”Chefer behöver skolas in i det nya normala”

Mellanchefen är särskilt utsatt för hög stressnivå, med krav från ledning, ägare, kunder och medarbetare. Det har med pandemin att göra – men också för att kraven på cheferna har ökat rent generellt. ”Vi måste våga befinna oss i osäkerheten utan att bli allt för stressade”, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på Adda.

Hållbarhet
Publicerad

Vad

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på Adda (före detta SKL Kommentus), delar med sig av vilka utmaningar det nya normala resulterat i, vilka stressfaktorer hon ser och hur hon själv navigerar.

Nytta

Igenkänning och uppslag från en annan chef om hur det nya normala hanteras. Utmaningar i dagens arbetsliv lyfts fram samtidigt som det resoneras kring hur man kan hitta en balans i det.
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Vid incheckningen på ledningsgruppsmöten rapporteras det ofta om att mellancheferna har en hög stressnivå. Det säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på Adda (före detta SKL Kommentus), som erbjuder ramavtal och andra tjänster och system till offentlig sektor. De mätningar som företaget kontinuerligt gör visar också att stressen är en utmaning.  

Det har definitivt med effekterna av pandemin att göra. Även om hon ser flera anledningar – inte minst att kraven på cheferna har ökat rent generellt över tid.  

”Cheferna behöver nu också skola in sig i det nya normala. Vi har levt i undantagstillstånd i två år. Det tar tid att komma tillbaka och hitta balansen i sitt nya ledarskap. Vi måste våga befinna oss där i osäkerheten utan att bli allt för stressade.” 

Med pandemin kom mer och fler digitala arbetssätt. De tekniska framstegen gynnar verksamheten, men det första Eva-Lotta Löwstedt Lundell tar upp är att hastigheten och mängden i de digitala kanalerna kan skapa stor stress.  

”Det är som när mejlen kom upphöjt i tio. Ta bara det att alla har börjat arbeta i Teams. Våra arbetsmiljöombud har faktiskt påtalat och lyft fram den stress som Teams kan framkalla som en arbetsmiljörisk.” 

Det vi tidigare har brottats med privat i sociala medier har tagit sig in på arbetsplatserna.  

”Cheferna förväntas vara ute på sociala medier, länka, gilla, lägga smarta kommentarer på egna och andras inlägg. Och samtidigt hänga med och göra samma sak på vårt eget intranät och på Teams. Det är mycket tummar och hjärtan.”  

Kan det vara så att chefer och medarbetare brottas med känslan av FOMO (Fear of Missing Out) och kämpar med att hålla sig uppdaterade? Eva-Lotta Löwstedt Lundell har för länge sedan insett att hon inte kan hänga med i alla Teamsgrupper. Hela hennes arbetsdag skulle gå åt till att bara ta in och sprida information och hon behöver hela tiden prioritera när, vad och hur. 

”Jag är rädd för att vi är på väg in i ett bakslag informationsmässigt. Vi har en hög ambition att vara öppna och transparenta, men vi måste vara omsorgsfulla och ta ansvar för hur mycket vi sänder ut. Det har blivit en viktig ledarskapsfråga.”  

Hennes egen stressnivå har inte gått upp efter att restriktionerna släpptes. Stressen styrs mer av vad som ligger på bordet rent verksamhetsmässigt. Sedan tror hon att det är en skillnad i att leda andra chefer än att leda medarbetare som behöver mer närvaro och tillgång till sin chef. 

”Jag upplever att mina chefer klarar ganska mycket osäkerhet och otydlighet. De har erfarenheten i ryggen, styr upp själva eller känner ansvaret att hojta till när de behöver hjälp. När man jobbar med individer som har ett starkt självledarskap blir det inte lika mycket stresspåslag.” 

Mellanchefsrollen är speciellt svår. De måste balansera för alla. För teamet, ledningen, ägarna, kunderna och sina medarbetare – medarbetare som alla har specifika behov och som nu efter pandemin har önskemål om mer individuell frihet och flexibilitet. 

”Som mellanchef behöver du hitta ett sätt att manövrera i det nya normala med olika krav och förväntningar. Det är klart att det skapar stress. Från att man tidigare hade ett huvudspår – när man arbetar är man fysiskt på jobbet – till att nu kunna leda både digitalt och fysisk och i hybridversioner. Och utifrån medarbetarnas enskilda önskemål. Det är ett nytt sätt att organisera, ett nytt sätt att hantera medarbetare i en miljö som ständigt förändrar sig. Det är svårt att leda i den nya oförutsebarheten.” 

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden