Chef undersökning: Så gör chefer för att motivera medarbetarna

Chefer och motivation Utvecklingssamtal, kompetensutveckling och tydliga mål. Det är chefernas favoritmetoder för att motivera sina team, enligt Chefs undersökning. Och det fungerar, om cheferna får säga det själva: 75 procent anser att de är bra på motivation.

Motivation
Publicerad

Vad

Vad är egentligen motivation? Inom psykologin är motivation en grundläggande term för faktorer som väcker, formar och riktar människans beteenden. Numera uppfattas motivation som något mångfasetterat.

Nytta

”Ja, trots att jag jobbar med motivation har jag ibland svårt att förklara vad det är. Men vad det i grund och botten handlar om, är vad som driver människan att vilja och agera”, säger psykologen och ledarskapsutvecklaren Leif E Andersson, i Chefs intervju.
Illustration: Anna Harvard

Åtta på en tiogradig skala. Så motiverade är hela 40 procent av svenska medarbetare, enligt deras chefer.

Vilket får anses vara ett gott betyg i ett läge med tilltagande lågkonjunktur, oro och krig i omvärlden och omvälvningar på arbetsmarknaden.

Vad är tricket? Hur bär sig cheferna åt för att motivera?

”Var närvarande och engagerad”, tipsar en av hundratals chefer i Chefs undersökning om motivation.

”Jobba med gruppkänslan”, säger en annan.

Men frågan är om det räcker. Motivation är långt ifrån alltid lika enkelt som det i förstone kan verka.

En grundläggande fråga är också: Vad är egentligen motivation?

Inom psykologin är motivation en grundläggande term för faktorer som väcker, formar och riktar människans beteenden.

Tidigare ansågs motivation främst ha sitt ursprung i människans drifter och instinkter, så kallad behovsteori.

Eller så kopplades motivation till graden av lust eller olust som människor får av olika stimuli i omvärlden, så kallad incitamentsteori. 

Numera uppfattas motivation som något mångfasetterat, med kopplingar till såväl biologi och känsloliv, som kulturella och sociala värderingar.

Vilket gör begreppet extra klurigt att nagla fast och bena ut, exempelvis för en chef. 

”Ja, trots att jag jobbar med motivation har jag ibland svårt att förklara vad det är. Men vad det i grund och botten handlar om, är vad som driver människan att vilja och agera”, säger psykologen och ledarskapsutvecklaren Leif E Andersson.

”Drivkrafterna kan skilja sig åt från person till person, och från en tid till en annan. En människa är inte mer eller mindre motiverad – hon är mer eller mindre motiverad i en specifik situation”, fortsätter han.

Varför ska jag som chef motivera mina medarbetare – räcker det inte med att de får rätt grundförutsättningar och gör ett helt okej jobb?

Leif E Andersson

”Ja, så kan man tänka, att människor på bästa sätt ska utföra de uppgifter som jobbet kräver i utbyte mot att de får betalt. Och det kan mycket väl hända att så sker. Men får man folk att trivas gör de ofta så mycket mer och så mycket bättre, i en mer positiv atmosfär. Att åstadkomma det, menar jag till stor del är vad ledarskap går ut på.”

Hur vet jag som chef om mina medarbetare är motiverade?

”Jag skulle säga att det framgår av resultatet. Om du som chef märker att rätt saker blir gjorda, gjorda på rätt sätt och att folk verkar trivas – då är de troligtvis motiverade. 

Går motivation specifikt att mäta, och i så fall hur?

”Svårt. Vissa påstår att de kan det, men jag är tveksam därför att motivation är så kontextberoende. Du kan vara starkt motiverad inför en måltid om du är hungrig, men den motivationen försvinner i takt med att du blir mätt. Detsamma gäller många uppgifter på jobbet: Plötsligt händer något som får motivationen att gå ner. Därför menar jag att det svårt att mäta motivationen generellt.”

Om jag som chef märker att motivationen tryter bland medarbetarna, i vilken ände börjar jag?

”Min spontana tanke är att det saknas bekräftelse, något av det mest grundläggande i varje människas liv. Alltså en upplevd brist på förståelse för vad som är viktigt i livet och arbetslivet. För chefen gäller det att fälla ut känselspröten, hitta det där som får den enskilda individen att känna sig sedd och motiverad. Lära känna sina medarbetare. Någon kan ha en hund som betyder mycket, för andra kan relationer eller specifika uppgifter på arbetsplatsen vara av särskild betydelse. Något som chefen kan behöva ha koll på.”

Leif E Andersson ger ett exempel:

”På en arbetsplats brukade man regelmässigt uppvakta medarbetare som fyller 50 med tårta, blommor och fikabord. Men en medarbetare som närmade sig 50-årsdagen tyckte inte om att stå i centrum. Det visste chefen, som frågade: Hur vill du ha det i stället? Sådana småsaker tycker jag är underskatt­ade. Den medarbetaren kände sig sedd, och därmed säkert mer motiverad.”

Hur ska en enhetschef i äldreomsorgen med 80 direktrapporterande medarbetare kunna ”se” varje enskild individ?

”Jag tror tyvärr att det är jättesvårt. I sådana lägen får man försöka hitta alternativ, som självplanerande mindre grupper där människor kan känna sig sedda ändå, och bli motiverade av sina kolleger.”

Hur funkar resor och presenter som motivation?

”Effekten av sådana påtagliga förstärkningar, det vill säga saker man kan se och ta på, har en tendens att med tiden klinga av, då de blir något man i längden förväntar sig. Om en sådan vedertagen belöning plötsligt uteblir, tenderar folk att bli missnöjda. Samtidigt som många blir missnöjda även om de får den, för man tycker kanske att ’jamen, det var väl ingen bra julklapp’. Så det blir en tradition, som i längden inte påverkar motivationen.”

Stress är vad som mest stått i vägen för motivationen det senaste året, visar vår undersökning. Kommentar?

”I ett sådant läge skulle jag samla gruppen, för att borra mer i frågan. Vad är problemet, vad är det som stressar oss mer specifikt? Och sedan titta på arbetssätt eller förändringar som skulle kunna lösa situationen och minska stressen.”

”Vad det i grund och botten handlar om, är vad som driver människan att vilja och agera.”

Leif E Andersson

Måste chefen vara något slags terapeut och lekledare för att få till den rätta dosen av motivationsskapande glädje, närhet och personkännedom?

”Nej, det handlar snarast om att vara en schysst person som är beredd att lyssna på och hjälpa medarbetarna. Vara öppen och intresserad för människorna i ens omgivning. Det är väl det som är tricket, att ha det intresset och den nyfikenheten”, säger Leif E Andersson.

Om undersökningen: Webbaserad undersökning bland chefer om ledares motivering av sina team, utförd i oktober och november 2023, med 521 svar. Av respondenterna är 72 procent kvinnor och 28 procent män. 35 procent är chefer på stabs- eller ledningsnivå, 43 procent mellanchefer och 17 procent gruppchefer, arbetsledare eller motsvarande. Sju procent är mellan 30 och 40 år, 29 procent mellan 41 och 50, 50 procent mellan 51 och 60, och 13 procent över 60 år gamla.

Grafik och illustration: Anna Harvard

Motivation genom tiderna

300-talet f Kr. Grekiske filosofen Aristoteles utvecklar sin logik om den fria viljan: Människor som odlar sina posi­tiva egenskaper, kommer automatiskt att agera rätt i olika situationer och bli lyckliga och balanserade. Ett tankesätt som länge var förhärskande inom området motivation.

Tidigt 1900-tal. Sigmund Freud utvecklar sin inflytelserika driftteori. Grundläggande är att människor motiveras av sitt omedvetna, och styrs av aggressioner och könsdrift.

1943. Psykologen Abraham Maslow lanserar sin behovstrappa. Enligt Maslows behovsteori måste grundläggande behov som sömn och föda vara tillfredsställda innan människor kan motiveras av faktorer som uppskattning och självförverkligande, och engagera sig i vetenskap eller konst.

1957. Tvåfaktorsteorin ser dagens ljus. Frederick Herzbergs idé om att motivationsfaktorer som erkännande och karriärmöjligheter ger tillfredsställelse på arbetsplatsen. Medan hygienfaktorer som lön, säkerhet och arbetsmiljö är grundläggande för arbetet, men inte bidrar till ökad motivation.

1960-tal. Psykologen David McClelland får genomslag för sin teori om vilka tre grundbehov som styr människors liv. Han visar också hur samhällets uppskattning av prestation slår igenom i barnböckernas berättelser.

2000. Vad går folk igång på? Genom en jättestudie lyckas professor Steven Reiss identifiera 16 grundläggande basbehov som styr människors handlingar: acceptans, nyfikenhet, föda, hedervärdhet, idealism, oberoende, ordning, fysisk aktivitet, makt, romantik, sparande, social kontakt, status, lugn, revansch.

2003. Bolagsbekostade lyxrenoveringar av toppchefers lägenheter, astronomiska bonusar och guldkantade pensionsprogram. Skandalen exploderar i anrika försäkringsbolaget Skandia och de incitamentsdrivna motivationsprogrammen får sig en törn. 

2016. Begreppet ”grit” – karaktärsstyrka – hamnar på alla motivationsintresserades läppar sedan psykologen Angela Duckworth påvisat att vanligt, hederligt djävlar anamma är hemligheten bakom framgång.

2023. Chef publicerar en undersökning om hur chefer bäst motiverar sina team.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.