Experten: Så får du upp din lön som chef

Det snabbaste sättet att få en högre lön är att byta jobb. Men hur ska man göra om man vill ha kvar sin nuvarande tjänst – men alltid känner att man går från löneförhandlingen och är besviken? Peder Bertilsson, lönestrateg på Ledarna, ger råd.

Karriär
Publicerad

FRÅGA: Jag har jobbat som chef i många år och har inga problem med att göra min stämma hörd när det gäller företaget och mina medarbetare.

När det kommer till mig själv är det annorlunda. Jag har sämre förmåner och lägre lön än andra chefer i motsvarande ställning i organisationen.

Och det bara för att jag är för mesig när jag ska prata i egen sak. Hur ska jag göra för att få den lön och de förmåner jag förtjänar? /Katarina

Peder Bertilsson svarar: Det är ofta lättare att agera i organisationen vad gäller verksamhets- och medarbetarfrågor än när det berör saker som är direkt kopplade till dig själv som chef. Det finns dock en klar koppling mellan hur motiverad och engagerad du känner dig som chef och det resultat som din verksamhet i slutändan presterar.

För att höja lönen i din befintliga roll kan du utveckla både din kompetens och ditt ledarskap, så att du blir mer värdefull för verksamheten. Det handlar också för dig om att våga sätta fokus på ditt uppdrag och dess bidrag till verksamhetens resultat och utveckling.

Din fråga om hur du får den lön du förtjänar innehåller flera dimensioner. Att sätta en lön vid anställningstillfället är i första hand ett samspel mellan dig och din chef där ni behöver ta hänsyn till arbetets krav, marknadsläget, företagets lönestruktur och dina krav.

Lön och förmåner är viktiga delar i kontraktet och är du inte nöjd med dem i detta läge bör du fråga dig själv om du verkligen ska tacka ja till tjänsten. När du väl har tackat ja och påbörjat din anställning så ska det vara fokus på ditt uppdrag, dina och din verksamhets mål och i slutändan hur och vad för resultat som ni har uppnått.

Du ska bedömas och belönas utifrån din prestation och din verksamhets måluppfyllelse. Det är viktigt att din chef kan förklara sin bedömning. Kan inte din chef motivera och förklara hur lönen är satt och detta upprepas under åren som följer kan du till slut hamna i ett läge där du börjar ifrågasätta nivån på den lön och de förmåner som du har.

Vilket du nu har gjort.

Så får du upp din lön

1 Ur ett kortsiktigt perspektiv behöver du berätta för din chef hur du agerar och vilka resultat som din verksamhet har nått. Detta fokus ska du inte bara ha när det är dags för ditt lönesamtal utan det ska hållas igång under hela året, vid avstämningar, målsamtal etcetera.

2 Långsiktigt kan du göra en utvecklingsplan med ett perspektiv på några år, där du formulerar för dig själv hur du vill utveckla din lön. Se till att du vet vad som påverkar lönen på din arbetsplats, och fundera på vilka steg du behöver ta för att nå dit du vill. Det kan handla både om din egen professionella utveckling och hur du bidrar till verksamhetens mål och vision. Se till att målen är realistiska och rimliga i förhållande till din roll och den verksamhet du jobbar i, och tänk på att det finns andra typer av belöningar och förmåner än pengar. Fundera på vilka typer av belöningar som skulle vara värdefulla för dig. Därefter pratar du med din chef om utvecklingsplan, lön och förmåner.

3 Du kan också påverka din löneutveckling genom att gå vidare i karriären. Det snabbaste sättet att få en högre lön är att byta jobb. Det kan ge en bra löneutveckling på kort sikt. Byt inte jobb oftare än att du hinner utvecklas i varje roll, visa på resultat och växa med dina erfarenheter. Det är viktigt att ditt värde på arbetsmarknaden hänger med i takt med din löneutveckling om du byter jobb ofta.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.