7 ingredienser: Få bättre balans med mentala tallriksmodellen   

Har du fått i dig en välkomponerad mental måltid i dag? Rätt näring för hjärnan får dig att både prestera och må bättre. Och ger dig förutsättningar att bli en bättre chef. Här är den mentala tallriksmodellens sju tårtbitar.

Hälsa
Publicerad
Margaretha Öström (t.v).

Lika självklart som det är att du ger näring till din fysiska kropp, lika självklart borde det vara att ge din hjärna mental näring. 

Hur ska du annars klara av att hantera de 174 dagstidningsmängder av information som slungas mot dig dagligen, enligt en forskningsartikel publicead i Science.

Detta samtidigt som du förväntas ta snabba beslut, vara kreativ, lyssna på medarbetare och annat som du ska hantera i din chefsroll.

Rätt mental näring kan få dig att både orka och må bättre, balansera och koordinera dina aktiviteter och stärka såväl kopplingarna i hjärnan som kontakten med andra människor och världen runt dig.

Receptet är minst lika pedagogiskt som den kostcirkel vi fått lära oss i skolan. 

Psykiatriprofessor Daniel Siegel och hans kollega David Rock vid Mindsight Institute i Santa Monica, USA, har funnit sju aktiviteter som kan stötta ledarskapet och få din hjärna att fungera optimalt.

”Vi mår och presterar bäst när vi har flera av de här ingredienserna i våra liv.”

Margaretha Öström

Dessa presenteras i den mentala tallriksmodellen, ”the healthy mindplatter”, och bygger på forskning som publicerats i Neuroleadership Journal. 

Margaretha Öström.

De sju olika tårtbitarna i tallriksmodellen är; relationsskapande tid, fokustid, tid för sömn och motion, återhämtningstid, medveten närvaro och kreativ tid. 

”Den hållbara tallriksmodellen visar på helheten och gör det lättare att förstå alla de delar som påverkar din tillvaro”, säger ledarskapskonsulten Margaretha Öström som föreläser mycket om modellen.

I en stor studie som banade väg för den hållbara tallriksmodellen följdes en grupp amerikanska forskare från 1950-talet fram till 1980-talet.

När övriga grupper stannat av i karriärutveckling stack en grupp ut. Hos personerna i denna grupp var forskningskarriärerna fortsatt framgångsrika – några av dem fick till och med Nobelpriset.

Orsak? Det kunde påvisas att de hade ägnat sig åt flera av aktiviteterna i tallriksmodellen. 

Men, menar Margaretha Öström, det är inte lätt att övertyga högpresterande chefer att de bör ägna sig åt andra saker än att just jobba.

”Vi lever i en falsk motsättning, där vi tror att vi måste välja mellan karriär och allt annat. Men studie på studie visar på motsatsen. Vi mår och presterar bäst när vi har flera av de här ingredienserna i våra liv”, säger hon.

Hur mycket tid som du ska lägga på varje enskild aktivitet är individuellt och behovet varierar över tid.

Poängen är att bli medveten om dessa nödvändiga mentala aktiviteter och få förståelse för hur de när dig, för att därefter se till att få det dagliga intag som tjänar dig optimalt.

7 ingredienser: Få Bättre balans med mentala tallriksmodellen   

Illustration: Anna Harvard

1. Relationsskapande tid

Vi är sociala varelser och behöver icke-digital social kontakt för att må bra. Den största ledarskapsstudien någonsin visar dessutom på en tydlig koppling mellan våra relationer och vårt ledarskap. Det är en metaanalys av mer än 3 300 studier som alla visar att det är arbetsrelationen mellan medarbetaren och ledaren som avgör hur bra man presterar. ”Relationer bygger prestationer”, säger Margaretha Öström. ”Kvaliteten på våra relationer snackar man inte bort, det är viktigt på riktigt, det visar en rad tunga studier.” Detta gäller alla relationer, även de privata.

2. Fokustid

”Vårt uppmärksamhetsspann har minskat med 69 procent de senaste 20 åren. I en arbetskontext där vi sitter vid en skärm kunde vi förr sitta i 150 sekunder, i dag har det minskat till 47 sekunder. Det beror inte bara på sociala medier, push-notiser och meddelanden. Allt som är kort har företräde, och det blir allt svårare att fokusera. Man tänker inte riktigt på att fokus är en ändlig resurs”, säger Margaretha Öström. 

Hon uppmanar till att få syn på vilka resurser vi har och använda dem rätt. Många tror kanske att det främst är yttre distraktioner som stör oss, som medarbetare eller för många möten. Men faktum är att nästan hälften av distraktionerna är interna, menar hon. Vi stör framför allt oss själva; tappar fokus för att vi kommer att tänka på något annat, får en idé, får upp en känsla. 

”Bli medveten om vad som stör just dig internt, och träna ditt fokus. Skapa också förutsättningar för alla att fokusera i din organisation, genom att till exempel lägga möten på rätt tid.”

3. Fysisk motionstid

Motion är en lyckococktail utöver att det hjälper till med nybildning av celler, minskar halten av stresshormon och risken för en mängd sjukdomar och psykisk ohälsa. ”Det är en guldgruva. Det tar inte tid, det ger oss tid”, sammanfattar Margareta Öström. ”En timmes träning ger ofta dubbelt tillbaka i arbetsprestation.”

4. Sovtid

Allt mer forskning visar vikten av ordentliga sovrutiner, att gå och lägga sig och stiga upp vid ungefär samma tid och sova sju till åtta timmar per natt. Det händer mycket viktigt i hjärnan när vi sover. Den sorterar, rensar, sköter inlärning med mera. Hjärnan är mer aktiv under sömnen än vi tror.

5. Tid för återhämtning 

När du upplever att det är som absolut svårast att ta paus, då behöver du den som mest. Men vi har enormt svårt för att göra ingenting. I en studie där deltagarna lämnades ensamma i ett rum i 6 till 15 minuter utan mobiltelefon hade deltagarna så svårt att hantera sin sysslolöshet att hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor valde att ge sig själva en elstöt när de fick det valet.

När du sitter för länge med en arbetsuppgift slår det kognitiva tunnelseendet till. Du tappar perspektiv och behöver en paus. Hjärnan laddar om när den får gå på tomgång. När du sedan kommer tillbaka sker en nyorientering i hjärnan och du breddar ditt fokus, vilket gör det lättare att ta dig i mål.

6. Tid att gå inåt (medveten närvarotid)

När vi ger oss tid att gå inåt med hjälp av beforskade tekniker som meditation och mindfulness utforskar vi vårt inre känsloliv, vilket är viktigt för att förstå oss själva och bli observanta på beteenden och tankemönster. Forskning visar att mindfulness och meditation hjälper till att integrera hjärnan och öka samarbetet mellan hjärnans olika delar. Det stärker kvaliteten på din fokustid och tränar upp din förmåga att hålla fokus.

För dig som chef är detta extra viktigt då dessa tekniker stärker dina exekutiva funktioner, som problemlösning, rationellt tänkande och beslutsfattande. Det försvagar också kopplingarna till de äldre strukturerna som går igång på impuls och gör dig reaktiv.

7. Kreativitetstid

Egentligen skulle denna tid kunna kallas för lek. Vikten av att utsätta sig för nya erfarenheter med ett öppet sinne och ge uttryck för spontanitet och lek är något som inte bara gynnar barnens sociala utveckling. Det gynnar problemlösning och innovationskraft. Vitsen med lektid är just att den ska vara helt ostyrd, det ska inte finnas några ramar eller andra begränsningar utan du ska bara ge dig hän åt det som du tycker är roligt.

Chefakademins logotyp

Verktyg för hållbart självledarskap och ledarskap

Mer fokus. Mindre stress. Ledare som lär sig hållbart självledarskap tar kommandot över sitt arbetsliv. Lär dig att rikta energi och fokus mot det som verkligen ger resultat. Vinsterna är stora – både för chefer, medarbetare och verksamhet. 

I en digital heldagsutbildning hjälper Margaretha Öström dig att skapa hållbar balans för dig själv och ditt team. Du får insikter grundade i forskning för hur du och ditt team bygger resiliens och klarar påfrestningar bättre. Den mentala tallriksmodellen är ett av flera verktyg som du får träna dig i under kursen.

Margaretha Öström leder utbildningen i hållbart självledarskap.