Så blir du stark i ditt distansledarskap

Ett mer ”faciliterande” förhållningssätt och ett starkt självledarskap är nyckeln för att få bättre arbetsrelationer på distans. Det menar konsulten Johanna Olsson i sin bok Närhet trots avstånd – att leda och samarbeta på distans om distansledarskap. Vi ställer fyra frågor.

Ledarskap
Publicerad

Finns det några speciella egenskaper jag bör ha eller utveckla för att bli framgångsrik i mitt distansledarskap?

”Ett starkt självledarskap. Som ledare i ett hybrid- eller distansteam har du mindre kontroll och behöver visa tillit till att arbetet utförs utan att du har full insyn. Minskad kontroll kan lätt leda till att vi vill detaljstyra och vara mer involverade i arbetet, något som ger en minskad effektivitet och motivation”, svarar Johanna Olsson.

Boken beskriver den digitala mötesfacilitatorn – bör kanske ledarskapet som helhet vara mer av faciliterande art?

”Ett faciliterade ledarskap blir vanligare och vanligare, men vid distansarbete är det en viktig nyckel för att arbetet överhuvudtaget ska gå framåt. När vi inte har samma tillgång till chefer och kolleger blockeras vi lätt i vårt arbete i väntan på svar. Att i stället ha ett faciliterande förhållningssätt och stötta i att hitta svar och lösa utmaningar på egen hand och i teamet, gör att du som chef undviker att bli en flaskhals.”

Vad är mest avgörande för ett fungerande distansledarskap?

”Det absolut viktigaste är att inte stirra sig blind på det fysiska avståndet, utan i stället fokusera på att överbrygga det relationella avståndet. Många fastnar i frågor om mjukvara eller vilka dagar vi arbetar var, när vi i stället behöver lägga vårt fokus på att lyckas bygga trygga relationer trots avstånd. Det snabbaste och enklaste sättet är att byta ut gamla vanor till nya dagliga vanor anpassade för att leda och samverka på distans.”

Finns det några oväntade effekter av att fler börjar arbeta borta från kontoret några dagar i veckan?

”När förändringen är så liten som att några arbetar hemma någon dag håller vi gärna fast vid samma rutiner som förut. Det är lätt att missa att de som arbetar hemma inte syns lika mycket, inte får information lika snabbt eller har tillgång till chefer och kolleger i samma utsträckning. I dag är det en större del kvinnor som önskar arbeta hemifrån och vi riskerar en ny kvinno­fälla om inte chefer anammar ett arbetssätt som leder till större jämlikhet och synlighet för dem som arbetar hemifrån.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden