Hybridarbete: Vem ansvarar – egentligen – för den digitala arbetsmiljön?

I takt med den digitala omställningen har arbetsuppgifterna för it-avdelningar ökat lavinartat. Uppgifter som i vanliga fall ligger på hr:s bord hamnar nu hos it-chefen, säger Henrik Hammarström på GlobalConnects. Men vem bär de facto ansvaret?

I själva verket är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön, något som primärt brukar vara en fråga för hr-avdelningen. Men i en allt mer självklar digital och hybrid arbetsvardag har frågor som rör arbetsmiljön plötsligt hamnat hos it-avdelningen eller it-chefen.

Det framgår nu av en färsk uppföljning av rapporten ”It-chefens omöjliga uppdrag”, som Chef initialt skrev om i våras.

Utvecklingen av it-chefernas förändrade arbetsuppgifter har i sin tur lett till att de får ett oerhört otydligt ansvar, vilket i förlängningen kan påverka säkerheten, kvaliteten och produktiviteten negativt, menar Henrik Hammarström, chef för GlobalConnects företagsaffär.

”Vi möter it-chefer vars arbetssituation förändrats drastiskt i och med pandemin. Att så många som 45 procent av övriga chefer anser att it har huvudansvaret för den digitala arbetsmiljön, hade vi aldrig kunnat gissa. Det visar betydelsen av att lyfta frågan hela vägen till ledningsgruppen”, säger han i en kommentar.

om undersökningen

GlobalConnect har gjort en uppföljning på ”It-chefens omöjliga uppdrag” där de låtit Kantar Sifo intervjua 225 chefer i Sverige inom HR, ekonomi, marknad, chefer med affärsansvar samt vd:ar inom privat och offentlig sektor. Frågorna har handlat om deras syn på it och dess strategiska roll, investeringar i it, och ansvaret för den digitala arbetsmiljön.  

I första delen av ”It-chefens omöjliga uppdrag” gjordes en kvalitativ undersökning där 300 it-chefer intervjuades. Undersökningen baserades på telefonintervjuer utförda mellan 21 februari – 5 mars 2022.

I uppföljningen av rapporten svarar endast 11 procent av de övriga cheferna att de anser att det är hr som bär huvudansvaret för en god digital arbetsmiljö.

Samtidigt upplever 57 procent av it-cheferna själva att medarbetarna inte har tillräcklig förståelse för vad it-avdelningen gör. Dessutom svarar 44 procent av nämnda chefer att de i huvudsak ”släcker bränder”i stället för att ägna sig åt att utveckla it-lösningar för verksamheten.

”Uppenbarligen diskuteras inte den digitala arbetsmiljön tillräckligt i företagens ledningar. Det är förvånande”, säger Henrik Hammarström, som manar chefer att aktivt göra något åt saken.

Här är hans 3 bästa råd

  1. Agera. Lyft frågan om den digitala arbetsmiljön i ledningsgruppen. Utgå från att frågan är verksamhetskritisk.
  2. Ta hjälp av den interna kompetensen. Tydliggör riktlinjer och policys för arbetsplatsen – och hur ansvaret mellan olika avdelningar ska fördelas.
  3. Förtydliga. It ska ansvara för it-säkerhet, teknik och tillgång till digitala system. Hr ska ansvara för övriga personalfrågor, som fysiskt och digitalt uppförande samt gränser mellan jobb och fritid.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.