Googlestudie: 10 saker alla bra chefer gör

I tio år har Google forskat fram vilka egenskaper som är mest framgångsrika hos en chef. 

Beslutsfattande
Publicerad

Redan för över tio år sedan påbörjade Google ett projekt som de kallade för Oxygen. Syftet var att med noggrann research utforska vilka beteenden som framgångsrika chefer har, för att sedan kunna utveckla sina egna chefer inom detta.

Främst jobbade man med nyckeltal, alltså medarbetarnas prestation och tillfredställelse. Nu, tio år senare, har Google växt markant som företag – och därmed förfinat forskningen, skriver Inc.com.

Här är de 10 bästa egenskaperna som Google kommit fram till: 

1) Är en bra coach

Nej, det handlar inte om att ständigt släcka bränder. Snarare kan du som chef se dessa problem som möjligheter att dela med dig av dina erfarenhet och kunskaper till medarbetarna. Det blir som en undervisning i vardagen.

2) Skapar lag – inte små öar

En chef som skapar starka arbetslag ger tillräckligt med frihet, möjlighet att testa nya saker och utveckla sitt eget arbetssätt. När medarbetarna får stort eget ansvar behöver chefen se till att rätt verktyg finns för att de ska kunna göra sitt jobb.

3) Skapar en inkluderande arbetsmiljö

I en arbetsmiljö med hög psykologisk säkerhet vågar man ta risker inför sin arbetsgrupp. I en sådan arbetsgrupp dömer ingen en idé på förhand och man vågar ta initiativ – även om det leder till ett misstag.

4) Är resultatorienterad

En bra chef får sin omgivning att växa, enligt Googles studie. En sådan chef har bra koll var medarbetarna befinner sig kunskapsmässigt, vad som motiverar dem och hen jobbar för att förverkliga deras fulla potential.

5) Är en god kommunikatör

Ett beteende som lyfts fram är att kunna lyssna som chef. Det är viktigt för att kunna förstå olika sammanhang och insikter från dina medarbetare. De är också bra på att berömma specifika insatser ofta – men tvekar inte att, på ett konstruktivt sätt, ge feedback för att arbetslaget ska fortsätta utvecklas.

6) Låter sina medarbetare göra karriär

En chef som försöker bromsa sina medarbetare i karriären är inte bra chef. Försök erbjuda alternativa karriärvägar och inse att alla inte vill gå i samma fotspår.

7) Delar med sig av sin vision

Du kan ha en tydlig vision och strategi för hur ni ska nå dit. Men det är viktigt att inkludera dina medarbetare i dessa visioner för att ert arbete ska få ett tydligare syfte.

8) Har insikt i medarbetarnas arbete

För att bygga upp ett förtroende hos dina medarbetare bör du vara väl insatt i deras arbete. Även om de har sina spetskunskaper bör de känna att du kan leda arbetslaget. Är du ny som chef: Ta dig tid att sätta dig in i medarbetarnas vardag. Det ingjuter respekt!

9) Har en helhetsbild

Det finns chefer som motiverar sina medarbetare genom att tävla mot andra avdelningar. Men enligt Google är det mer framgångsrikt att som chef ta på sig den ”stora hatten” och se vad som är bäst för företaget/organisationen i sin helhet. Det vinner du på i längden.

10) Vågar ta tuffa beslut

Alla chefer måste ta beslut – stora som små. Men det är viktigt att kunna förklara på vilka grunder du lutar dig emot och hur ni ska gå tillväga. Det kommer öka insikten hos medarbetarna varför ni är på väg åt ett visst håll.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden