på, men vi fokuserar särskilt på:

• Träning och reflektion kring olika ledarskapssituationer
• Ledarskapsverktyg, teorier och synsätt för ett personligt och effektivt ledarskap
• Personlig återkoppling och din egen handlingsplan
• Erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation

Vi bjuder din chef på utbildning!

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef- och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till vår pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig!

”Jättebra utbildning, mycket bättre än förväntat.”

Tidigare deltagare

”Det stärkte mitt självförtroende. Jag kunde konstatera att jag gör mycket rätt, men det finns lite saker som jag kan putsa på.”

Tidigare deltagare

”Mycket trevligt folk samt lärare på utbildningen, jättenöjd.”

Tidigare deltagare

Teamledarskap i produktionen - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

programansvarig

Öjvind Sterner

Öjvind Sterner har lång erfarenhet från produktion och bryggerinäringen i olika ledarbefattningar, som arbetsledare, samordnare och som produktionschef. Han är även programansvarig för skräddarsydda utbildningar med produktionsinriktning som genomförs i Sverige, Frankrike, Tyskland, England och USA.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med oss. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.