De gör arbetsplatsen klimakterievänlig

Apotek Hjärtat utbildar chefer om klimakteriebesvär. ”Klimakteriet har inte fått den uppmärksamhet som behövs. Det har överhuvudtaget varit för lite fokus på kvinnors hälsa”, säger hr-chefen Per Bergman.

Hälsa
Publicerad
Per Bergman. Foto: Evelina Carborn

Flera europeiska länder har kommit betydligt längre än Sverige i sina ansträngningar att stötta kvinnor i klimakteriet. Storbritannien är ett av de länder som ligger i framkant, vilket kan bero på rättsfall där arbetsgivare fällts för diskriminering av personer i klimakteriet.    

Den brittiska organisationen Wellbeing of Women tog 2021 initiativ till uppropet Menopause Workplace Pledge som över 600 företag har signerat.

Med det har de förbundit sig att erkänna klimakteriet som en angelägenhet för arbetsplatsen och att kvinnor behöver stöd. De lovar att tala öppet, positivt och respektfullt om klimakteriet, samt att aktivt stödja och informera medarbetare som är påverkade av klimakteriet.  

”Vi behöver prata om de här frågorna på en allmänmänsklig nivå utan att peka ut kvinnorna.”

Pernilla Ny

Flera av företagen som skrivit under uppropet, Channel 4, Co-op och Astra Zeneca, har även egna klimakteriepolicyer. Andra, som Standard Chartered, har börjat utbilda sin personal.

News UK kommer att betala för hormonbehandling åt de anställda som vill ha det, och se till att alla som behöver har fläktar på sina skrivbord. Tesco syr om sina arbetskläder till material som andas bättre så att personer med vallningar kan känna sig mer bekväma på arbetsplatsen.  

Men när den brittiska regeringen för en tid sedan skulle rösta igenom ett förslag med klimakterieledighet på försök, då blev det stopp, med hänvisning till att det skulle diskriminera män, skriver Management Today.  

Här i Sverige satsade Västra Götalandsregionen i höstas en halv miljon kronor på att öka kunskapen om klimakteriet och hur det kan påverka medarbetares hälsa.  

Per Bergman. Foto: Evelina Carborn

”Vi är en jättestor arbetsgivare och de flesta är kvinnor, därför är det viktigt att lyfta det här”, sa den då avgående ordföranden i personalutskottet, Linn Brandström (M), till Sveriges Radio. 

Precis som Västra Götalandsregionen har Apotek Hjärtat en stor andel kvinnliga medarbetare. Under 2022 har hr-chefen Per Bergman tagit initiativ till två stora undersökningar för att få bättre koll på klimakteriesituationen. 

”Detta har varit en stor och viktig fråga för våra medarbetare, och den aktualiserades med undersökningarna där vi kunde se att så många som 64 procent upplever att de har besvär”, säger Per Bergman, som också betonar att frågan är viktig för samhället i stort, likaväl som för dem som arbetsgivare. 

”För att skapa ett bra arbetsklimat är känslan av trygghet och att bli förstådd oerhört viktig. Inte minst när livet förändras. Klimakteriet kan vara en sådan period. Och även om det är något som hälften av jordens befolkning går igenom visar undersökningen att det är ett område präglat av stor okunskap, vilket försätter många i en onödigt svår situation – inte minst på arbetsplatser”, säger Per Bergman.  

Pernilla Ny

Apotek Hjärtat bestämde sig för att göra vad de kan för att höja medvetenheten och kompetensen. Tillsammans med barnmorskan Pernilla Ny, som är disputerad universitetsadjunkt och utbildar om klimakteriet på Lunds universitet, har de tagit fram en utbildning i form av en film och ett quiz som görs på webben.

Den är öppen för alla Apotek Hjärtats medarbetare, och obligatorisk för cheferna.  Eftersom klimakteriebesvär inte är en intern angelägenhet, utan ett ämne de anser bör lyftas på alla arbetsplatser, gör de den tillgänglig för alla.  

Pernilla Ny betonar att den ökade medvetenheten inte får bli ett hinder för anställning och befordran för de som har besvär av klimakteriet.  

”Vi kunde se att så många som 64 procent upplever att de har besvär.”

Per Bergman

”Det är oerhört delikat. Som chef bör man prata till hela gruppen. Synliggöra utan att peka ut dem som en svag grupp. Hur lyckas man med det? Det avgörs av om du är en duktig chef.” 

Fysisk aktivitet hjälper mot klimakteriebesvär, men även mot andra problem som för högt bmi och rökning, vilket både män och kvinnor har nytta av att ta tag i. Därför föreslår hon att arbetsgivare ger möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid och flextid för alla.  

”Här får männen åka snålskjuts med kvinnorna. Det finns stora vinster med att normalisera klimakteriet, både på sam­hällsnivå och på företagets olika möten och arbetsplatsträffar. Vi behöver prata om de här frågorna på en allmänmänsklig nivå utan att peka ut kvinnorna. Egent­ligen borde det vara superlätt. Man kan börja med att introducera ämnet och visa filmen på olika chefsmöten.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden