Forskning: Träning kan hjälpa chefer – genom klimakteriet

Forskare vid Linköpings universitet har gjort en världsunik studie av sambanden mellan styrketräning och klimakteriebesvär.

Hälsa
Publicerad
Styrketräning hjälper mot klimakteriebesvär.

Trots att alla kvinnor genomgår det, och många drabbas av besvär som kan påverka arbetet, talas det förhållandevis lite om klimakteriets inverkan på yrkeslivet. Klimakteriet, eller menopausen, inträffar i snitt vid 51 års ålder i Sverige – men den sista mensen kan komma närsomhelst efter 40-årsstrecket.

Klimakteriet gör oss ganska unika som art. Förutom hos människan hittas klimakterium bara hos späckhuggaren och grindvalen, och det tros ha uppstått genom en genetisk mutation – som tros ha gynnat evolutionen genom att tillhandahålla avkomman med en extraförälder i form av en farmor eller mormor.

Åldersligan bland svenska yrkesarbetare leds enligt SCB av general-, landstings- och kommundirektörer, med en medelålder på 53 år. Bland de 25 yrken med högst medelålder utgörs omkring hälften av olika chefstjänster, inte minst inom offentlig sektor där andelen kvinnliga chefer är som högst.

Många av dessa lider i tysthet av urinvägsbesvär, sömnproblem, humörsvängningar eller värmevallningar – vilket kan skapa obehag i till exempel en mötessituation, och leda till koncentrationssvårigheter, sjukskrivning eller retlighet gentemot medarbetare och familj. 80 procent upplever fleråriga besvär och 30 procent så pass allvarliga sådana att livet påverkas på alla fronter, skriver Kollega.

Hormonbehandlingar kan hjälpa, men nu visar en ny studie från Linköpings universitet att även styrketräning två-tre gånger per vecka kan lindra besvär med svettningar och värmevallningar. Detta är den första studien i världen som granskat just denna träningsform. Tidigare undersökningar har tittat på mer allmänna samband mellan motion och klimakteriebesvär, men då med otydliga resultat. Det gäller alltså att ta i ordentligt för att metoden ska ha önskad effekt.

”Det är förmodligen så att motionen måste innebära en rejäl ansträngning med påtagligt höjd puls, snabbare andning och svettningar för att förbättra klimakteriebesvären. Vår teori är att ansträngande träning kan påverka endorfinerna i det centrala nervsystemet där också temperaturregleringscentrum sitter”, säger Emilia Berin, doktorand vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.

Forskarna studerade 58 kvinnor med en medelålder på 55 år, under 15 veckors tid. Halva gruppen motionerade som vanligt, medan den andra halvan sattes i ett program med fysiskt utmanande styrketräning tre gånger i veckan, 45 minuter åt gången. Styrketräningsgruppen minskade sina besvär med vallningar med 44 procent, till skillnad från kontrollgruppen.

”En slutsats är alltså att ansträngande styrketräning två till tre gånger i veckan kan få bort närmare hälften av alla vallningar och svettningar. Det bör ses som ett bra resultat. Hormontabletter, som östrogen, får visserligen bort närmare 90 procent av besvären. Men alla kan inte använda hormonbehandling, exempelvis kvinnor med bröstcancer eller män med prostatacancer, som också kan drabbas av vallningar vid medicinering”, säger Emilia Berin.

Studien pekar även mot att träningen kan medföra ökat välbefinnande också på andra vis.

”Den analysen är inte klar men preliminära resultat visar att styrketräningen tycks ha effekt på livskvalitén i stort, sett till både fysisk och psykisk hälsa”.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.