Rätt lön för mödan?

Hälften av cheferna är missnöjda med sin lön, visar Chefs undersökning. Lika utbredd är den gnagande misstanken om att kollegerna tjänar mer. Här får du tips inför lönesamtalet, råd om hur du får upp din lön och koll på vad chefer tjänar i olika branscher.

Motivation
Publicerad

Lön är inte allt. Men ändå rätt viktigt, visar gensvaret på Chefs undersökning i ämnet som besvarats av närmare 1 200 chefer. Enkäten visar framför allt att så många som hälften av cheferna anser att de har för dåligt betalt. Femtio procent svarar ”nej” på frågan om de är nöjda med sin lön.

”Dessvärre är inte kompetens eller prestation grund för lön där jag jobbar. Vill man förhandla sin lön behöver man byta företag några år och sedan komma tillbaka”, klagar en av cheferna.

”I min ålder ska man inte längre förvänta sig några högre löneförhöjningar – enligt min chef. Oavsett hur mycket jag presterar. Det tycker jag är fel”, anser en annan.

Peder Bertilsson, lönestrateg vid Ledarna, tror att lönemissnöjet delvis hänger ihop med växande krav. 

”Stora megatrender som globalisering, automatisering och digitalisering påverkar organisationer och i förlängningen chefsrollen. På den svenska och globala arbetsmarknaden ställs i dag höga krav på chefen. Krav som en del chefer tycker är svåra att uppfylla, utifrån de förutsättningar man har. I bilden ingår ökad arbetsbelastning, ökade krav på resultat och ökad tillgänglighet”, säger Peder Bertilsson.

Så höjer du din lön – Peder Bertilsson tipsar

1. Läs på innan. Det är vid anställningssituationen som grundnivån för löneläget bestäms, för lång tid framöver. Undersök därför marknadsläget noga innan du skriver på för nytt jobb. Vad tjänar andra chefer i motsvarande situation? Att inleda anställningen med missnöje över lön är ingen bra idé. ”Då är det bäddat för problem”, säger Peder Bertilsson.

2. Skapa en bra dialog. En förtroendefull och öppen dialog i lönesamtalen är A och O för att få till en löneutveckling du trivs och är nöjd med. Förstår du till att börja med varför du har den lön du har? Är motparten medveten om din arbetssituation och prestation? Missnöje med lönen kan många gånger grunda sig i bristande återkoppling och stress. Försök klarlägga och komma till rätta.

3. Glöm inte förmånerna. Att diskutera och förhoppningsvis få förbättrade förmåner som extra inbetalningar till tjänstepensionen och extra semesterdagar kan vara en öppning när löneutrymmet är trångt.

”I min ålder ska man inte längre förvänta sig några högre löneförhöjningar – enligt min chef.”

– Citat från frisvar i Chefs undersökning

Två femtedelar av cheferna anför mycket riktigt hög arbetsbelastning som det viktigaste skälet till varför de borde få bättre betalt.

Tjänar svenska chefer för dåligt?

”Det är svårt att svara på, när frågan ställs så brett. Chefsrollen omfattar ju så många olika branscher och befattningar. Men generellt, och i ett internationellt perspektiv, skulle jag nog inte säga att Sveriges chefer har dåligt betalt.”

En ny rapport från CEC European Managers, en europeisk organisation för chefer där Sverige finns med, visar att svenska chefer har en månadslön på dryga 6 000 euro i genomsnitt, eller ungefär 63 000 kronor. Men den mätningen omfattar enbart chefer inom den privata sektorn.

Chefs egen uträkning som även inkluderar den offentliga sektorn ger ett genomsnitt som kanske föga förvånande landar en bit lägre, närmare bestämt på 55 200 kronor i månaden, baserat på SCB-statistik över chefsinkomster i 29 olika branscher. Och löneskillnaderna mellan olika chefsgrupper är verkligen betydande – medan chefer inom svenskt bank- och finansväsende drar in över 90 000 kronor i månaden får kökscheferna nöja sig med 33 000 kronor i genomsnitt.

Kanske har du någon gång fått känslan av att chefskollegerna i samma bransch, roll och kontorsbyggnad orättvist nog tjänar mer? I så fall är du inte ensam. Upplevelsen av att ligga under snittet för uppdraget delas av uppåt hälften av cheferna, vilket i och för sig kan verka logiskt, men bara en tiondel tror att de tjänar mer.

”Jag gick in på alldeles för låg lön som biträdande enhetschef, för 13 år sedan. Redan efter ett år blev jag ordinarie, men fick inte högre lön för det. I maj i år gick en man som är 25 år yngre än jag och med fem års erfarenhet som chef om mig i lön. Det anser jag vara orimligt”, säger en chef i undersökningen.

”Jag vet att jag har lägre lön än en manlig kollega trots samma arbetsuppgifter och erfarenheter. Han har också förmåner jag inte har. Jag har bett att få feedback när det gäller orsaken till löneskillnaden men aldrig fått något begripligt svar”, berättar en annan av cheferna.

”Jag vet att jag har lägre lön än en manlig kollega trots samma arbetsuppgifter och erfarenheter.”

– Citat från frisvar i Chefs undersökning

Lön väcker känslor. Siffrorna i lönebeskedet är ju så konkreta. En tydlig och lättfattlig symbol för ens värde på arbetsmarknaden och kanske också som människa. En tydlighet som bidrar till att mer djupliggande och svårfångade problem, som inte omedelbart handlar om kronor och ören, gärna kanaliseras till att bli en fråga om just lön. Peder Bertilsson menar att det till synes utbredda lönemissnöjet delvis kan vara en illusion.

”Ofta är det inte pengarna som är huvudfrågan. Forskning visar att lönens roll för motivation är ganska liten. Besvärliga relationer med kollegerna, orimlig arbetsbelastning, bristande återkoppling på utfört arbete – allt detta är faktorer som kan yttra sig i missnöje över lönen. Och omvänt: Förbättrad arbetsmiljö och bättre ledarskap kan många gånger skapa större nöjdhet än högre lön”, säger Peder Bertilsson.

Vad finns då att göra om man ändå insisterar på att få upp lönen rejält? I stort sett bara en sak: Byta jobb. Åtminstone enligt Sveriges chefer, som till övervägande del lämnar just den rekommendationen till kolleger som tröttnat på att få för dåligt betalt.

Har de rätt?

”Det borde ju inte vara så, kan jag tycka. Men byte av jobb är ofta det som ger bra löneutveckling på kort sikt, så som samhället ser ut. Samtidigt tror jag att man med hjälp av en bra dialog med sin chef i många fall ändå kan jobba fram en god löneutveckling på den arbetsplats där man redan befinner sig. Får man till en sådan dialog – om ens professionella utveckling, prestation och hur man faktiskt bidrar till att uppnå verksamhetens mål och visioner – kan det mycket väl vara en fruktbar väg att gå. Att byta jobb oftare än att man hinner visa resultat, utvecklas och växa med erfarenheterna innebär också en viss risk. Löneutvecklingen kan då urholkas på längre sikt.”

Peder Bertilsson poängterar i sammanhanget vikten av att omedelbart vid anställningstillfället göra sitt allra bästa för att nå en löneöverenskommelse man känner sig riktigt nöjd med.

”Ja, för då sätts ju grundnivån. Under löpande anställning blir det mer av revision, det finns inte samma påverkansmöjligheter. Hur ser marknadsläget ut? Vad tjänar andra i motsvarande situation? Tänk över erbjudandet ordentligt, ta dig tid och gör en grundlig värdering, kanske med hjälp av ditt fackförbund, innan du skriver på. Så att du inte börjar ditt nya arbete med att känna missnöje över din lön. Då är det bäddat för problem.”

Peder Bertilsson påminner om att lön är så mycket mer än det ordinarie månadsbelopp som tickar in på personkontot, vilket ibland glöms bort i diskussionen. I en anställning kan ingå extrainbetalningar till tjänstepensionen, sjukvårdsförsäkringar, extra semesterdagar, extra ersättning vid föräldraledighet, flexibel arbetstid, distansarbete, resultatlön, bonus … Listan på förmåner kan göras längre. Han utfärdar en stark rekommendation om att ta hela lönepaketet i beaktande inför lönesamtalen med arbetsgivaren, inklusive förmånerna. Om löneutrymmet tycks trångt och din chefslön mer eller mindre slagit i taket, finns chans att du ändå lämnar lönesamtalet nöjd och glad om du når en bra överenskommelse om just förmåner, extra injektioner till tjänstepensionen, till exempel. Värt att tänka på inte minst för chefer i offentlig sektor, menar Peder Bertilsson.

Så förbereder du dig för lönesamtalet

Innan du går iväg till lönesamtalet med din överordnade, se till att förbereda dig. Om du har ett mål och en plan för hur du ska ta dig dit är chansen att lyckas oändligt mycket större än om du bara skjuter från höften. Här är några punkter att tänka på.

  • Ta reda på vilka lönekriterier som gäller.
  • Undersök marknadsläget med hjälp av branschorganisationer, fackförbund, kolleger.
  • Skriv ner de frågor du vill ställa till din chef.
  • Tänk igenom både starka och svaga sidor hos dig själv.
  • Träna på att vara tydlig i lönesamtalet, inför en mentor, kollega eller kanske en spegel.
  • Undvik att jämföra dig med  andra.
  • Lägg på minnet att det inte bara är du som ska prata.
  • Se till att ha sakliga motiveringar för dina önskemål.

Så mycket tjänar svenska chefer

Beräknat på genomsnittlig månadslön, 2018. Källa: SCB.

Chefer inom bank, finans och försäkring: 90 600 kr

Verkställande direktörer: 78 000 kr

Politiker och högre ämbetsmän: 69 600 kr

Ekonomi- och finanschefer: 69 000 kr

Forsknings- och utvecklingschefer: 68 600 kr

Förvaltnings- och planeringschefer: 65 300 kr

Informations-, kommunikations- och pr-chefer: 64 200 kr

Försäljnings- och marknadschefer: 63 700 kr

Personal- och hr-chefer: 62 700 kr

It-chefer: 61 200 kr

Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet: 59 300 kr

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva: 54 300 kr

Inköps-, logistik- och transportchefer: 53 700 kr

Fastighets- och förvaltningschefer: 53 100 kr

Övriga administrations- och servicechefer: 52 900 kr

Chefer inom hälso- och sjukvård: 52 000 kr

Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning: 50 700 kr

Övriga chefer inom samhällsservice: 50 000 kr

Produktionschefer inom tillverkning: 49 900 kr

Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk: 48 300 kr

Övriga chefer inom utbildning: 47 400 kr

Chefer inom socialt och kurativt arbete: 47 000 kr

Chefer inom handel: 44 900 kr

Chefer inom övrig servicenäring: 44 800 kr

Chefer inom förskoleverksamhet: 43 900 kr

Chefer inom äldreomsorg: 43 500 kr

Hotell- och konferenschefer: 42 700 kr

Chefer inom friskvård, sport och fritid: 35 600 kr

Restaurang- och kökschefer: 33 000 kr

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.