Googlestudie: Snällhet skapar dreamteam

Ända sedan 2002 har Google sökt svaret på varför vissa team är mer produktiva och framgångsrika än andra.

Motivation
Publicerad

Vad

Studie visar att empati är en av de viktiga faktorerna för att få ett dreamteam. Att vara snäll mor varandra och att man inför gruppen vågar öppna upp och visa känslor.

Nytta

Artikeln ger insikt i vilka egenskaper som är avgörande för ett väl fungerande team.

Google har lagt miljontals kronor på att kartlägga nästan varje aspekt av sina anställdas liv, från hur ofta de äter tillsammans till vilka egenskaper de främsta cheferna delar.

För att hitta den hemliga formeln bakom ”drömteamet” intervjuade de hundratals medarbetare och analyserade data från 180 aktiva arbetsteam från hela världen.

Arbetshypotesen var att det handlade om vilka individer som ingick i teamet. Men hur de än analyserade sina insamlade data kunde de inte hitta något som pekade på att framgången hade med sammansättningen av gruppen att göra.

”Vi utgick från konventionella teorier som att det är bättre att sätta introverta människor tillsammans, eller att vänskap utanför jobbet är en garant för bättre samarbete. Men det visade sig att ingen hade undersökt om det här verkligen var sant, säger Abeer Dubey, chef för Google People Analytics division, till New York Times.

Det var först när forskningsledaren Julia Rozovsky och hennes medarbetare vände sig till den senaste forskningen inom gruppnormer, det vill säga vilka traditioner, beteenden och oskrivna regler som styr oss när flera individer kommer samman, som de närmade sig svaret.

När de började analysera materialet utifrån begreppet psykologisk trygghet utkristalliserade det sig helt plötsligt ett mönster. Harvardprofessorn Amy Edmonson definierar psykologisk trygghet som ’att man känner sig så trygg i gruppen att man vet att man inte riskerar att bli förödmjukad, straffad eller utslängd när man tar till orda’.

Två faktorer var avgörande:

”Så länge alla fick en chans att prata gjorde teamet bra ifrån sig. Om endast en person eller flera pratade samtidigt, minskade genast den kollektiva intelligensen,” säger Anita Woolley, medförfattare till studien.

Den andra avgörande faktorn handlar om empati, att man inför gruppen vågar öppna upp och visa känslor. Alltså samma egenskaper som krävs för att bygga riktiga relationer.

Det handlade alltså inte om vem utan hur – den hemliga formeln stavades snällhet. De team där medarbetarna respekterade varandras känslor och var angelägna om att låta alla komma till tals var mest produktiva, skapade störst vinst och blev mest framgångsrika. Medarbetarna i dessa team var också mest tillfredsställda med sitt jobb.

”Just att vi har data som bevisar för människor att dessa saker är värda att uppmärksamma är det viktigaste steget för att faktiskt få dem att uppmärksamma detta,” säger Rozovksy.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.