Christina Forsberg – Årets Chef 2015

Som länspolismästare i Gävleborg gjorde hon revolution när hon slängde de traditionella målen i papperskorgen. I stället fick hon alla att jobba för Ella, en liten flicka som fick stå symbol för vem polisen egentligen är till för – medborgaren. Möt Årets Chef 2015, Christina Forsberg.

Evenemang
Publicerad
”Som chef ska jag vara den som går före för att skydda mina 600 medarbetare. Då måste jag vara modig”/Christina Forsberg, Årets Chef 2015. Foto: Peter Jönsson.

Var det rimligt att polisen skulle jobba med en kundnöjdhet som mättes i procent? Säkerställde det verkligen uppdraget – att minska brottslighet och öka tryggheten för medborgarna?

Christina Forsberg, dåvarande länspolismästare i Gävleborgs län, hade börjat ifrågasätta sin egen och myndighetens syn på resultat. Polisens uppgift är ju ändå att tjäna samhället, tänkte hon. Vad skulle hända om hon tog bort målen ur verksamhetsplanen och i stället fokuserade på uppdraget?

Hon tog mod till sig, skickade den traditionella målstyrningen i papperskorgen och kallade in – Ella.

Nej, Ella är varken en superkonsult eller polischef. Hon är en flicka i fyraårsåldern.

För nu skulle inte längre de polisanställda sättas i fokus, utan i stället medborgarna. Ella fick bli symbolen som förkroppsligade myndighetens uppdrag. Det var för Ella som polisen skulle jobba.

Det innebar förändring. En stor och utmanande förändring.

Precis som SAS-chefen Jan Carl­zon hade gjort trettio år tidigare vände Christina Forsberg upp och neR på perspektivet och satte kunden i fokus. Skillnaden var att hon gjorde det i en organisation som enligt henne långt mer än ett flygbolag präglades av gamla, invanda strukturer, ett trögt beslutsfattande och en miljö där ordet ”vision” inte var så levande.

Men sagt och gjort. Under två år prydde Ella omslaget på myndighetens verksamhetsplan. Innan myndighetens chefer och medarbetare fattade ett beslut eller skred till handling frågade de sig, likt ett mantra: ”Hur påverkar här Ella?” eller ”Vilken nytta innebär det här för Ella?”.

Christina Forsberg

Gör: Avdelningschef på CSN, före detta länspolismästare på Polismyndigheten i Gävleborgs län.
Ålder: 48 år.
Familj: Sambo, fyraårig son, två tonåriga bonusbarn, ytterligare två vuxna bonusbarn.

Plötsligt talade alla om Ella, både internt och externt.

”Att berätta något genom ett konkret exempel gör att man kommer nära människors känslor och då är det lättare att åstadkom­ma förändring”, säger Christina Forsberg.

”Vi styrs av två principer: Den ena är att vi ska göra rätt saker tidigt. Den andra är att vi ska skapa ett samhälle för Ella. Och då måste vi påminna oss om för vem vi arbetar”, säger hon.¨

Det låter väldigt enkelt. Men det var en revolution inom Polismyndigheten.

”När vi alla hade Ella för ögonen blev det enklare att tala om vad vi skulle göra. Medarbetarna fick något konkret att beskriva problemet och sina uppgifter med”, säger hon.

Christina Forsberg tillträdde som länspolismästare i Gävleborgs län hösten 2008. Hon var juristen som hade blivit chef och som just hade genomfört en stor organisationsförändring inom Kronofogdemyndigheten.

Full av energi och entusiasm landade hon i en organisation som inte var särskilt bortskämd med vare sig energi eller entusiasm. Chefer hade kommit och gått. Ingen kunde riktigt svara på vad ledarskapet eller kulturen stod för, upplevde hon.

 

Christina Forsberg fick jobbet trots att hon, enligt henne själv, hade tre svårartade fel: hon var kvinna, hon var ung och hon var inte polis eller polischefsutbildad.

”Vad jag mötte för reaktioner? Hälften av gänget sa ’yay’, andra halvan tänkte ’det här kommer aldrig att gå’”, säger hon och skrattar.

Men Christina Forsberg lät sig inte skrämmas av skeptikerna.

”Jag gillar att testa nya sätt att lösa problem på, för att inte fastna. Det är min drivkraft. Som chef ska jag vara den som går före för att skydda mina 600 medarbetare. Då måste jag vara modig”, säger hon.

Öppenhet föder öppenhet, resonerar Christina Forsberg, som gärna slår sig ner i matsalen med sin matlåda, pratar med medarbetarna och ställer frågor.

”Öppenhet leder till en vilja att prata om viktiga saker. I grund och botten tror jag att det handlar om att ha ett positivt sinnelag. Det har jag.”

Genom att bjuda in till delaktighet har hon lyckats involvera medarbetarna tidigt i processen och därmed fått dem att växa. Hon struntar i titlar och riktar in sig på att söka den kompetens som är bäst lämpad för uppgiften.

Och även om målen har försvunnit är hon tydlig med vad hon förväntar sig. Hon söker såväl medhåll som motstånd för att få balans i besluten.

”Jag ställer krav. När det gäller att involvera medarbetare i att utveckla verksamheten tror jag att man måste få dem att vara nära den, det kräver engagemang”, säger hon.

Resultatet? Christina Forsberg har rivit pyramider, krossat glastak och ifrågasatt invanda organisatoriska mönster. Medarbetare har utvecklats till chefer, chefer har fått ta större ansvar än de haft tidigare.

Som länspolismästare har hon lyckats med konststycket att stänga fyra polisstationer och ändå få politiker och medborgare på sin sida.

”Jag var taktisk och strategisk. Jag förklarade vad jag behövde uppnå och vad jag behövde genomföra för att komma dit. Det gäller att vara tålmodig. Jag förde en intern dialog med medarbetare och chefer. Jag fick insändare mot mig, fick prata med kommunfullmäktige. Men vi har lyckats få brottsligheten att minska och tillgängligheten att öka, trots att vi stängde ner dem.”

Skeptikerna har tystnat och resultatet förbättrats.

Vad är hon mest stolt över från sin tid i Gävleborg? Är det Ella? Eller är det uniformsskjortan för gravida som hon låtit ta fram? Eller något annat? På sätt och vis alltihop.

”Jag är stolt över den kulturresa som vi har gjort. För att få ett bra resultat var vi tvungna att modernisera myndigheten. Det gjorde vi genom att förändra ledarskapet till att bli mer kommunikativt och involverande”, säger hon.

I den stora omorganisationen nyligen av polisens arbete upptogs Polismyndigheten i Gävleborg i den stora Mitt-regionen, som har Uppsala som bas och Carin Götblad som chef.

Christina Forsberg har nu valt att gå vidare. När vi talas vid har hon bara jobbat i några dagar på sitt nya uppdrag som avdelningschef på Centrala studiestödsnämnden, CSN, där hon också ingår i ledningsgruppen.

 

Precis som på hennes förra jobb vet medarbetarna att hon hämtar på dagis och vabbar då det behövs.

”Efter femton år som chef har jag blivit bra på att prioritera. Jag jobbar sällan helger, däremot finns jag tillgänglig när de behöver mig.”

Kanske kommer hon på sitt nya jobb, precis som på det förra – och förmodligen nästa – att få höra hur ”jobbig” hon kan vara. Vissa kommer att säga det med en kärleksfull glimt i ögat, andra mer sammanbitet. Christina Forsberg är en ledare som väcker känslor.

”Jag är ingen låt gå-människa. Det är kanske jobbigt men det är också jobbigt för människor att komma till jobbet och vara på fel plats”, säger hon.

En röd tråd genom hennes karriär har varit att göra skillnad. Att skapa mening.

Det var därför hon valde bort en karriär som affärsjurist. Och det är därför jobbet som länspolismästare var ett drömjobb.

Kanske har hon fortfarande Ella framför ögonen i sitt ledarskap, trots att organisationen är ny.

”Ja, hos polisen blev det tydligt att jag vill jobba med att skapa förutsättningar för ett samhälle som behöver utvecklas. För mig är det avgörande att vara i ett sammanhang där jag kan hitta energi och där jag känner att jag kan skapa skillnad.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden