maria-artikel1

Fem smarta chefsverktyg för självledarskap

Det ges ut tusentals ledarskapsböcker varje år fulla av tips och verktyg för hur du som chef kan leda dig själv på ett smartare sätt. Det är inte lätta att varken välja eller komma ihåg dem! Ledarskapscoachen Maria Gerlofson har valt ut fem av dem att använda som inspiration för att få bättre flyt i ditt jobb som chef.

Sätt intentionen för din dag.

I How to have a good day skrev Caroline Webb om att sätta intentionen för hur din dag ska vara. Dina förväntningar och attityder gentemot situationer och människor påverkar hur de blir. Som chef kan du använda tipset på flera sätt. Du kan ta en stund varje morgon och tänka på hur du vill att dina arbetsdagar ska bli, vad du vill få gjort och hur du vill känna. Chansen att du lyckas ökar med en tydlig intention.

Du kan också vara vaksam över vilka förutfattade meningar du har om situationer och de människor du ska träffa. Det är lätt hänt att tänka att något ska bli svårt, utmanande eller komplicerat. Tänker du så är förstås risken stor att det blir just så. Kommer du in i alla möten med öppet sinne blir de ofta bättre. Fundera över vilka förutfattade meningar du har och hur de kan påverka dina resultat. Se om du kan ha en annan tanke om det som händer.

 

Läs How to Have a Good Day på 19 min Prenumerera på Chefboken!

Led efter dina värderingar och ert syfte – inte efter normer och gamla regler.

Nästan alla pratar idag om att du ska leda utifrån dina värderingar och organisationens syfte. Start with Why har entreprenören och författaren Simon Sinek predikat om i flera år. Men många andra trycker på samma sak. Brené Brown skriver i Dare to lead om hur viktigt det är känna till vilka värderingar som betyder något för dig som ledare och att leva efter dem – att leva som du lär. Precis som företag noga behöver titta på sitt ”varför finns vi” behöver även du som ledare fråga dig varför du är chef och vilken typ av ledare du vill vara. Att veta vilka grundläggande värden du har, hjälper dig också att prioritera, vilket förebygger stress och leder till bättre beslut.

Dare to Lead finns i Chefbokens bibliotek!

Var ärlig.

Att våga vara transparent, öppen och att säga vad du tycker och tänker med respekt återkommer som princip i flera av Chefböckerna, som i Powerful av Patty McCord och Principles av Ray Dalio. I flera snabbväxande företag som behöver locka talanger är transparens nödvändigt. Som verktyg för ledare kan det kännas självklart, men hur ofta håller vi inte inne med vad vi tycker och tänker egentligen? Många skulle vinna på att vara mer öppna och tydliga som chefer, både med feedback, förväntningar och målsättningar. Det är inte säkert att du blir populär på kort sikt, men ärlighet lönar sig alltid i längden. Och vad händer med den medarbetare som inte riktigt lever upp till förväntningarna om han eller hon aldrig får veta det och vad som behöver förbättras?

Över 100 sammanfattade titlar – prenumerera på Chefboken!

Var nyfiken, ta till dig det som är nytt och ha breda intressen.

I Rebel Talent skrev Francesca Gino om hur viktigt det är för din framgång att du är nyfiken. Det är de nyfikna som lättare kan ta sig till nyheter och koppla ihop oväntade saker till nya produkter eller tjänster. Att vara nyfiken lyfts ofta fram i böcker om start-ups och innovativt ledarskap. Du främjar nyfikenhet genom att göra nya saker, prova det oväntade och läsa in dig på nyheter, inom inte bara ditt eget område, utan också andras. Vi har en tendens att mest läsa det som stärker vår egen uppfattning och vara med människor som är som vi själva. Det leder lätt till inskränkthet och snäva åsikter. Bredda dina intressen och din umgängeskrets så växer du som människa och ledare, är budskapet i flera böcker om det moderna ledarskapet.

Läs Rebel talent på 19 minuter med Chefboken!

Var flexibel.

Att flexibilitet är ett måste i dagens snabbrörliga samhälle är det flesta överens om. Ändå är det många som håller fast vid rutiner, byråkrati och stelbenta regler. Det hemtama ger trygghet, så det kan vara utmanande att bryta vanor. Men för att lyckas behöver du vara mer rörlig och kunna anpassa dig snabbt till nya förutsättningar och situationer. Det är ett genomgående tema i ledarskapsböckerna de senaste åren, såsom Det agila företaget, The leading Brain med flera. Flexibilitet skapar flow och kreativitet, medan rigiditet, negativitet och egon dämpar det. Du kan börja med att titta över vilka regler och rutiner ni har som kan tas bort, och se vilka regler du satt upp för dig själv som du kan bryta emot.

Ta en smart genväg till kunskap

Med Chefboken får du sammanfattningar av böcker som får dig att ligga i framkant med nya metoder, idéer och trender inom ledarskap. Lyssna eller läs på bara 19 minuter!

Med Chefboken får du:

  • Tidsbesparande sammanfattningar
  • Tillgång till Chefbokens digitala bibliotek med över 100 titlar
  • Rabatt på hela boken via Adlibris. 
Prova 3 nr för endast 199 kr!

Relaterade artiklar

contentartikel_1
Chefboken

Här är din guide till digital överlevnad

Vad krävs av ledare för att deras företag eller organisationer ska klara sig — och blomstra — i en tid när många går under? Det är den grundfråga som genomsyrar en ny och på förhand omtalad bok, "Digital transformation", av den visionära Silicon Valley-profilen Tom Siebel. Chefbokens redaktör, Björn Hedensjö, har läst och sammanfattat boken. 
Carolina Fjellner på &frankly. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + &frankly

Nya sättet – så ökar du engagemanget i ditt team

12 000 svenska chefer använder verktyget &frankly för att öka engagemanget i sina team. ”Det har blivit chefernas digitala ledningsverktyg”, säger vd Caroline Fjellner. Nu lanseras ett ännu enklare och snabbare sätt att komma igång.
powerful_content
Chefboken

Så skapar du en Netflix-kultur

Patty McCord är kvinnan bakom den speciella och framgångsrika kultur som bidragit till Netflixs succé. Nu kommer boken Powerful där hon avslöjar radikalt annorlunda sätt att leda människor. I månadens Chefboken sammanfattar ledarskapscoachen Maria Gerlofson tankarna bakom Netflix kultur.
chefboken4-content
Chefboken

Så skapar du en orädd organisation

Traditionell företagskultur — där det handlar om att passa in och komma överens — är dömd att misslyckas i den nya kunskapsekonomin. Framgång kräver istället ett flöde av idéer, nytt och kritiskt tänkande. Harvardforskaren Amy C Edmondson skriver i sin bok "The Fearless Organization" om hur chefer skapar orädda organisationer.
cb3_content
Chefboken

Talangprogram gör folk omotiverade

Hur ska organisationer lyckas utveckla och behålla talanger? Det är en fråga som allt fler ställer sig. Många investerar i program för att attrahera, utveckla och behålla de duktigaste medarbetarna. Men de leder sällan till önskat resultat.
ledarskapsparadoxen_content_3
Chefboken

Ledarskapsparadoxen utmanar chefer att tänka nytt

Det viktigaste verktyget för en framgångsrik ledare är insikten om att ledarskap inte handlar om enkla lösningar — utan om paradoxer. I en intelligent och ofta rolig bok om ledarskap tvingar hyllade föreläsare, forskaren och författaren Alf Rehn läsaren ur de vanliga tankespåren.
content-cb12
Chefboken

Här är ledarskapet bakom klyschorna

Vad hittar man om man ger sig ut på jakt efter de beteenden som verkligen ligger bakom chefers framgång? Om man struntar i ledarskapsklichéerna, och tittar på hårda data. Det bestämde sig Elena Lytkina Botelho och Kim Rosenkoetter Powell, författare till ”The CEO Next Door”, för att göra.
contentartikel
Chefboken

Datorer är bäst på rekrytering

Det är avgörande att anställa rätt medarbetare och dyrt att rekrytera fel, men många fortsätter att jobba som de alltid gjort, ofta utan vetenskaplig förankring.