Här är alla sina egna ledare

På Trimero finns inga chefer. Istället är alla sina egna ledare. Med frihet och tydliga strukturer har redovisningsbyrån gått från tre till 30 medarbetare på mindre än sex år. Här kan vem som helst fatta vilket beslut som helst.

Självledarskap
Publicerad

Vad

Redovisningsföretaget Trimero består av 30 redovisningskonsulter som leder sig själva.

Nytta

Inspiration och insikter om självledarskap.
FOTO: SAMUEL UNÉUS

Redovisningsföretaget Trimero har 30 redovisningskonsulter som leder sig själva. Det finns ingen ekonomichef, ingen säljchef, ingen hr-chef. Inte heller några administrativa assistenter. Det närmaste en chef de kommer är vd som lägger hälften av sin arbetstid på kunder.  

”Jag skulle säga att alla är ledare. Däremot har vi ingen chefsstruktur utan alla tillämpar självledarskap”, säger Anton Ullenius, medgrundare och redovisningskonsult på Trimero. 

Den rådande principen är att vem som helst kan fatta vilket beslut som helst, förutsatt att man följer den beslutsprocess de tagit fram. 

Anton Ullenius, Joakim Lindh och Marcus Alestam grundade Trimero 2015 med en vision om att skapa en arbetsplats där alla känner att de kan vara sig själva. När de började anställa var det med den uttalade målsättningen att alla skulle ta ansvar och tillsammans bygga det företag man vill jobba på.  

”Vi ville ge frihet men också ta fram strukturer för hur friheten skulle förvaltas. Det växte fram samtidigt som vi såg att det fungerade.” 

Hur ser den individuella beslutsprocessen ut? 

”Man ber om råd, inte om lov. Man ska rådfråga de som berörs av beslutet, och de med kompetens i frågan. Baserat på den informationen kan man fatta beslut. En grundförutsättning är att vi litar på att alla vill väl, att alla vill göra ett bra jobb. Vi stöttar varandra snarare än kontrollera varandra.” 

Anton Ullenius kallar det vuxen till vuxendynamik. Där var och en ser varandras kapacitet. Han anser att den traditionella företagsvärlden har en vuxen-barndynamik, som på många arbetsplatser blir självuppfyllande.  

”Om du behandlar någon som att du inte litar på den kommer den förmodligen aldrig känna det förtroendet. Vår erfarenhet är att de allra flesta vill göra ett bra jobb. De vill förvalta det förtroende som ges till dem.” 

Många målar upp skräckscenarion över chefslösa organisationer där någon fattar ett stort beslut som är förödande för företaget. Den risken är inte överhängande, hävdar Anton Ullenius.  

”I vårt lands konsensuskultur är det snarare en utmaning att få folk att våga fatta beslut. Det är inte heller stora beslut som tas utan snarare en rad små. Från en vecka till en annan kan företaget framstå som detsamma, men på årsbasis visar det sig att alla små steg har gjort oss till ett annat företag”. 

Inte ens styrelsen fattar beslut på traditionellt sätt. Dess funktion är också rådgivande.  

Joakim Lindh är vd på halvtid. Han är kontaktperson externt, jobbar med ekonomi, sköter rekrytering, sälj och affärsutveckling samt coachar medarbetare. På den andra halvan av tiden är han redovisningskonsult som alla andra. 

Gemensamt har medarbetarna målat upp en idealscen för hur Trimero skulle kunna se ut om tre år. Denna plan uppdateras någon gång per år. En gång i halvåret har de brainstorming-möte om vilka aktiviteter de ska göra som tar dem närmare den ideala scenen, som framför allt handlar om kvalitativa mål. Sedan är det upp till vem som helst att genomföra de aktiviteter de tror på.  

Vilka är riskerna och utmaningarna? 

”Det ställer höga krav på individen. Det kan bli jobbigt om man känner att man inte får tillräckligt mycket stöd. Det ställer också krav på dem som är ledare i traditionell mening. Ta mig till exempel, som är medgrundare, jag kan inte blunda för min informella status utan måste vara medveten om hur mitt beteende påverkar andra.” 

Vem sätter lönerna? 

”Det görs via en utvecklingsstege med tre områden; kundarbete, internt engagemang och självledarskap. Styrande är vilket perspektiv du har i ditt arbete, det vill säga hur skalbart du arbetar.” 

Som ny fokuserar du på dina egna arbetsuppgifter men med tiden utvecklar man sitt perspektiv, börjar se värdet av det man gör och kan ta kundens perspektiv. Man börjar förstå sina kollegors leverans och kan då anpassa sitt arbete så att det underlättar för kollegorna. Därefter utökar man perspektivet till den större gruppen och sin roll i företaget. Sista steget är hur man kan jobba på strukturen. Hur det man gör kan bli skalbart så man gör bestående förändringar som inte längre är beroende av en personligen. Lönen speglar därmed ditt bidrag i företaget. 

Och hur går det då? Anser ni att den chefslösa organisationen ger resultat på sista raden? 

”Absolut. Tre år i rad har vi blivit utsedda till Gasellföretag (Sveriges snabbast växande företag, enligt DI) och vi kommer att vara med på listan i år också. Och vi ser att vi är betydligt lönsammare än branschen i helhet.” 

Fyra steg mot en cheflös organisation

  • Diskutera vad självledarskap betyder för er. Vilket typ av beteende och förhållningssätt till ansvar innebär det? 
  • Fokusera på individens värderingar, i stället för att använda företagsvärderingar som styrningsverktyg. Då blir det genuint och engagerande.  
  • Skapa psykologisk trygghet genom att lära känna varandra djupare, och utveckla hur ni berömmer varandra. Säg inte bara att ”Du höll i ett bra möte”. Addera varför, vad det säger om personen och vad det får dig att känna: ”…för att du fördelade ordet, vilket visar på att du är inlyssnande och det får mig att känna mig viktig.” Då tas det emot på djupet. 
  • Se över vilka strukturer ni har och hur de påverkar samarbetet i organisationen. Har ni individuella belöningssystem? Vilka fattar beslut?  

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden