Unga chefer motiverade men utbrända – 5 sätt du kan hjälpa

Unga chefer är motiverade och ambitiösa, men många av dem mår sämre än sina äldre kolleger: Utbrändhet, stress och vilsenhet i chefsuppdraget är vanliga problem. Det visar ny forskning‚ som tipsar om hur organisationer kan bli bättre på att stödja yngre ledare.

Ledarskap
Publicerad
Illustration: Øivind Hovland

Att bli chef kan vara omtumlande.  Särskilt för unga människor – i värsta fall så pass att ledarjobbet går ut över hälsan. 

Det framgår av forskning från Umeå universitet och Karolinska Institutet, som undersökt arbetssituationen för chefer mellan 19 och 29 år.  

”Unga chefer är ofta engagerade, villiga att lära och har ett stort driv i sin ledar­­roll. Men många av dem skattar sin arbetsmiljö och mentala hälsa som sämre än deras äldre chefskolleger gör. De tycker också i högre grad att chefsrollen är otydlig och förknippad med motstridiga krav. Det är problematiskt”, säger Hanna Irehill, forskare i psykologi vid Umeå universitet, som arbetar med forskningsprogrammet Ung i arbetslivet.  

Projektet, som finansieras av Afa Försäkring, tar avstamp i undersökningar som visar att över hälften av Sveriges unga chefer överväger att sluta på grund av bristande stöd, och att Sverige är det land i Europa som har lägst andel unga chefer: Endast var fjärde är under 40 år. 

”Det finns en enorm potential i de unga cheferna. Som arbetslivet och demografin ser ut nu – med många äldre chefer som snart går i pension – behöver Sverige fler av dem. Men om de unga cheferna får en dålig start är det inte säkert att de vill fortsätta i chefsrollen. I ledarskapsforskningen har ålder hittills varit en i princip obefintlig faktor. Nu behöver vi finna vägar att moti­­vera de unga cheferna, lyfta deras styrkor och skapa bättre organisatoriska förutsättningar för en ny generation.” 

Hanna Irehill beskriver hur unga som kliver in i en chefsroll möter utmaningar som ofta kan kopplas till deras lägre ålder och livserfarenhet. Inte sällan möts de av fördomar och får sin kompetens ifrågasatt. Att vara ung chef och kvinna visar sig vara särskilt krävande. 

”Ja, de unga kvinnorna upplever ännu större emotionella krav i chefsrollen än män i samma ålder. Varför kan vi bara spekulera i. Men vi vet att det finns manligt kodade normer och stereotyper kring chefsuppdraget. Det kan få unga kvinnor att ställa enorma krav på sig själva som ett slags kompensation.” 

För att visa sin duglighet både uppåt och nedåt i organisationen är det inte ovanligt att de unga cheferna – inte minst kvinnor – jobbar extra hårt och mycket, och då får svårt att koppla av på fritiden. Vilket kan vara särskilt påfrestande eftersom många unga chefer samtidigt är i färd med att bilda familj.

”Det finns en enorm potentail i de unga cheferna.”

I studierna ser forskarna hur de yngre ledarna upplever en högre grad av stress och utbrändhet än sina äldre kolleger, och dessutom en lägre grad av livsglädje.

Är det inte rätt självklart att en ung och oerfaren person är mer osäker i arbetslivet än en äldre? 

”Det tror jag absolut. Vi är olika rustade av livet och samlar med tiden på oss er­­­farenheter som hjälper oss att bemästra skiftande situationer. Men om vi lyckas utnyttja våra olika styrkor i högre grad och inser att alla inte behöver vara lika, vore mycket vunnet. Man kan till exempel fundera på hur unga chefer introduceras. I värsta fall möts de av ett introduktionsprogram på bara ett par dagar, och förutsätts sedan vara i princip färdiga för chefsjobbet, utan att ha riktigt klart för sig vilka förväntningar som ställs.” 

Forskningsprojektet, som nu pågått i omkring fyra år, har resulterat i en guide med konkreta tips på hur organisationer kan bli bättre på att stödja yngre chefer och ledare.  

”Instegsroller är en fruktbar metod som vi sett i vissa branscher. Alltså en mer junior chefsroll, som inte behöver innehålla allt, och där man successivt lär sig genom att jobba i par med en mer senior chef, som exempelvis har större delen av personalansvaret.”

5 forskartips – så underlättar du för unga chefer

1. Arbeta med att utforma chefsrollen så tydlig som möjligt. Beskriv vilket ansvar och mandat som ingår, och vilka förväntningar och begränsningar uppdraget för med sig.  ”Risken är annars att den unga chefen lägger in en enorm arbetsinsats, vilket kan gå ut över hälsan”, säger Hanna Irehill. 

2. Skapa förutsättningar för att unga chefer ska lockas av chefsrollen. Att uttryckligen önska och välkomna unga chefer att söka ledande roller i organisationen kan vara en bra början. 

3. Erbjud mentorskap och närhet till närmaste chef för att balansera upplevelsen av egna emotionella krav.  ”En dörr som alltid står öppen, möjligheter att kontinuerligt stämma av med mer seniora chefer är en framgångsfaktor”, enligt många av de yngre ledarna. 

4. Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer. ”Att få testa sina förmågor och känna att det är okej att misslyckas är centralt”, säger Hanna Irehill. 

5. Balansera fördelningen mellan kvinnor och män på chefsnivå. Visa uppskattning för unga kvinnors ledarskap – delstudier i forskningen tyder på att särskilt de underskattar sig själva.  ”Unga kvinnor i chefsroll upplever högre krav och lägre inflytande. Dessa arbetsmiljö­relaterade skillnader kan delvis komma från gamla strukturer där färre kvinnor var chefer. De kan också vara en delorsak till sämre välbefinnande. Därför är det viktigt att organisationer jobbar med ökad mångfald i chefsleden och med att motverka stereotyper”, skriver forskarna.  

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden