Grattis chefen! Du lever längst

Cheferna är den yrkeskategori i Sverige som lever längst. Bland de mest långlivade återfinns kvinnliga it-chefer och manliga bankchefer, enligt ny rapport från SCB.

Hälsa
Publicerad

Bland alla yrkeskategorier i Sverige är chefer den mest långlivade.

Där är dödligheten som lägst, enligt en ny rapport från SCB som beskriver dödligheten för personer i åldern 35 – 64 år efter yrken under perioden 2018 – 2022.

Allra lägst är dödligheten bland kvinnliga chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning.

Karin Lundström.

Bland manliga chefer är den lägst för de som arbetar inom bank, finans och försäkring.

De demografiska orsakerna är högre utbildning, högre inkomst och en partner. Med högre inkomst avser SCB minst 359 200 kronor om året, 2017, då undersökningen startade. Samt eftergymnasial utbildning.

”Man har också sett att andelen sammanboende med en partner är högre i denna grupp”, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

Hon menar att chefsyrket i sig är ett hälsotecken.

”Inom många yrken finns det en viss form av selektion, och man kan tänka sig att man väljer bort chefsyrket om man får en sämre hälsa. Då kanske man väljer att göra något annat för att man inte mäktar med ett så krävande uppdrag.”

Personer som är högt i de sociala hierarkierna lever också längre än de som är lägre ner med knappa resurser, kommenterar Anna Bratt, psykolog och forskare inom klinisk psykologi vid Linnéuniversitetet.

Hon har tillsammans med Mikael Rennemark, seniorprofessor i psykologi, skrivit boken ”Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa”.

Anna Bratt adderar socialt stöd och autonomi till de psykologiska orsakerna till ett längre liv.

”Möjligheten till självbestämmande, att själv få lägga upp sin arbetsdag istället för att tvingas stämpla in under givna tider, är viktig. Likaså sociala nätverk och stöd. Även om man som chef är ensam om att fatta beslut har man ofta stöd runt omkring sig.”

Sedan går det så klart inte att kringgå vikten av att äta rätt och motionera.

”Är man mindre gynnad socialt och ekonomiskt har man inte alltid ork eller råd att bry sig om detta. Jag tror att chefer tar hand om sig större utsträckning”, säger Anna Bratt.

”Deras stress är också oftast mer positiv eftersom de kan styra över sin egen tid”, fortsätter hon, och hänvisar till en studie som visar att om man tror att stress är farligt är det också högre risk att man dör av stressen.”

”Det har med kunskap att göra. Om man inte känner att man har makt över sin egen situation, känner sig hjälplös och tror att stressen är farlig, då lever man också med högre risk.”

SCB:s studie gjordes på förvärvsarbetande 2017 som sedan följdes under fem års tid för att se hur många som avlider. På så sätt har man kunnat räkna på skillnaderna i dödlighet, 2022.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden