Chefskarriär poppis bland unga – och snabbt ska det gå

Mer än hälften av alla nyutexaminerade akademiker vill bli chefer. Och det snabbt. 15 procent vill bli det inom fem år. Det visar en ny rapport från fackförbundet Akavia.

Karriär
Publicerad

Nyutexaminerade akademikers intresse för chefskap och andra ledande positioner är stort.

Det konstateras i fackförbundet Akavias nya rapport ”Efter Examen”.

Av de 1 880 personer som deltog i undersökningen var det mer än hälften som ville bli chefer.

Det största intresset uppvisade ekonomerna, där två av tre vill göra en chefskarriär. Bland personalvetarna är det en av tre som har siktet inställt på en chefsposition.

Och de unga akademikerna vill nå dessa toppositioner relativt fort. De allra flesta (24 procent) ville bli chef inom 5-10 år medan 15 procent ville bli chef redan inom fem år.

Den främsta anledningen till att man vill bli chef är att man vill kunna påverka. Högre lön kommer först på tredje plats bland alternativen. Däremellan kom argumentet att man vill kunna inspirera sina medarbetare.

Bland ekonomerna är det lite fler än för andra som uppger alternativet ”jag har alltid varit en ledartyp”, vilket tyder på att den som tidigt ser en utstakad chefskarriär framför sig väljer en ekonomutbildning.

Av de som inte är intresserade av en chefsposition uppger man att man inte ser sig som en ledartyp, att man vill bli specialist och att man trivs i sin nuvarande roll.

En av fyra uppger arbetsbelastning som skälet till att de inte vill bli chef.

Därför vill unga akademiker bli chefer

  1. För att kunna påverka.
  2. Inspirera medarbetare.
  3. Få högre lön.

Bland ekonomerna är det fler än i andra grupper som uppger svarsalternativet ”jag har alltid varit en ledartyp”.

om undersökningen

Akavias rapport ”Efter examen” bygger på en undersökning som gått såväl postalt som på webben med uppföljande telefonintervjuer med 1 880 svarande. Den genomfördes av Exquiro Market Research under perioden mars-maj 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer, som är under 36 år och har tagit examen under perioden september 2021-augusti 2022.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden