Därför blir fotbollsspelare bra chefer

Framgångsrika fotbollsspelare och företagsledare har mer gemensamt än man någonsin kunnat tro. Framför allt har de lika vässade exekutiva förmågor. Det visar ny banbrytande neuroforskning.

Beslutsfattande
Publicerad
Illustratör: Johanna Gustavsson.

Toppfotbollsspelare kan bli framgångsrika chefer. Det är inte bara snabba fötter, bollsinne och fysisk styrka som avgör deras prestation på plan utan de använder också hjärnan i betydligt större utsträckning än man tidigare haft kännedom om. Ny svensk forskning visar vad som ligger bakom det som tidigare lite mystiskt kallats för speluppfattning eller spelintelligens.

När psykologen Torbjörn Vestberg började forska på fotbollsspelare upptäckte han att hjärnans exekutiva funktion har en avgörande betydelse för vem som lyckas på den absoluta elitnivån. Detta är samma funktioner som skapar framgångsrika företagsledare; förmågan att vara kreativ i stunden, se nya lösningar på problem, snabbt ändra taktik och revidera tidigare beteenden som inte fungerar.

De exekutiva funktionerna skiljer sig från IQ genom att de hjälper oss att anpassa oss till en dynamiskt föränderlig miljö.

Tillsammans med hjärnforskaren Predrag Petrovic på Karolinska Institutet började Torbjörn Vestberg testa de exekutiva funktionerna hos 57 elitspelare i allsvenskan och division ett. Det visade sig att fotbollsspelarna var rejält mycket vassare på exekutiva förmågor än normalbefolkningen – och de i allsvenskan fick avsevärt bättre resultat än de i division ett.

”För att kunna leverera på högsta  elitnivå behöver du ligga nära två standardavvikelser över normalpopulationen enligt våra studier. Det vill säga, det är endast tre av hundra som kan leverera på det här sättet”, säger Torbjörn Vestberg.

”Alla är överens om vad som är framgång på fotbollsplanen. I affärsvärlden är det svårare eftersom det finns så många variabler som man inte kan verifiera”

Forskarna jämförde sedan testresultaten med ett verkligt fotbollsbeteende. Hur bra var dessa spelare på planen? Hur många mål och hur många assist (passning fram till mål) hade dessa spelare gjort?

Under flera år följde de fotbollsspelarna och fann ett klart samband mellan hur bra resultat spelarna hade i det exekutiva testet och hur framgångsrika de var på fotbollsplanen.

De har även testat spelare ur svenska ungdomseliten, ett av världens bästa damlandslag samt spelare i FC Barcelona, med samma häpnadsväckande resultat.

Bland annat närstuderade de två av världens bästa spelare någonsin, Andrés Iniesta och Xavi Hernández. Båda hade exceptionella resultat på huvudtestet, resultat som bara en av tusen uppvisar.

Men medan Iniesta bearbetar information inifrån och ut, vilket innebär att han tar in genomsnittligt med data men i gengäld är otroligt kreativ i sitt sätt att använda den, suger Xavi åt sig massor av information utifrån, som han använder som beslutsunderlag. Dessa olika personligheter avspeglade sig också i testet och gav därför en fingervisning om att just det faktum att de kompletterar varandra kan ligga bakom deras enorma succé.

Torbjörn Vestberg och Predrag Petrovics forskningsartikel Executive functions predict the success of top-soccer players skapade rubriker över hela världen när den publicerades i den vetenskapliga onlinetidskriften PLOS One. Tillsammans med DN-journalisten Thomas Lerner har de skrivit boken Hjärnboll.

Nu arbetar Torbjörn Vestberg och Predrag Petrovic vidare med att ta de nya rönen in i affärsvärlden och har börjat testa ett antal framgångsrika företagsledare. Bland annat Thomas Bodström som driver en av Sveriges största brottsmålsbyråer, har varit justitieminister i sex år – och spelat fotboll i allsvenskan. Hans exekutiva förmågor visar att han har kapacitet att vara en mycket framgångsrik företagsledare på toppnivå, enligt resultaten.

Däremot är det inte lika lätt att ställa dessa resultat mot den faktiska framgången eftersom det inte är lika lätt att definiera framgång i affärsvärlden.

”Alla är överens om vad som är framgång på fotbollsplanen. I affärsvärlden är det svårare eftersom det finns så många variabler som man inte kan verifiera. Men just för att vi har hittat starka samband inom fotbollen stöder det vår hypotes när vi för över fokus till andra verksamheter”, säger Torbjörn Vestberg.

I väntan på att få göra en större forskningsstudie har Torbjörn Vestberg och Predrag Petrovic gjort en pilotstudie på högsta ledning, mellanchefer, projektan-svariga och technical controllers hos H&M:s produktionsavdelning i Kina.

”Utifrån vad H&M bedömer som framgång inom management, leadership, stress resilience och teambuilding fick vi en stark korrelation med chefernas exekutiva förmågor. Vi testade fyra olika befattningshavare på tre chefsnivåer. Ju högre upp de kom desto bättre exekutiva förmågor”, säger Torbjörn Vestberg och fortsätter:

”När man mäter någons exekutiva förmåga mäter man deras förmåga att prestera och ser hur det korrelerar med andra beteenden. Det handlar inte om tyckanden och tolkningar utan om ens prestation. Det är ett sätt att komma under skalet på människor, bortom köns-, etnicitets- och åldersbias. Det har visat sig att de exekutiva förmågorna, alltså din förmåga att leverera, är intakt ända upp till 60–65 års ålder enligt den senaste forskningen från Umeå universitet.”

Ytterligare ett 15-tal studier från forskningsgrupper runt om i världen har publicerats inom idrott och exekutiva funktioner. Vestbergs och Petrovics forskning har replikerats flera gånger. Allra senast var det japaner som gjorde en studie på tennisspelare, som visade att ju högre rankning de hade i tennis, desto bättre exekutiva förmågor.

Än så länge finns det bara ett fåtal studier med tester i affärslivet för det är ett nytt sätt att titta på människan, menar Torbjörn Vestberg.

När han testade Volvo Cars chefsdesigner låg de på samma kreativa nivå som Iniesta i Barcelona eller Limpar i Sverige.

”Volvo hade verkligen hittat rätt kreatörer och chefer. En av dem var exceptionellt bra på att konceptualisera, en förmåga jag tidigare sett i piloten med H&M som gör att man blir duktig på att bygga team. Men eftersom han var så bra på att leda sitt team backade han när det kom till design trots att han älskade att rita bilar. Det gjorde att han kände sig otillfredsställd i sitt arbete. Jag fick honom att inse att tid är en faktor som kan kompensera det mesta. Jag bad honom lägga lite mindre tid på teamet och samtidigt sitta över en timme och rita bara för att det var skoj. Det ledde till att hans designförslag fick ligga till grund för vidareutvecklingen av en ny bilmodell. Inte för att han var den vassaste utan för att han valde att bygga en kompenserande strategi utifrån sin förmåga.”

Torbjörn Vestberg menar att man kommer att kunna – och absolut bör – använda de exekutiva funktionstesterna vid rekrytering, men också för att coacha chefer till ett bättre ledarskap.

”Genom att man kan se kapaciteten hos en spelare eller företagsledare kan man se vad som är ens styrkor och hur man kan använda dem för att komma ännu mer till sin rätt i sin roll.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden