Kom förberedd till lönesamtalet

Bästa sättet att genomföra lönesamtalet med din chef är att komma väl förberedd. Här är en mall att ta hjälp av nästa gång det är dags.

Sätta lön
Publicerad

Vad styr min lön?
Vad styr lönesättningen och din chefs bedömning? Använd företagets lönepolicy, lönekriterier, verksamhetsplan och annan dokumentation som beskriver vilka mål samt resultat som ska uppnås och hur ledarskapet värderas.

Vad har vi kommit överens om?
Vad var vi överens om i utvecklingssamtalet? Vilken återkoppling har jag fått? Använd dokumentation från utvecklings- och/eller målsamtal samt avstämningar ni haft under året. Vilka mål har ni satt och hur har ni justerat dem?

Presentation och resultat
Beskriv vad du åstadkommit under året och hur du har agerat för att nå dina mål utifrån de förutsättningar och resurser du haft – kompetens, tid, personal, ekonomi? Beskriv gärna en förflyttning (från X till Y). Mätbara resultat, exempelvis ekonomiska, är enkla att synliggöra. Lyft också fram andra resultat, som till exempel hur du:
• hanterat oförutsedda eller akuta situationer
• förnyat och/eller förändrat verksamheten
• entusiasmerat och stöttat medarbetare
• aktivt arbetat med att lösa konflikter eller motsättningar.

Tänk på!
Det finns andra former av belöning än lön:
• Nya uppdrag.
• Kompetensutveckling.
• Andra arbetstider.
• Längre semester.
• Bilförmån.
• Sjukförsäkring.
• Pensionsförsäkring.
• Hushållsnära tjänster.

Om du kör fast:
• Kommer ni inte överens? Avbryt och be om tid för ett nytt samtal.
• Får du ingen eller väldigt liten löneförhöjning? Begär en personlig utvecklingsplan där det tydligt framgår vad du ska göra för att påverka din löneutveckling. Följ upp löpande.

Källa: Ledarna

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden