maria-artikel1

Fem smarta chefsverktyg för självledarskap

Det ges ut tusentals ledarskapsböcker varje år fulla av tips och verktyg för hur du som chef kan leda dig själv på ett smartare sätt. Det är inte lätta att varken välja eller komma ihåg dem! Ledarskapscoachen Maria Gerlofson har valt ut fem av dem att använda som inspiration för att få bättre flyt i ditt jobb som chef.

Sätt intentionen för din dag.

I How to have a good day skrev Caroline Webb om att sätta intentionen för hur din dag ska vara. Dina förväntningar och attityder gentemot situationer och människor påverkar hur de blir. Som chef kan du använda tipset på flera sätt. Du kan ta en stund varje morgon och tänka på hur du vill att dina arbetsdagar ska bli, vad du vill få gjort och hur du vill känna. Chansen att du lyckas ökar med en tydlig intention.

Du kan också vara vaksam över vilka förutfattade meningar du har om situationer och de människor du ska träffa. Det är lätt hänt att tänka att något ska bli svårt, utmanande eller komplicerat. Tänker du så är förstås risken stor att det blir just så. Kommer du in i alla möten med öppet sinne blir de ofta bättre. Fundera över vilka förutfattade meningar du har och hur de kan påverka dina resultat. Se om du kan ha en annan tanke om det som händer.

 

Läs How to Have a Good Day på 19 min Prenumerera på Chefboken!

Led efter dina värderingar och ert syfte – inte efter normer och gamla regler.

Nästan alla pratar idag om att du ska leda utifrån dina värderingar och organisationens syfte. Start with Why har entreprenören och författaren Simon Sinek predikat om i flera år. Men många andra trycker på samma sak. Brené Brown skriver i Dare to lead om hur viktigt det är känna till vilka värderingar som betyder något för dig som ledare och att leva efter dem – att leva som du lär. Precis som företag noga behöver titta på sitt ”varför finns vi” behöver även du som ledare fråga dig varför du är chef och vilken typ av ledare du vill vara. Att veta vilka grundläggande värden du har, hjälper dig också att prioritera, vilket förebygger stress och leder till bättre beslut.

Dare to Lead finns i Chefbokens bibliotek!

Var ärlig.

Att våga vara transparent, öppen och att säga vad du tycker och tänker med respekt återkommer som princip i flera av Chefböckerna, som i Powerful av Patty McCord och Principles av Ray Dalio. I flera snabbväxande företag som behöver locka talanger är transparens nödvändigt. Som verktyg för ledare kan det kännas självklart, men hur ofta håller vi inte inne med vad vi tycker och tänker egentligen? Många skulle vinna på att vara mer öppna och tydliga som chefer, både med feedback, förväntningar och målsättningar. Det är inte säkert att du blir populär på kort sikt, men ärlighet lönar sig alltid i längden. Och vad händer med den medarbetare som inte riktigt lever upp till förväntningarna om han eller hon aldrig får veta det och vad som behöver förbättras?

Över 100 sammanfattade titlar – prenumerera på Chefboken!

Var nyfiken, ta till dig det som är nytt och ha breda intressen.

I Rebel Talent skrev Francesca Gino om hur viktigt det är för din framgång att du är nyfiken. Det är de nyfikna som lättare kan ta sig till nyheter och koppla ihop oväntade saker till nya produkter eller tjänster. Att vara nyfiken lyfts ofta fram i böcker om start-ups och innovativt ledarskap. Du främjar nyfikenhet genom att göra nya saker, prova det oväntade och läsa in dig på nyheter, inom inte bara ditt eget område, utan också andras. Vi har en tendens att mest läsa det som stärker vår egen uppfattning och vara med människor som är som vi själva. Det leder lätt till inskränkthet och snäva åsikter. Bredda dina intressen och din umgängeskrets så växer du som människa och ledare, är budskapet i flera böcker om det moderna ledarskapet.

Läs Rebel talent på 19 minuter med Chefboken!

Var flexibel.

Att flexibilitet är ett måste i dagens snabbrörliga samhälle är det flesta överens om. Ändå är det många som håller fast vid rutiner, byråkrati och stelbenta regler. Det hemtama ger trygghet, så det kan vara utmanande att bryta vanor. Men för att lyckas behöver du vara mer rörlig och kunna anpassa dig snabbt till nya förutsättningar och situationer. Det är ett genomgående tema i ledarskapsböckerna de senaste åren, såsom Det agila företaget, The leading Brain med flera. Flexibilitet skapar flow och kreativitet, medan rigiditet, negativitet och egon dämpar det. Du kan börja med att titta över vilka regler och rutiner ni har som kan tas bort, och se vilka regler du satt upp för dig själv som du kan bryta emot.

chefboken_marknadsbit
Chefboken

Ta en smart genväg till kunskap

Chefboken är ledarskapsböcker sammanfattade till 19 min läsning eller lyssning! Med Chefboken får du:
  • Sammanfattad måsteläsning för chefer
  • Tillgång till Chefbokens digitala bibliotek med över 100 titlar
  • Rabatt på hela boken via Adlibris

Relaterade artiklar

infinite-game-webb_collage-med-tva%cc%8a-bilder
Chefboken

Så bemästrar du spelet utan slut

Vad utmärker starka och flexibla organisationer i en tid av stor förändring och osäkerhet? Det är den stora fråga som författaren och ledarskapsgurun Simon Sinek tar sig an i sin synnerligen vältajmade bok "The Infinite Game" (Spelet utan slut).
al_ledarstil_stor
Annonssamarbete Chef + Atrium Ljungberg

Kontoret – en viktig nyckel i ditt ledarskap

Allt fler satsar på sitt kontor – trots digitalisering och ökat distansarbete. Anledningen? Nya möjligheter för kontoret som ledarskapsverktyg och må-bra-faktor.
content-boxen
Chefboken

Skapa en förändring som håller – var agil, flexibel och lyssna

Nu behöver många organisationer förändras och det snabbt. Ett hinder kan vara rester av hierarkiska strukturer som skapades för maskinåldern. Det är kontroll snarare än tillit och mer information än kommunikation. Nu befinner sig många i ett läge där man verkligen behöver tänka nytt – på riktigt.
cb-content-logarithmic
Chefboken

Framtiden med algoritmer

Känner du mest förvirring när du läser braskande rubriker om artificiell intelligens och hur den är på väg att förändra världen? I en hyllad bok riktad särskilt till chefer, "The Algorithmic Leader: How to Be Smart When Machines Are Smarter Than You", reder futuristen Mike Walsh ut hur AI, bortom programmering och teknik, kommer att påverka arbetsliv, ledarskap och kreativitet.
cb-2-contentartikel
Chefboken

Facebookchefens fältguide för ledare

Som ny chef, och erfaren, kan du ibland tvivla på dig själv, känna dig osäker och vara rädd att göra fel. Du kan också känna att du nog är en bluff, att du egentligen inte kan allt det där som förväntas av dig.
cb12-content
Chefboken

Led utifrån värderingar – på riktigt!

Det är med hjälp av starka värderingar vi kan möta framtidens stora utmaningar med bland annat ökad komplexitet, digitalisering och klimatförändringar. Det menar Julia Norinder i sin bok Värderingsbaserat ledarskap Mening, tillit och transformation. I den beskriver hon hur du som ledare kan arbeta både utifrån dina egna värderingar och din organisations. I senaste Chefboken sammanfattar ledarskapscoachen Maria Gerlofson hennes tankar
Ibland är det systemen, inte ledarskapet, som orsakar frustration på jobbet.
Annonssamarbete Chef + Sopra Steria

IT-system dold orsak till ledarskapsproblem

Dålig effektivitet och irritation i ditt team beror inte alltid på brister i ledarskapet. Leta efter lösningar på rätt ställe. ”Det är alldeles för vanligt med IT-system som stoppar oss, snarare än stöttar”, säger Christer Söderholm på Sopra Steria.
content-cb11
Chefboken

Generalister vinnare i en specialiserad framtid

Månadens Chefboken är David Epsteins Range. I en snabbt föränderlig värld med agila arbetssätt och ett ständigt lärande har generalisterna bättre förutsättningar att lyckas än specialisterna. Här är Chefbokens redaktör Björn Hedensjös tankar om boken.