”Vi måste lyckas – att sia om något annat gör jag inte”

gröna omställningen På två-tre år ska Boden genomgå en samhällsutveckling som i normala fall skulle ta 20 år att genomföra. ”Det är hisnande, fantastiskt”, säger kommunchefen Magnus Åkerlund. Men vad innebär det rent konkret – och vad är svårast i ledarrollen?

Hållbarhet
Publicerad
Magnus Åkerlund. Porträttfoto: Mats Svegfors

Gula lastmaskiner skumpar fram mellan högar av bortsprängt berg.

Från utsiktspunkten bakom avspärrningarna till H2 Green Steels projektområde i Svartbyn nära Boden ser de ut som skalbaggar i en gigantisk, snötäckt sandlåda.

Jobbet går undan och redan 2025 är det dags: Produktionsstart för världens första, storskaliga ”gröna” stålverk. En 25-miljardersanläggning i falurött som genom sin närmast fossilfria tillverkningsprocess lovar att revolutionera av en av världens smutsigaste industrier. 

Även för själva Boden är satsningen någonting oerhört. Större händelse har knappast inträffat här sedan fästningen blev färdig och Boden garnison. Men det var för över 100 år sedan.

”Det är hisnande, fantastiskt”, säger kommunchefen Magnus Åkerlund om känslorna som etableringen väcker hos honom.

Att på nära håll få arbeta med sådana omvälvningar kunde inte vara mer stimulerande.

Samtidigt råder brådska även för hans och kommunens del:

”På två-tre år ska Boden genomgå en samhällsutveckling som i normala fall skulle ta 20 år att genomföra. År 2030 kommer här att bo betydligt många fler, 33 000 invånare mot drygt 28 000 i dag. Därför planerar vi för nya bostadsområden, samtidigt som de befintliga kommer att byggas ut. Vi behöver öppna nya skolor, förskolor och skapa en attraktiv gestaltning av miljön. Boden blir en stad som än mer kommer att erbjuda det goda i livet, i en ny social dimension.”

Han fortsätter:

”Inom kommunen har vi med chefsroller behövt försäkra oss om att organisationen blir mer snabbrörlig och agil. Lägga rälsen samtidigt som vi förflyttar oss.”

”Omfamna förändringen. Som inte bara är fysisk i form ny teknik och bygget av nya verksamheter. Utan en förändring av hela samhället.”

Vad innebär det konkret?

”Vi har snabbt formerat oss för att bygga en projektstyrd organisation. Med de fyra huvudområdena Leva och bo, Näringsliv, Infrastruktur och Kompetensförsörjning. Allt för att lättare att möta behoven.”

Vad är svårast i din ledarroll?

”Att skapa en förståelse bland medarbetarna för hur vardagliga arbetsuppgifter bidrar till helheten och de höga ambitioner som finns. Att få alla att känna ett ägarskap. Det är det kluriga, när saker går väldigt snabbt. Man tänker kanske inte alltid på vikten av intern kommunikation.”

Cirka 300 personer är i dag verksamma inom tillverkningsindustrin i Boden. Det nya stålverket behöver anställa 1 500 med industrikompetens, sedan tillkommer olika kringverksamheter. Hur agerar kommunen kring det?

”De privata företagen jobbar själva med sin rekrytering. Vårt jobb är att bistå med resurser, inte minst till utbildningssystemet. Exempelvis behöver vi anpassa vuxen­utbildningen för att möta nya behov. Attraktion är viktigt, berättelsen om vilka fantastiska livsvärden som Boden kan erbjuda. Vi jobbar väldigt tydligt med inflyttningsservice.”

Byggbranschen är på väg ner. Hur ska ni få hit byggbolag för att bygga de över 3 000 nya bostäderna?

”Det är en utmaning – världsläget och konjunkturen är som de är. Men våra byggen ska igång, och för oss gäller det att nöta på. Visa att vi tror på fortsatt utveckling.”

Bodens befolkning minskade med 112 personer 2022. Kommentar?

”Det är ett läge vi har. Och något vi tittar på – vad behöver vi justera? Våra prognoser bygger på etableringen av det nya stålverket, och en framtida inflyttning tack vare det. Hur det sedan ska takta i tid, det vet vi inte än.”

Vad händer om många inom kommunal vård och omsorg söker sig till mer välbetalda jobb inom den nya industrin? 

”Man kan sia om att det finns en sådan risk. Därför behöver vi verkligen fortsätta att vara en bra attraktiv arbetsgivare. Erbjuda kompetensutveckling, karriärmöjligheter, god arbetsmiljö …”

Räcker det?

”Jag ser att det kan finnas en risk vad gäller kommunens personalförsörjning när arbetsmarknaden förändras regionalt. Alltså, hur ska vi lyckas med detta? Vi behöver använda oss av alla olika verktyg vi har. Men vi är bara i början av den här processen och har ännu inte alla svar.”

Vad händer om den gröna industriomställningen inte lyckas?

”Vårt ingångsvärde är att vi måste lyckas. Att sia om något annat – det gör jag inte.”

Borde staten ta ett större ansvar för den samhällsservice ni nu bygger ut, anser du?

”Visst tar vi som kommun ett stort ansvar. Så ja, det skulle behövas fler som delar på det här förändringsarbetet.”

Vilket är ditt budskap till Sveriges chefer kring den pågående industriomställningen?

”Omfamna förändringen. Som inte bara är fysisk i form ny teknik och bygget av nya verksamheter. Utan en förändring av hela samhället.”

Hur finner du lugnet som ledare när förändringarna går fort?

”Genom att ta en sak i taget. Första halvåret agerade jag som om det vore ett sprinterlopp. Jag är ambitiös och ville att allt skulle lösas genast. Men jag insåg att det är ett maraton, och då behövs lite andhämtning emellanåt för att klara det.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden