Bästa svaren att ge i lönesamtalet

En löneförhandling kan höra till chefens svåraste samtal. Det är lätt att medarbetaren blir personlig i sin argumentation, och som chef måste du kunna lyfta nivån ett snäpp. Hur ska man egentligen svara? Här ger Chefs löneexpert Peder Bertilsson svar.

Sätta lön
Publicerad

När medarbetaren säger:

”Jag som är så lojal och samarbetsvillig är värd betydligt mer.”

Svara så här:

Det är bra att du är lojal och samarbetsvillig. Det är vad jag förväntar mig av alla mina medarbetare. Ska vi ta och titta på hur du har agerat/presterat kopplat till de mål vi har tagit fram? Är det någon prestation som du är speciellt nöjd med?

När medarbetaren säger:

”Jag har blivit erbjuden ett annat jobb med högre lön. Om ni inte tillmötesgår mina lönekrav ser jag ingen annan möjlighet än att säga upp mig.”

Tänk på det här i ditt svar:

Hot om uppsägning för att höja sin lön är inget som jag rekommenderar som strategi. I de allra flesta fall rekommenderar jag att du som chef hänvisar till rådande lönestruktur och att du har bedömt medarbetaren på ett sätt som du tycker speglar hens prestation och befattningsnivå. Det är viktigt att poängtera att beslutet att sluta enbart är medarbetarens val och ansvar. Dock kan det finnas något enstaka tillfälle där man som chef bör beakta om personen du har framför dig är en nyckelperson för organisationen. Be då om tid för reflektion och att du återkommer för ett samtal vid annat tillfälle.

När medarbetaren säger: 

”Kollegan x som har en liknande roll och samma erfarenhet tjänar 1000 kronor mer än jag.”

Svara så här:

Lönesamtalet handlar inte om din kollega utan om dig. Vilket innebär att jag inte kommer att prata om vad andra medarbetare tjänar. Jag vill att vi utgår ifrån vad du har bidragit med till verksamhetens utveckling under året.

När medarbetaren säger:

”Min partner har mist jobbet. Om jag inte får högre lön blir vi tvungna att sälja huset.”

Svara så här:

Vad tråkigt att din partner har mist sitt arbete. Tyvärr så kan jag inte ta det i beaktande när jag sätter din lön. Jag kommer att utgå ifrån vår lönepolicy, våra lönekriterier och hur du har bidragit till att utveckla verksamheten och nå de mål som vi har satt.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.