”Chefer behöver bekräftelse på att deras mående är viktigt”

Chefer saknar möjligheter till samtal och reflektion kring det egna måendet – visar en ny studie. Ju fler reflekterande samtal, desto bättre för chefens förmågor.

Hälsa
Publicerad

Chefer lider allt oftare av psykisk ohälsa. Antalet sjukdagar på grund av trötthet, ångest och depression har ökat alarmerande.

Men nu har en nyckel hittats till att vända den nedåtgående trenden. 

En ny studie visar att chefer saknar möjligheter till samtal och reflektion kring det egna måendet då det främst är medarbetarnas hälsa och verksamhetens mål som prioriteras.

”Chefer behöver bekräftelse på att deras mående är av stor betydelse för organisationen. Deras roll, med ansvar för verksamheten och övriga medarbetare, gör att de har ett särskilt stort behov av stöd.”

Det säger docent Ulrika Westrup som genomfört studien tillsammans med universitetslektor Alina Lidén, vid Institutionen för tjänste­vetenskap, Lunds universitet.

Genom att skapa forum för reflektion kan cheferna tillsammans ta hand om den känslomässiga sidan av chefskapet som sällan eller aldrig får prioritet.

Reflekterande samtal med andra inom chefskapet kan öka den enskilda chefens förmågor och resiliens – och i förlängningen också organisationens.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden