9 smarta sätt att bygga personligt varumärke

Har du koll på ditt personliga varumärke? Som chef har du nämligen inte råd att strunta i att jobba med din profil. Något som gynnar både verksamheten och dina egna karriärmöjligheter. ”Det räcker inte att bara gå till jobbet, göra det du ska – och sen gå hem”, menar varumärkesexperten Edit Künstlicher.

Karriär
Publicerad
Edit Künstlicher. Foto. Maria Östlin

Hört talas om Janne Carlzon, P.G. Gyllenhammar, Meg Tivéus, Pernilla Ramslöv och Shoka Åhrman?

Såklart du har.

Just dessa är bara en handfull av alla företagsledare och experter som är ess på att bygga personliga varumärken, vilket är till nytta både för dem själva och för företagen de förknippas med.

Det menar varumärkesspecialisten Edit Künstlicher, som hjälpt en rad chefer och ledare att höra talas om sig.

”SAS-Janne är en klassiker, han var en mästare på att bygga personligt varumärke. Han var kommunikativ och transparent i sitt ledarskap. SAS var lika med Jan Carlzon. Det var också något som gagnade honom under hela karriären”, säger hon till Chef, och fortsätter:

”Shoka Åhrman på SPP är en annan som lyckats, det genom att nischa in sig på expertfrågan sparekonomi, vilket också höjt SPP:s varumärke med miljoner.”

Vinsterna för chefer att putsa på sin profil är flera, påpekar Edit Künstlicher:

Fördjupade relationer mellan varumärke och kund respektive målgrupp, bättre relationer mellan varumärke och medarbetare, och att förtroendet för varumärket ökar brett.

Känt är också att varumärken med hög trovärdighet har lojala kunder, även i tuffa tider.

”Det räcker inte att bara gå till jobbet, göra det du ska – och sen gå hem. Som chef har du ett personligt varumärke som du ska bära med dig under hela din karriär. Personliga varumärken är också starkt kopplade till intäkter”, säger Edit Künstlicher.

Punktlista till chefen – så börjar du bygga ditt personliga varumärke

 • Var uppmärksam på att du har ett personligt varumärke och att det kan gynna verksamhetens affär att bygga och underhålla det.
 • Ta upp frågan med kommunikationschefen hur ni kan dra fördel av att lyfta nyckelpersoner i organisationen. Gör detta tillsammans!
 • Sätt en strategi för ledningsgruppen hur ni ska jobba med personligt varumärke för att gynna affären. Vari ligger expertisen? Vilket är budskapet?
 • Sätt en marknadsföringsbudget för detta.
 • Ha en uppdaterad LinkedIn-sida där dina kärnbudskap och din expertis tydligt framgår både genom text, länk, aktivitet och bild.
 • Nätverka friskt både intern och externt.
 • Satsa en slant på bra bildmaterial. Uppdatera var tredje år.

Tips: Edit Künstlicher

”Man får inte glömma att det har blivit vanligare att man tar referenser på sin närmaste chef. Och det första många gör är att googla chefen innan de tackar ja till en tjänst. Det som oftast kommer högt är LinkedIn-profilen. Förvånansvärt många chefer har vare sig uppdaterade profiler eller bilder”, påpekar Edit Künstlicher.

Edit Künstlicher. Foto. Maria Östlin

Det finns också exempel på chefer och ledare där allt har gått väldigt fel.

Tesla vann som bekant enormt mycket på Elon Musks starka varumärkesprofil.

Efter att han köpte Twitter, numera X, har hans personliga varumärke däremot gått ner i värde.

”Det personliga varumärket är en färskvara. Samtidigt är vi människor väldigt förlåtande”, säger Edit Künstlicher.

Hur kan utvecklingen av AI påverka personligt varumärkesbyggande?

”Det personliga varumärket kommer att bli viktigare. Du kan inte automatisera bort en relation till ett varumärke. Ur ett ledarskapsperspektiv så följer vi människor hellre personer, än företag och värderingar”, svarar Edit Künstlicher.

9 smarta sätt att bygga personligt varumärke

 1. Sociala medier – bygg en egen plattform.
 2. Internkommunikation – skapa dig en plattform internt.
 3. Nätverka – fokus på vad du kan göra för andra.
 4. Utmärkelser – en klassiker.
 5. Samarbeten – ett plus ett blir tre.
 6. Debatt – driv opinion i en fråga du brinner för.
 7. Skriv krönikor – låt folk lära känna dig.
 8. Skriv en bok – bygger expertis och ger PR.
 9. Podd – skapar innehåll och bygger expertis.

Tips: Edit Künstlicher