Klimakteriet hot mot produktivitet och hälsa

En tredjedel av alla kvinnor har lämnat eller funderat på att lämna sitt arbete på grund av klimakteriebesvär. Det visar undersökningen ”Kvinna, klimakteriet och arbetsplatsen” som genomförts på 1 100 kvinnor i åldern 35–64 år.

Hälsa
Publicerad

”Talangfulla, seniora ledare och medarbetare som har svårt att genomföra sitt arbete på grund av hormonella obalanser rimmar dåligt när vi idag har svårt att få kvinnor att stanna kvar i arbete tillräckligt länge”, säger Jenny Svensson, holistisk hälsoexpert på Be Great som har mer än tio års erfarenhet från företagshälsovården och att coacha chefer.

Den undersökning hon har gjort på 1 100 kvinnor i åldrarna 35–64 år visar att så mycket som en tredjedel av kvinnorna har lämnat eller funderat på att lämna sitt arbete på grund av klimakteriebesvär.

Hon pekar även på aspekten att produktiviteten minskar i takt med att klimakteriebesvären tilltar, samt att frånvaro och sjukskrivningar ökar.

”Det ger oss ett gigantiskt berg att hantera. Eller som jag hellre väljer att se det, en möjlighet att förbättra kvinnors vardag och företagens lönsamhet och framgång.”

Klimakteriet drabbar 70 procent av alla kvinnor i 47–56 årsåldern, enligt en svensk studie som Socialstyrelsen hänvisar till. Många är då i chefsbefattning och på toppen av sin karriär men förstår knappt vad som händer när konstiga symtom som hjärndimma, svettningar, sömnsvårigheter, stresspåslag, minskad livslust och ångest drabbar dem.

Den 18 oktober är det World Menopause Day över hela världen i syfte att skapa en ökad medvetenhet kring klimakteriet och att supporta alla försök till förbättrad hälsa och välmående för medelålders kvinnor.

Men ute på företag och organisationer är klimakteriet fortfarande ett tabubelagt ämne, som det varken pratas om i ledningsgruppen eller vid fikabordet.

”I Storbritannien har man en ökad öppenhet och medvetenhet på arbetsplatserna, vilket varit en nyckel för både arbetsgivare och dess medarbetare”, säger Jenny Svensson som förordar stöd och utbildning på arbetsplatserna för att slippa onödigt lidande, få behålla talangerna och öka produktiviteten i företagen.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden