frank8

Cheftest av Frank Fiskers

Åsikterna om Frank Fiskers går vitt isär, förutom just det danska ledarskapet då. Några medarbetare höjer honom till skyarna för hans tydlighet och uthållighet, andra kritiserar honom för att vara svårtillgänglig, osynlig och för att toppstyra.

LÄS MER: Fler Cheftester

”Jämfört med tidigare KF-chefer är Frank en av de absolut bästa”, säger en medarbetare. ”Han har tillfört ett ledarskap och ett fokus som länge har saknats och det är precis vad KF behöver.”

”Men samtidigt är man lite rädd för honom”, säger en annan. ”Eller kanske snarare för hans danska sätt. Man får en känsla av att man måste visa överdriven respekt, åtminstone om man inte tillhör den inre kretsen.”

Flera kritiserar honom också för att inte anpassa sig till den ledarkultur som råder i Sverige.

”Det svenska ledarskapet bygger på samförstånd och konsensus”, konstaterar en.”Vi bildar kommittéer och arbetsgrupper, medan Frank tillämpar ledarskap genom direktiv. Men leder man en svensk organisation kanske man borde anpassa sig mer till det svenska sättet att leda?”

LÄS MER: Svenskt ledarskap

Överens är man däremot om att Frank Fiskers ledarstil verkar ha förstärkt det som har varit KF:s svaga punkt – den starka hierarkin.
”Vi försökte ändra på det, men det är en djupt rotad företagskultur som inte försvinner i första taget och Franks ledarskap har inte underlättat”, säger en medarbetare.

”Hierarkin lamslår medarbetarna och ingen vågar ta egna initiativ, eftersom man vet att det inte uppskattas.”

KF är en ekonomisk förening med 41 konsumentföreningar som tillsammans har över tre miljoner medlemmar. KF-koncernen äger drygt hälften av landets över 700 Coopbutiker. Den andra hälften ägs direkt av 39 självständiga konsumentföreningar. Ägarförhållandena gör KF/Coop till rena mardrömmen för en koncernchef som vill genomdriva förändringar.

I den stora KF-familjen ingår även bokhandlarna Akademibokhandeln och Bokus samt förlagen Rabén & Sjögren och Norstedts, tillsammans med diverse fastig­heter och andra verksamheter.

Det är kort sagt ett virrvarr – åtmin­stone för utomstående. Inte stärktes varumärket heller av det dyra och misslyckade försöket 2001 att slå ihop kooperationen i Sverige, Norge och Danmark. Under för­söket – som nu är avbrutet – tappade Coop Sverige marknadsandelar på en växande marknad, allt medan miljarderna rullade ut ur bolaget.

Maktkamperna och de låsta positionerna mellan ägargrupperna har tidvis förlamat verksamheten och omöjliggjort utveckling och effektiviseringar. Något som är livsfarligt i en bransch där missnöjda kunder byter butik snabbare än du hinner säga Ica-Stig.

Så var läget när KF-styrelsens mångåriga ordförande Nina Jarlbäck (också danskfödd) rekryterade Frank Fiskers till koncernchef efter Lars Idermark, som gick till Posten, som ju numera har gått samman med Post Danmark (vad annars i denna svensk-danska story?).

Frank Fiskers tillträdde som koncernchef vid KF sommaren 2011. Då arbetade han i London som partner i en investeringsfirma som handlade med hotell, hela hans bakgrund domineras av hotell. Tidigare har han arbetat både på SAS Hotels och Hilton och var mellan 2007 och 2010 koncernchef för Scandic Hotels.

Styrelsen visste att det behövdes en chef med hårda nypor om den här kooperatio­nen skulle ha en chans. De fick som de ville. Frank Fiskers tuffa stil är omvittnad, både hos nuvarande och tidigare medarbetare.

Frank Fiskers kom till ett KF med stora ekonomiska problem och genomdrev snabbt en flytt av huvudkontoret från det klassiska KF-huset vid Slussen i Stockholm till oglamorösa handelskvarter i Sundbyberg.

Men det är knappast hyreskostnaderna som riskerar KF:s ekonomi – utan åter­bäringen till medlemmarna. Varje månad delar Coop ut nästan 100 miljoner kronor till kunderna, vilket snabbt har vuxit till ett rejält bekymmer för hela KF. Trots det försvarar Frank Fiskers återbäringen, och hävdar att det leder till merförsäljning.

Inte blev det bättre när det avslöjades att Coop dessutom har Kronofogden efter sig efter slarv med räkningarna. Och som ytterligare lök på laxen hotar ett skattekrav på flera hundra miljoner kronor.

Snabbt upptäckte medarbetarna att det inte var någon svensk lagomchef som hade anlänt. Det danska gemytet sparade han till de sociala träffarna. Bra, med tanke på KF:s ekonomi.

På det knappa år som gått sedan Frank Fiskers tillträdde har det varit strömhopp från KF och ett tiotal höga chefer har lämnat. Alla med olika förklaringar.

”Det är klart att det har snackats mycket och det ser inte bra ut i medierna”, säger en medarbetare som blivit kvar. ”Men Frank är en person som talar om hur han vill ha det och om man inte är med är det lika bra att man slutar.”

Men den hårdaste kritiken riktas mot Frank Fiskers sätt att frysa ut vissa medarbetare – i alla fall uppfattas det så av många.

”Frank är inte en tillgänglig chef och vi är flera som känner att man inte kan få kontakt med honom. Det är helt enkelt svårt att få plats i hans agenda om man inte är någon av dem som han själv har rekryterat”, säger en kritisk röst.

Några berättar hur de förgäves försökt få kontakt med sin högste chef för att få lufta sina synpunkter. Några är ilskna, andra har resignerat.

”Visst är det en brist att han är så svårtillgänglig, men jag tror inte att det är en medveten taktik från hans sida”, resonerar en.

”Min bild av Frank är väldigt kluven”, säger en medarbetare. ”I höstas gillade jag honom, han var lyssnande och jag hade ett mycket positivt intryck av honom. Men nu har jag sett en annan sida. Hur han väljer att bara lyssna på vissa medarbetare, medan andra har svårt att ens få träffa honom.”

Samtliga som Chef talat med framhåller att Frank Fiskers är en mycket trevlig och sympatisk person, men som på jobbet kan vara avvisande och rent av ointresserad av vad vissa har att säga.

”Han är så fokuserad på förändring att det känns som en belastning att ha varit länge på KF”, säger en mångårig med­arbetare.

”Han lyssnar inte på den kunskap som finns i organisationen”, säger en annan. ”Eller som fanns, snarare. Många har ju slutat. Han håller på att slarva bort KF:s intellektuella kapital.”

Många reagerar också mot vad som upplevs som toppstyrning.

”Vill han få folk att ställa upp måste han förankra bättre – inte bara skicka ut direktiv. Och ta vara på alla duktiga mellan­chefer i organisationen”, säger en.

Frank Fiskers är en mycket beslutsför chef, det är de flesta ­överens om. Men några efterlyser ett mer lyssnande öra innan besluten offentliggörs.

”Allt ska gå väldigt snabbt, men jag har ändå en känsla av att besluten är genomtänkta. Jag tycker att det har blivit rätt hittills”, säger en.

Andra ser hur Frank Fiskers otålighet och höga tempo kan driva på organisationen för hårt.

”Det kan resultera i alltför snabba och ogenomtänkta beslut. Alltifrån när det gäller omorganisationer till att göra sig av med medarbetare.”

Och när man har gjort sig av med med­arbetare måste nya rekryteras. Även där är åsikterna delade om Frank Fiskers omdöme.

”Han har rekryterat personer som uppfattas som trevliga, men det gör ju psykopater också ända tills de visar sitt rätta ansikte”, säger en medarbetare som inte skräder orden.

”Jag tror att det finns en risk att ledningen blir en förening för inbördes be­­undran. Ledningsgruppen har blivit en grabbklubb – var är kvinnorna? Frank tar in fel folk – ingen av de nya i ledningsgruppen har erfarenhet av detaljhandel”, säger en annan.

”Jag vill ändå framhålla att han rekryterar efter kompetens – oavsett om han själv gillar personen i fråga eller inte. Kompetens går före personlighet”, säger en med avvikande mening.

Frank Fiskers kräver oerhört mycket av sina medarbetare. Han tvekar inte att ge feedback på deras resultat. Men sällan offentligt – i alla fall inte om han tänker kritisera någon. Beröm är han generös med inför andra – vilket uppskattas.

”Han är bra på att uppmuntra”, säger en medarbetare. ”Har man gjort något bra eller något han gillar så får man höra det.”

Andra vittnar om kort och sms med personliga hälsningar och uppmuntrande ord som visar att han har full koll på sina medarbetares tillvaro, även utanför jobbet.

Om man tillhör de lyckliga som har Frank Fiskers öra är det fritt fram att komma med kritik. Han tål att kritiseras och tar gärna en diskussion om någon har synpunkter.

”Men jag vet att en del uppfattar honom som lite väl debattlysten”, säger en medarbetare. ”De som inte känner Frank drar sig för att hamna i diskussion med honom. Men det handlar bara om hans personlighet, inte om att han inte tål kritik.”

Men det finns de som har andra upp­levelser:

”Det kan finnas ett drag av prestige hos honom, speciellt om han får kritik”, säger en annan medarbetare. ”Om han utmanas alltför mycket kan det bli besvärligt, eftersom diskussionen då kommer att handla om vem som har rätt, medan man aldrig kommer in på själva sakfrågan.”

En del av kritiken handlar om Frank Fiskers som en frånvarande chef – både fysiskt och mentalt.

”Frank är inte en chef som rör sig naturligt ute i organisationen. Han kan nog uppfattas som någon som helst sitter på sitt kontor. Han sitter inte med vid tre­fikat, utan inhämtar information via sin agenda – alltså på möten”, rapporterar en iakttagare, men får genast mothugg.

”Vi ser ju ofta hur Frank håller sina möten ute i lokalerna”, invänder denne. ”Låter det som en chef som stänger in sig?”

Ingen tvivlar på att Frank Fiskers är en man som gillar att jobba. Hans arbetsdagar är långa – ibland lite för långa för medarbetarnas smak.

”Han kunde också vara lite väl på – gick upp klockan fem och mejlade oss, till exempel. Det kunde uppfattas som väl intensivt”, minns en tidigare medarbetare.

Till Frank Fiskers svagare sidor hör också att han kan bli detaljorienterad och kliva ner från koncernledarens strategiska nivå till den operativa, på ganska låg nivå till och med.

”Ett sådant detaljperspektiv är inte alltid gynnsamt för organisationen”, säger en ironisk stämma. ”Om koncernchefen ställer frågor om detaljer till folk långt ut i organisationen utlöser det en väldig aktivitet för att snabbt ge ett svar. Och sådant leder inte organisationen framåt. Ska man vara snäll kan man säga att det beror på hans nyfikenhet.”

Så det är inte bara språket som gör att svenskar och danskar kan ha svårt att förstå varandra. Frank Fiskers charmiga danska brytning uppskattas däremot av alla.

Det skvallras i korridorerna om att KF-ordföranden Nina Jarlbäck snart kommer att efterträdas av Folksam-vd:n och förre S-ministern Anders Sundström.

I så fall får Frank Fiskers en ny ordför­ande att förhålla sig till, vilket med all säkerhet kommer att utlösa ännu mer aktivitet från hans sida. Vilket är normalt när man får en ny chef.

Frank Fiskers svarar:

”Jag tycker att testet reflekterar ganska väl mitt ledarskap.

KF och Coop är ju på en ganska komplex resa som innebär en del stora förändringar och en del stora och besvärliga beslut – jag är därför glad över att element i ledarskapet som energi, målinriktning, förändringskraft och be­­slutsfattande framhävs.

Det tror jag är ett ledarskap som företaget behöver just nu.

Sedan är det alltid nödvändigt för en ledare att kontinuerligt reflektera över sitt ledarskap.

Leder det organisationen i rätt riktning? Får det alla med på noterna? Tar vi hand om den enorma potential som finns i ett starkt och kompetent team?

Här kommer motivation in – ledarens kanske allra viktigaste uppgift. Här är humor ett viktigt och ovärderligt ’vapen’. Allt går så mycket lättare när det känns kul och roligt!

Så jag hoppas trots allt att det danska gemytet ofta skiner igenom!”

/Frank Fiskers, koncernchef KF

 

Se var Frank Fiskers hamnar i Ledarligan – listan över alla testade chefer!

LÄS MER: Cheftest Lars Dahlgren, Swedish Match

Relaterade artiklar

alm
 

Petter Stordalen: "Vi anställer ny personal genom auditions"

På Chefs fullsatta seminarium i Almedalen berättade Petter Stordalen om hur hans hotellkedja hittar talangerna.
Moocs och flipped classroom är två av de nya trenderna inom utbildning och kompetensutveckling.
Annonssamarbete Chef + Utbildning.se

9 trender som revolutionerar ditt lärande

Är moocs, flippade klassrum och mikrolärande vägen till ständigt lärande och kompetensutveckling på din arbetsplats?

storistopp
 

Så var Chef i Almedalen 2019

Här finns alla bilder och information om Chef i Almedalen 2019.

illusforskare
 

Specialsajt: Så får chefen grepp om klimatkrisen

 Här på vår klimatsida kan du få de bästa råden från våra experter för hur du kommer igång!
feanvaro
Delegering

Frånvaro-mejl? Se upp för dessa dödssynder

För att inte ruinera ledigheten — och därmed dig själv — finns det tre viktiga saker att tänka på när du utformar ditt frånvaro-meddelande.
krisen12
Konflikthantering

Svenska chefer: 18 lärdomar – från finanskrisen 2008

Det är över tio år sedan vi hade vår senaste djupa långkonjunktur. 

omslagnyhetsbrev
 

Här är finalisterna till Årets Chef 2019

Väntan är över! Nu kan vi äntligen berätta vilka chefer som är finalister på Chefgalan 2019. Klicka här för att ta reda på vilka ledarna är!
asdasda
 

Chocksiffror: Sveriges chefer mår uselt – här är orsakerna

Sju av tio chefer mår så psykiskt dåligt att det går ut över deras jobb, enligt Chefs undersökning. Ohanterlig stress och sömnstörningar är de främsta orsakerna.