Bristfällig IT – frustration och minskad produktion

Fyra av tio chefer uppger att misslyckade försök att få tekniken att fungera stressar dem. Medarbetarna uppger dessutom att det går ut över deras mående, visar en ny undersökning.

Arbetsmiljö
Publicerad

Svurit över dataprogram som inte gör som du vill, långa svarstider från it-avdelningen, uppkopplingar som inte är tillförlitliga, servrar som kraschar och it-lösningar du inte begriper dig på?

Du är inte ensam.

Det är ett växande problem och en ny stor global undersökning visar att den teknikutveckling som pandemin orsakade varken är tillräcklig eller tillfredställande.

Det är så många som 91 procent som blir frustrerade av otillräckliga tekniklösningar på jobbet, enligt ”State of Workplace Technology”. Undersökningen utförd av Censuswide på uppdrag av Freshworks, omfattar 9 000 personer över hela världen på företag med 100 till 500 anställda varav 1 950 är mellanchefer.

Två av fem säger att den tid de ägnar åt krånglande it-teknik har ökat efter pandemin.

Det som framför allt ger upphov till irritation är låga hastigheter, dålig respons från IT-supporten, brist på samarbete över avdelningarna, avsaknad av viktiga funktioner och bristande automatisering.

Fyra av tio chefer uppger att misslyckade försök att få tekniken att fungera stressar dem, och teknikkrånglet med hybridarbete får nästan hälften av dem att vilja lämna tech-industrin.

Medarbetarna uppger också att det går ut över deras mående. Hälften av deltagarna i undersökningen svarar att bristfälliga tekniklösningar stressar och påverkar deras mentala hälsa negativt.

Användarvänlig teknik seglar också upp som en oväntad påverkanskraft för att få behålla de medarbetare man redan har. Efter pandemin har arbetsmarknaden visat sig vara extra rörlig och krånglande teknik visar sig vara en av de bidragande anledningar till att 44 procent av de anställda funderar på att byta jobb.

Sju av tio chefer bekräftar att deras medarbetare överväger att byta jobb om de inte får tillgång till de verktyg, den teknik och den information de behöver.

Undersökningen visar även att bristfälliga it-lösningar inte är isolerade problem utan drabbar hela affärsverksamheten. Nästan tre av fem frustrerade anställda säger att det gör dem mindre produktiva.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.