It-cheferna jobbar över 250 timmar per år

Sex hela arbetsveckor, lika mycket som en hel semester. It-cheferna på privata företag har 250 övertidstimmar per år. En tuff verklighet då det ställs allt högre krav på säkerheten. Kantar Sifos undersökning gjord i samarbete med GlobalConnect visar att it-cheferna som inte sitter i ledningsgrupper är värst drabbade.

Arbetsmiljö
Publicerad

Vad

Kantar Sifos undersökning gjord i samarbete med GlobalConnect visar att it-chefernas arbetssituation är tuff. Inom privat sektor resulterar det i 250 timmar övertid.

Nytta

Insikter om utmaningar inom it och säkerhet i dagens arbetsliv samt hur medarbetarna påverkas.
Henrik Hammarström, Head of B2B Sweden på GlobalConnect.

GlobalConnect har tillsammans med Kantar Sifo tagit fram undersökningen “It-chefens omöjliga uppdrag”. Där har man intervjuat över 300 it-chefer från privat och offentlig sektor i Sverige och ställt frågor kring ämnen som arbetssituation, säkerhetshot och privatliv.

Med ett förändrat arbetsliv med distansarbetet efter pandemin har it-chefer fått det tufft. Samtidigt som en komplex och hotfull värld ställer höga krav på it-chefen krymper många av företagen sina budgetar för it och kunskapen är i många fall bristfällig. Med detta som bakgrund kan man fråga sig hur it-chefen faktiskt mår.

Undersökningen visar att mer än en tredjedel av de tillfrågade it-cheferna upplever att jobbet påverkar privatlivet och att 60 procent har svårt att släppa tankarna på jobbet när de är hemma. Omställningen till det nya arbetslandskapet var till vissas förtjusning och andras fasa. It-chefen var den som skulle se till att totalt flexibilitet kombinerades med pålitlighet och säkerhet, ett uppdrag som blev svårt att lösa.

Men det är inte bara det egna måendet som drabbas. Var femte it-chef på mindre företag upplever dessutom att jobbet resulterat i att de blivit en sämre partner eller förälder. Många har även problem med sömnen, värst är det bland de som inte sitter med i ledningen, av dem har 27 procent sömnproblem.

48 procent av it-cheferna som inte sitter i ledningsgruppen känner sig stressade. Det mönstret går igen: it-chefer som inte sitter i ledningsgruppen, verkar generellt sett må sämre. Det är dem bristande säkerheten som enligt de tillfrågade cheferna skapar mest stress. Av de tillfrågade uppger elva procent att man har affärs- eller verksamhetskritisk data som inte är lagrad på ett säkert sätt och tre fjärdedelar oroar sig för att de inom en nära framtid ska drabbas av en it-attack som påverkar säkerheten.

”Vi vet att många it-chefer jobbar i en tuff miljö med hårda krav på service och jour. Men att så många känner stress på jobbet och dessutom upplever att jobbet går ut över deras privatliv, är i sig alarmerande. Dessutom är vi överraskade över de 250 timmar övertid som it-chefer inom privat sektor jobbar, enligt vår undersökning. Det betyder ju i grunden att de inte har någon semester”, säger Henrik Hammarström, Head of B2B Sweden på GlobalConnect.

Om undersökningen 

“It-chefens omöjliga uppdrag” är en kvalitativ undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av GlobalConnect. I undersökningen har 300 it-chefer intervjuats och undersökningen baseras på telefonintervjuer utförda mellan 21 februari – 5 mars 2022.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden