Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Berättade om graviditet – fick inte utlovat jobb

Konflikthantering
Text: Redaktionen
Publicerad
Fredrik Dahl, arbetsrättsadvokat

Fråga: Under det senaste året har jag och min chef diskuterat tänkbara karriärvägar för mig och i somras enades vi om att rollen som produktchef skulle kunna vara lämplig. Vår dåvarande produktchef började närma sig pensionsåldern och företaget behövde en ersättare.

Även om jag aldrig fick något skriftligt löfte var jag och min chef överens innan jag gick på semester. När jag kom tillbaka från semestern berättade jag för min chef att jag var gravid.

Några veckor senare sa han att han inte längre var säker på att rollen som produktchef var rätt för mig, att jag behövde mer erfarenhet av andra arbetsuppgifter. Han hade bestämt sig för att ge rollen till en av mina manliga kolleger.

Läs också: Den fulaste egenskapen en ledare kan ha – läs Mia Törnbloms krönika

Min chef hävdar att detta inte har något med min graviditet att göra och att jag missförstått våra samtal. Jag är helt säker på att detta inte stämmer. På ett sätt känner jag att jag inte vill jobba på ett företag med så gammaldags värderingar. Samtidigt vill jag ta strid, inte minst för att förhindra att detta drabbar andra. Jag undrar också om jag kunde ha skött det på ett bättre sätt.

Skulle jag ha berättat att jag var gravid redan när vi diskuterade min nya roll? Finns det något jag kan göra för att få upprättelse?

/Stella

Läs också: Så framstår du som en a-spelare på intervjun

Svar: Det finns inget skäl till att du skulle ha berättat för din chef att du var gravid när ni diskuterade rollen som produktchef eftersom det faktum att du var gravid inte får ha någon betydelse för om du tilldelas tjänsten eller inte.

Att inte få en befordran på grund av att man är gravid är ett tydligt exempel på ett missgynnande som är förbjudet enligt föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen.

För att det ska vara fråga om ett missgynnande i samband med föräldraledighet är det tillräckligt att det har varit fråga om en oförmånlig behandling som har medfört någon nackdel för arbetstagaren under förutsättning att missgynnandet har samband med föräldraledigheten eller någon diskrimineringsgrund. I detta fall är diskrimineringsgrunden kön tillämplig.

Läs också: 5 starka trender i ledarskapet just nu

Det blir givetvis en fråga om bevisning och det finns särskilda bestämmelser i föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen gällande vem som har bevisbördan.

Det enda krav som finns rent legalt gällande att en arbetstagare måste informera om sin graviditet är före det att arbetstagaren ska gå på föräldraledighet. Då ska arbetstagaren anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.

Läs också: 5 företag som låter dig jobba var som helst

Det är alltså helt upp till dig att besluta om när du vill berätta om din graviditet för din arbetsgivare så länge du gör det i god tid före du planerar att gå på föräldraledighet.

För att få upprättelse kan du vända dig till ditt fackförbud, ombud eller Diskrimineringsombudsmannen som har rätt att föra talan för enskilda arbetstagare.

Om du med framgång kan visa att ditt missgynnande strider mot föräldraledighetslagen och/eller diskrimineringslagen ska din arbetsgivare betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat.

/Fredrik Dahl, arbetsrättsadvokat

Läs också: Så städar han upp i SCA efter skandalerna

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden