Juryns ordförande: ”Så väljer vi Årets Chef”

Flera hundra nominerade chefer har blivit till 15 finalister i 5 olika priskategorier. Nu berättar Cecilia Norrby, juryordförande för Årets Chef, om hur urvalet går till.

Evenemang
Text: Redaktionen
Publicerad
Juryn för Årets Chef. Från vänster Lena Olving, Stefan Vilkman, Helen Remnås (jurystöd), Cecilia Norrby, Leif Denti och Fredrik Emdén. Även Ishtar Touailat ingår i juryn.

Knappt har galastämningen lagt sig och tacktalen klingat av förrän arbetet med att vaska fram de bästa cheferna inför nästa upplaga av Chefgalan inleds – alltså nästan ett år i förväg. Inför Chefgalan i mars har som vanligt flera hundra chefer blivit nominerade.

I år är det fem olika priskategorier. De 35 jurymedlemmarna, fördelade i respektive jury, har det tuffa uppdraget att välja ut sammanlagt 15 finalister.

Cecilia Norrby, till vardags redaktionschef på Chef, har lett arbetet i Årets Chef-juryn och berättar om vilka faktorer som juryn tittar lite extra på och om den noggranna urvalsprocessen.

”Vi, liksom övriga jurygrupper, har ett antal kriterier för priset som vi noga går igenom för varje kandidat. För priset Årets Chef handlar det bland annat om vilka resultat chefen i fråga har uppnått, hur hen har hanterat motgångar och på vilket sätt hen är en förebild för det goda ledarskapet. Ett kriterium handlar specifikt om förmågan att leda hållbart och med goda värderingar. Det tas noggranna referenser och här väger det tungt vad medarbetare, egna chefer och andra referenter säger. Vi väger också in vilka olika chefserfarenheter och roller personen har haft.”

Hur ser det ut när jurygruppen träffas? 

”Mötena föregås av idogt arbete och förberedelser med underlag och inläsning av nomineringstexter och referenser. Det är verkligen en gedigen research bakom, som alla jurymedlemmar går igenom utifrån våra kriterier för priset. Vi bukar sedan träffas två gånger och stänger då in oss i ett rum i timmar. Diskussionerna går heta. Det är ju svåra överväganden. Men inte minst är det är ett väldigt roligt och givande jobb. Det finns så många fantastiska chefer där ute. Att få ta del av alla berättelser gör mig varm i hjärtat.”

Är det någon trend inom svenskt ledarskap ni kan se i nomineringarna? 

”Precis som förra året ligger tonvikten på det värderingsstyrda ledarskapet. Vikten av att leda hållbart och bottna i det är mycket framträdande. Så gott som alla betonar vikten av företagskulturen.”

”Många av de nominerade cheferna har också genomfört stora förändringsresor. Mycket handlar om förmågan att hantera transformation och strukturomvandlingar och att – som det heter – få medarbetarna med sig.”

”En trend som är ännu tydligare i år är att det mänskliga ledarskapet är i centrum, fokus på delaktighet och engagemang. Ord som ’laget’ och ’tillsammans’ är centrala. Men också att som chef själv våga sticka ut, visa mod, vara innovativ och testa nya lösningar.”

Vilken har varit juryns största utmaning? 

”Att enas om en vinnare, såklart. Dels för att vi, i år igen, har haft så många välmeriterade kandidater. Dels för att vi jurymedlemmar har och ska ha olika perspektiv och därför kan tycka lite olika. I utmaningen ligger också att enas om vad ett gott ledarskap egentligen innebär. Även om vi har tydliga kriterier för priset är det många aspekter som ska vägas in och viktas mot varandra.”

”Men, som jag brukar säga, detta är ju Sveriges tyngsta pris för det goda ledarskapet, så det ska vara svårt!”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden