Chefens stöd avgörande för mer rörelse

Chefen har en viktig roll i att stötta förändring kring fysisk aktivitet, visar en ny svensk studie. Det handlar både om att skapa förutsättningar för mer rörelse och mindre stillasittande. Men även om att ha en tillåtande arbetsplatskultur.

Hälsa
Publicerad
Illustration: Anna Harvard

Den nya studien vid Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt sambanden mellan kontorsarbetares rörelsemönster och symtom på depression, ångest, utbrändhet, mentalt välbefinnande och stress.

Med rörelsemönster menas hur människor fördelar sömn, stillasittande och fysisk aktivitet under ett dygn.

”Tidigare forskning har ofta fokuserat på ett beteende i taget. Men vi behöver förstå hur kombinationen av sömn, stillasittande och fysisk aktivitet påverkar vår psykiska hälsa”, säger forskaren Lisa-Marie Larisch vid Gymnastik-och idrottshögskolan.

Lisa-Maria Larisch. Foto: GIH

”Vi såg att andelen måttlig till intensiv fysisk aktivitet var relaterat till mentalt välbefinnande, även om deltagarna också satt mycket”, fortsätter hon.

Under sex månader deltog över 260 kontorsarbetare vid två företag i en studie.

En grupp fick olika former av stöd för att främja fysisk aktivitet. En annan grupp fick stöd för att minska stillasittandet.

Stödet bestod i individuell rådgivning av hälsocoacher, baserad på kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal (MI), där varje medarbetare fick hjälp med att identifiera hinder för att komma igång med träningen och stöttning i att ändra beteenden.

”Om det till exempel inte finns ståbord och flexibla arbetstider är det inte så lätt att göra de förändringar som behövs.”

Victoria Blom

Men det bestod också i att deras chefer och andra medarbetare, så kallade klusterledare, fått i uppgift att stötta beteendeförändringarna. 

Victoria Blom. Foto: GIH

Dessa stöttande personer kom att spela en avgörande roll för medarbetarnas välbefinnande. 

”Den fysiska aktiviteten eller stillasittandet förändrades inte så mycket. Däremot såg vi att medarbetarnas psykiska välbefinnande stärktes”, säger handledaren och leg psykologen Victoria Blom, en av talespersonerna för avhandlingen.

Varför inte den fysiska aktiviteten ökade kan bero på flera saker.

En möjlig förklaring är att det är en långsam process och att detta mättes för tidigt i processen.

”Man behöver göra fler studier för att komma fram till det, men det blev i varje fall tydligt att chefen är väldigt viktig, och att de som inte fick stöd upplevde att det var svårare att åstadkomma en beteendeförändring och stärka sitt mentala mående”, säger Victoria Blom.

Medarbetarna uppgav själva att chefens stöttning var viktig för att kunna tillgodogöra sig stödet. Utförandet av arbetsmiljön i sig påverkade också.

”Om det till exempel inte finns ståbord och flexibla arbetstider är det inte så lätt att göra de förändringar som behövs.”

”Vi behöver förstå hur kombinationen av sömn, stillasittande och fysisk aktivitet påverkar vår psykiska hälsa.”

Lisa-Marie Larisch

Victoria Blom ser ofta i sitt arbete som psykolog att om den individ hon arbetat med kommer tillbaka till en icke stöttande miljö så fallerar allt arbete som gjorts. 

Vad kan chefer då göra?

”Uttala att de tror att den fysiska träningen och att inte sitta stilla för länge är viktigt. Underlätta det förändrade beteendet genom att till exempel vara uppmuntrande när medarbetaren kom tillbaka från lunchträning. Samt agera som förebilder genom att ställa sig upp på möten, initiera ’walk and talk’, gå iväg på lunchträning och försöka få med medarbetare på en promenad”, säger Victoria Blom.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden