Cheftest: Rasmus Nerman, koncernchef och vd Apoteket

cheftest Från riskkapitalvärlden till ett statligt bolag. Under en ny våg av covid med mediedrev i ryggsäcken och avhopp från den kommande ledningsgruppen blev Rasmus Nermans start som koncernchef för Apoteket utmanande. Men i dag beskrivs han som en omtyckt vd. Receptet? Ödmjukhet. I dagliga doser.

Cheftest
Publicerad
Rasmus Nerman. Foto: Apoteket

Två dagar innan Rasmus Nerman skulle börja sin nya tjänst beslutade Folkhälsomyndigheten att gå ut med nya covidrestriktioner och mötesbegränsningar för att minska spridningen av den nya omikronvarianten.

Det var ju inte den optimala tillträdestajmningen för en vd vars ledarskap bygger på synlighet och tillgänglighet.

Men ödet hade bestämt att Rasmus Nermans debut på Apoteket för de flesta skulle bli digital.

Samma öde hade också bestämt att en dom skulle falla i ett uppmärksammat mål bara veckor före Rasmus Nermans tillträde.

Värmlands tingsrätt dömde två anställda vid ett HVB-hem i Hagfors till villkorlig dom för vållande till annans död. De hade lämnat en femårig pojke utan tillsyn och han hittades senare drunknad.

Hemmet drevs av det privata vårdföretaget Platea, ett dotterbolag inom Humanakoncernen vars vd då hette – Rasmus Nerman. 

”När man får en ny chef börjar ju alla googla runt och många fick också träff på den bonus som Rasmus valde att ta emot trots att Humana fått en massa miljoner i statligt covidstöd. Och så kunde man ju läsa att den där dödsolyckan i Värmland bland annat berodde på personalnedskärningar”, berättar en medarbetare med god insyn i Apotekets organisation.

Hen tillägger: 

”Men att han rakryggat hade tagit kommunikationen kring både pojken och bonusen och inte duckat i medierna gjorde att denna barlast snabbt föll i glömska. Fast det klart att många undrade vem den här Nerman egentligen var.”

rasmus nerman

Gör: Koncernchef och vd Apoteket.

Bor: Södermalm, Stockholm.

Familj: Sambo, två söner.

Ålder: 45 år.

Karriär i korthet: 2005–2008 chef för investment management Thomson Reuters Americas, 2008–2012 projektledare och konsult Boston Consulting Group (BCG), 2012–2013 vice vd Innovativ Omsorg i Norden (INOM), 2013–2015 vd och koncernchef INOM, 2014–2015 vice vd Humana, 2015–2021 vd och koncernchef Humana, 2022– vd och koncernchef Apoteket.

De behövde dock inte undra länge.

En ny atmosfär letade sig snabbt in i Apotekets universum, av lyhördhet, värme, omtanke och ödmjukhet.

Omdömena från Chefs källor om Rasmus Nermans ledarstil blir som variationer på givet tema; det mjuka, det inkännande, det jordnära.

Och liknande formuleringar återkommer i samtal med före detta arbetskamrater på Humana.

”För Rasmus var glädje och stolthet viktigt. Han var en lysande teambyggare och hans ledarskap väldigt värderingsstyrt”, berättar en tidigare kollega på Humana.

Denna ledarstil visade sig rätt omgående fungera även på Apoteket.

En av företagets mer ärrade medarbetare, som var med redan på monopoltiden, minns tydligt sina första intryck av den nya chefen:

”Han kom som en vind, en möjliggörare med positiv energi och en frisk fläkt i våra statliga korridorer. Ingen backslickdirre utan en Hammarbysupporter som bor i trea på Söder, som har en inte alldeles ny Volvo och som kan komma till jobbet i jeans och skjortor med slitna armbågar.”

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), apotekschefen Rafal Tozy Melki och Rasmus Nerman inviger nya Apoteket Ersta i Stockholm. Apoteket har i dag 392 fysiska butiker och drygt 4 000 anställda. Foto: Elin Jarl

En av Rasmus Nermans första utmaningar blev att skapa en ny ledningsgrupp.

Det visade sig att nästan halva ledningen var på väg att lämna Apoteket. Enligt samstämmiga uppgifter till Chef hade dessa processer emellertid inletts långt innan Rasmus Nerman ens tackat ja till uppdraget.

”Men han blev rätt chockad över att omgående behöva rekrytera så många höga chefer på nyckelpositioner. Fast å andra sidan gav det ju honom möjligheten att sätta sin egen prägel på Apotekets ledargarnityr. Och jag tror att de flesta är överens om att vi i dag har en kompetent ledning”, säger en av företagets många erfarna medarbetare.

Detta är en nödvändighet för att klara den hårdnande konkurrensen i apoteksbranschen.

Det finns i dag 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige. Fyra kedjor med både fysiska butiker och e-handel är helt dominerande, förutom Apoteket även Kronans Apotek, Apotek Hjärtat och DOZ Apotek.

Därutöver finns de renodlade e-handelsaktörerna Meds, Apotea och Apohem samt dosapoteken Svensk Dos och Apotekstjänst.

Vid sidan av dessa driver dessutom 39 fristående aktörer ett eller ett fåtal apotek.

”När det gäller hållbarhet och klimat är Rasmus verkligen engagerad och det har förstärkt den positiva bilden av honom.”

Snart är vi tillbaka till slutet av 1500-talet då det första offentliga apoteket grundades och till den tid då apotekare hade ensamrätt på att helt fritt tillreda och sälja läkemedel.

Detta privilegium upphörde 1970, då det statliga apoteksmonopolet infördes, det som 39 år senare skulle upplösas i och med avregleringen av apoteksmarknaden. 

Enligt tidningen Svensk Farmaci har Sverige i dag Europas mest utvecklade e-handel med läkemedel. E-apoteken står för 20 procent av branschens totala omsättning. Samtidigt har Sverige den tredje lägsta apotekstätheten per antal invånare i Europa. 

”Vi måste ta upp kampen på två fronter och det är lika utmanande som spännande. I dag har vi 392 fysiska butiker och vi öppnade nyligen en e-handelsanläggning i Eskilstuna, stor som tre fotbollsplaner”, säger en av många engagerade chefer i första linjen.

Som en parentes kan nämnas att det stora e-lagret i Eskilstuna blir en av Sveriges största solcellsanläggningar som kommer att producera två miljoner kilowatttimmar per år. Det räcker för att ladda 27 000 Teslor.

Så det är inte bara Apotekets logga med den stiliserade ormskålen som är grön.

Rasmus Nerman. Foto: Apoteket

Under Rasmus Nermans ledning har före­taget nu ytterligare höjt sina ambitioner och klimatmål.

Till 2030 ska Apoteket halvera utsläppen från varutransporter, energi, bilresor och köldmedia. Till 2027 ska 70 procent av företagets leverantörer vara anslutna till Science Based Targets Initiative, som är ett samarbete mellan bland andra FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact och Världsnaturfonden. 

Detta gröna engagemang gjorde också att Apoteket i år åter blev korat till Sveriges mest hållbara varumärke i den årliga konsumentundersökningen Sustainable Brand Index. 

”När det gäller hållbarhet och klimat är Rasmus verkligen engagerad och det har förstärkt den positiva bilden av honom. Man känner stolthet och det har blivit roligare att gå till jobbet. Rasmus entusiasm smittar – om man nu får uttrycka sig så i dessa tider”, säger en chef en bit ut i organisationen.

Denna positiva smitta märks också i medarbetarnas engagemangsindex, där resultatet i fjol överträffade det internt uppsatta målet.

Flera av Chefs källor understryker också den förbättring som Rasmus Nermans ledarskap inneburit för relationen mellan huvudkontor och butiker. 

”Tidigare fanns ett ’vi och dom’, men så är det inte längre. Vi känner att vi får mycket mer support från huvudkontoret, att avstånd minskat”, menar en butiksanställd.

”Även om det inte är illa menat känner man sig lite bortfintad inför den egna personalen när Rasmus lovar saker till personalen utan att ha berättat det för oss.”

Sedan covidrestriktionerna hävdes har också Rasmus Nerman tagit som en av sina mest prioriterade uppgifter att besöka så många apotek som möjligt.

När detta skrivs är han uppe i 250 stycken.

”Och han gör inte bara ett artighetsbesök utan tar det som ett arbetspass. Står i kassan och expedierar kunder, plockar varor och är en i gänget. Och så minns han allas namn. Rätt ovanligt för en vd kan man säga”, berättar en av Apotekets många butikschefer.

En annan vill, med risk för att avslöja sig, berätta en som hen anser belysande anekdot om Rasmus Nermans omsorg om sin personal:

”Jag skulle aprilskämta lite med Rasmus och ringde och sa att jag och min kollega funderade på att säga upp oss. Några timmar senare kom han till vårt apotek med nybakade bullar och vädjade till oss att stanna kvar. Han blev grundlurad och vi kände oss väldigt uppskattade.”

Förmågan att skapa ett gott arbetsklimat är en av de styrkor som Chefs källor oftast framhåller – både på Apoteket och på Humana.   

”Rasmus var lösningsorienterad och med sin positiva livssyn blev det alltid god stämning i rummet. Och så hade han styrkan att också våga visa sina svaga sidor”, säger en av de tidigare kollegerna på omsorgskoncernen.  

resultat 34/40

Apoteket har de senaste åren stärkt sin position på den svenska apoteksmarknaden.

Koncernen ökade under 2022 sin vinst från 455 miljoner kronor till 516 miljoner före skatt och den positiva trenden har enligt kvartalsrapporterna fortsatt under 2023 med ökad vinst och omsättning.

Under helåret 2022 ökade omsättningen med 7,6 procent till drygt 21,2 miljarder kronor.

Apoteket har i dag 392 fysiska butiker och drygt 4 000 anställda. 

Ledarstil 5/5

Avspänd, inkluderande och ödmjuk framtoning, enligt källorna. Hans empati upplevs som äkta. Vill vara synlig och tillgänglig. En coachande ledare utan behov av att stå på barrikaderna. Predikar öppenhet och välkomnar meningsmotsättningar. Under Nermans ledning har Apoteket ytterligare höjt sina hållbarhetsambitioner och klimatmål.

Delegering 4/5

Låter organisationen ta eget ansvar. Agerar gärna stödhjul. Tydlig kravställare som förväntar sig kvalitetssäkrade leveranser. Långt från micromanagement och detaljstyrning, men i sin iver att alltid vara närvarande och ge svar kan mellanchefer ibland känna sig rundade.

Motivation 4/5

Omtalad förmåga att skapa ett gott arbetsklimat. Upplevs som trygghetsskapande. Skapar energi i såväl styrelserum som fikarum. Kärleken till det egna uppdraget smittar. Är jordnära och ser människorna. Ger uppmuntrande feedback – ibland lite sent anser dock vissa.

Konflikthantering 4/5

Använder interna friktioner för att driva utveckling. Uppmuntrar ständigt till ”optimalt gnissel” och ”positiv friktion”. Vill inte ha kappvändare i organisationen. Ser helst att konflikter löses där de uppstår. Upplevs ibland som lite för snäll och att ha lite för svårt att säga nej.

Kommunikation 5/5

Tydlig visionär med involverande budskap. Rak och engagerad kommunikatör som pratar utan talmanus eller tråkig powerpointpedagogik. Berättar gärna med personliga anekdoter. Använder ofta filmklipp via Apotekets intranät. Frontar gärna externa medier.

Beslutsfattande 4/5

Beskrivs inte som konsensuskramare, trots sin inkluderande framtoning. Sägs vilja ha en samlad bild med väl underbyggda beslutsunderlag. Infört en uppföljningsmodell med kvalitativa KPI:er. Kan backa om nya fakta kommer upp. Fattar ibland snabba beslut på olika nivåer, vilket ibland skapar viss irritation.

Rekrytering 3/5

Blivit ledamot av Allbrigh-stiftelsens styrelse tack vare sitt mångfaldsengagemang. Ledde tidigare omsorgskoncernen Humana till två Allbright-pris för bästa mångfalds- och inkluderingsarbete. Kämpar nu med två utmaningar: Att locka fler farmaceuter till Apoteket och öka den etniska mångfalden i ledningsgruppen.

Personlighet 5/5

Bjussar stundligen och öppenhjärtigt på sig själv. Beskrivs som prestigelös med stort hjärta. Upplevs som modig, smart och intellektuellt skarp. Är lyhörd för kritik och upprepar gärna budskapet värna varandra. 

Med Rasmus Nerman vid vd-rodret fick Humana Allbright-priset som börsens mest jämställda bolag både 2017 och 2018.

Nyligen blev också Rasmus Nerman styrelseledamot i den partipolitiskt obundna stiftelsen Allbright, som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner inom svenskt näringsliv.

”Och här har Rasmus en del att bita i på hemmaplan. Vi har en historisk obalans i könsfördelningen ute i organisationen och en mindre smickrande etnisk sammansättning i de högre chefsleden – inte minst med tanke på att vi kallar oss ’Hela Sveriges Apotek’”, säger en högt uppsatt chef.

Den etniska mångfalden bland Apotekets drygt 4 000 anställda är stor, men hela 83 procent är kvinnor och så har det alltid sett ut.

I ledningsgruppen råder bättre jämställdhet med sex män och fyra kvinnor, men där har i gengäld ingen utländskt påbrå.

Detta är något för en nybliven styrelse­ledamot i Allbright-stiftelsen att fundera på.

Men rekryteringsutmaningen handlar inte bara om mångfald och inkludering utan också om kompetensförsörjning.

Under Rasmus Nermans ledning har företaget nu ytterligare höjt sina ambitioner och klimatmål. Apoteket blev i år åter korat till Sveriges mest hållbara varumärke i konsumentundersökningen Sustainable Brand Index.  Foto: Apoteket

Sedan flera år råder stor brist på utbildade farmaceuter i Sverige och det ställer till problem. På många orter har apoteken, inte bara Apoteket, till exempel tvingats minska sina öppettider. 

Flera av Chefs källor berättar om Apotekets tilltag med att ge en värvningsbonus till den som kan tipsa om en lämplig anställningsbar farmaceut.

”Sedan gäller det ju också att utnyttja den invandrade kompetens som finns i Sverige. I många länder i Mellanöstern har apotekarutbildningen hög status och nu måste branschen försöka fånga upp dessa personer och uppmuntra dem att komplettera sin examen med att ta en svensk legitimation”, säger en chef för en av Apotekets nordligare butiker med det lite beskare tillägget att företaget bättre måste värna farmaceuternas arbetsmiljö som i dag är hårt pressad. 

Trots dessa utmaningar är Apoteket i dag ett i stort sett välmående företag, vars vinst under fjolåret ökade från 455 miljoner kronor till 516 miljoner kronor före skatt. Även omsättningen ökade liksom resultatet i sin helhet.

”Just nu tror jag att de flesta på Apoteket trivs. Rasmus har lagt en tydlig vision för framtiden som alla kan förstå och ställa upp på. Och han är en mästare på att kommunicera den – utan talmanus, fusklappar och onödiga powerpoints. Han är banne mig en kognitiv fantom”, säger en av Apotekets veteraner.

Många är emellertid de strategiska beslut som måste fattas längs visionens väg, den som sammanfattas i devisen Ett liv i hälsa. 

”Rasmus fattar beslut baserat på fakta, analys och perspektiv. Han är ingen revolverdragare som Lucky Luke, men heller ingen konsensuskramare. Personlig prestige finns inte, han tappar mer än gärna ansiktet för att inte förlora en god affär”, berättar en chefskollega.

”Han gör inte bara ett artighetsbesök utan tar det som ett arbetspass. Står i kassan och expedierar kunder, plockar varor och är en i gänget.”

Ibland går det dock lite för fort anser en del chefer.

I sin iver att vara alla till lags, att alltid vara närvarande för alla och att alltid ge svar, kan mellanchefer understundom känna sig rundade.

”Man hamnar lite offside liksom. Även om det inte är illa menat känner man sig lite bortfintad inför den egna personalen när Rasmus lovar saker till personalen utan att ha berättat det för oss”, berättar en av Chefs källor.

Så visst kan konflikter uppstå. Och en visst typ av meningsskiljaktigheter är något som Rasmus Nerman aktivt uppmuntrar.

Hans kolleger vittnar om denna något annorlunda ledarstrategi och de använder formuleringar som ”positiv friktion”, ”optimalt gnissel”, och ”mjuk konflikt” när de beskriver den.

Själv brukar Rasmus Nerman prata om ”dynamiska spänningar”.

2015–2021 var Rasmus Nerman vd och koncernchef på Humana. Här börsnoteras de 2016. Foto: Humana

Ibland uppfattas detta av vissa som att Rasmus Nerman är lite för snäll i pressade situationer och använder strategin för att slippa ta strid och slå näven i bordet, men den absoluta majoriteten av Chefs sagesmän har köpt friktionskonceptet och hyllar det. 

Till skillnad från många koncernchefer har Rasmus Nerman valt att vara öppen om sitt privatliv.

Små anekdoter om bagateller som utspillt morgonkaffe, kaotiska lämningar på dagis och andra vardagens bagateller.

Och så den tatuerade draken på ryggen som Apotekets koncernchef är lagom stolt över.

”Rasmus är naturligt transparent. Och ärligt intresserad av andra människor. Han frågar ofta hur man mår och hur det är med familjen. Den öppenheten har skapat en mjuk stämning inom företaget. Hans opretentiösa och avväpnande attityd har gått hem. Folks axlar har liksom sänkts”, säger en chef i första linjen.

Alldeles uppenbarligen fungerar ödmjukhetens recept.

Så gör vi Cheftestet: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.

rasmus nerman svarar

”Det kändes både roligt och lite läskigt när jag skulle ta del av inspel och tankar kring mitt ledarskap.

Men de jobbiga känslorna släppte när jag började läsa och det är med hög igenkänning och med ett leende på läpparna jag tar del av händelser och anekdoter från både nutid och längre tillbaka.

Jag är tacksam över att få ha arbetat med så många härliga kollegor som tagit sig tid att dela erfarenheter från vårt samarbete.

Att trivas och att ha roligt på jobbet är en förutsättning för bra ledarskap. Jag vill bygga en organisation där det finns omtanke och respekt tillsammans med en tydlig riktning och mål.

Det är en förmån och ett stort ansvar att få vara ledare för ett så fantastiskt företag som Apoteket med en stark värdegrund och magiska medarbetare.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden