Anställda skyller hälsan på chefen

Arbetstagarna har en mycket stor tilltro till arbetets roll för deras välmående. Så väl fysiskt som mentalt och socialt. Dessutom tror många att chefen har möjlighet att konkret göra något åt deras mående – enligt en ny rapport från Essity.

Hälsa
Publicerad
Medarbetarna skyller hälsan på chefen

Tre av fyra arbetstagare anser att deras jobb spelar en stor roll för deras fysiska hälsa. Ännu fler, 86 respektive 71 procent, uppger att arbetsplatsen har en mycket eller ganska stor påverkan på deras mentala och sociala välmående.

Ungefär hälften anser dessutom att arbetsplatsen kan göra något konkret för att förbättra den personliga fysiska och mentala hälsan.

Det visar en ny rapport som hygien- och hälsobolaget Essity låtit Sifo göra utifrån WHO:s definition av hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

”Jag reagerar särskilt på att så pass många önskar må bättre både mentalt och socialt.”

De frågade drygt 1000 svenskar i sysselsättning hur de mår inom respektive område – och om och hur arbetsgivare kan bidra till att förbättra de anställdas hälsa

”Det blir tydligt vilken påverkan vi som arbetsgivare kan ha och har – och att vi måste tänka bortom god ergonomi och friskvårdsbidrag”, säger Frida Gustafson, Health and Safety Manager på Essity i Sverige.

Essitys undersökningen visar att viljan till att må bättre är stark. Majoriteten av de svenska arbetstagarna vill förbättra sitt välmående. 95 procent uppger att de vill förbättra det fysiska, 83 procent det mentala och 71 procent det sociala välmåendet.

Men det innebär inte att det är så många som faktiskt mår dåligt. Drygt hälften uppger att det fysiska, mentala och sociala välmåendet är ganska eller riktigt bra. Drygt tio procent uppger att det är ganska eller väldigt dåligt.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5–11 april 2023. Totalt intervjuades 1387 personer i åldern 18–65 år, varav 1094 personer inom sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

Frida Gustafson på Essity tycker att det är ett dystert resultat på sina håll.

”Jag reagerar särskilt på att så pass många önskar må bättre både mentalt och socialt.”

Det man önskar av sin arbetsgivare när det kommer till ens fysiska hälsa är att få röra sig på arbetstid (15 procent). 21 procent önskar mindre stress, 10 procent tydligare struktur och 10 procent önskar bättre arbetsledning för förbättrad mental hälsa.

Endast när det kommer till socialt välmående är tilltron till arbetsgivaren svag. Det är 13 procent som tror att arbetsplatsen kan göra något konkret, men önskar sig After Works och bättre sammanhållning/teamarbete.

Siffror från undersökningen

Fysiskt välmående

55 procent upplever att det fysiska välmåendet är väldigt/ganska starkt.
13 procent upplever att det fysiska välmåendet är väldigt/ganska svagt.
95 procent vill förbättra det fysiska välbefinnandet.
76 procent säger att arbetsplatsens har mycket/ganska stor betydelse för det fysiska välmåendet.
40 procent säger att arbetsplatsen kan göra något konkret för att förbättra det fysiska välmående.
15 procent önskar få möjlighet att röra på sig under arbetstid.
37 procent har sjukskrivit sig av skäl kopplade till det fysiska välmåendet.

Mentalt välmående

58 procent upplever att det mentala välmåendet är väldigt/ganska starkt.
14 procent upplever att det mentala välmåendet är väldigt/ganska svagt.
83 procent vill förbättra det mentala välbefinnandet.
86 procent säger att arbetsplatsens har mycket/ganska stor betydelse för det mentala välmåendet.
38 procent säger att arbetsplatsen kan göra något konkret för att förbättra det mentala välmåendet.
21 procent önskar mindre stress, 10 procent tydligare struktur och 10 procent önskar bättre arbetsledning.
28 procent har sjukskrivit sig av skäl kopplade till det mentala välmåendet.

Socialt välmående

58 procent upplever att det sociala välmåendet är väldigt/ganska starkt.
11 procent upplever att det sociala välmåendet är väldigt/ganska svagt.
71 procent vill förbättra det sociala välbefinnandet.
71 procent säger att arbetsplatsen har mycket/ganska stor betydelse för det sociala välmåendet.
13 procent säger att arbetsplatsen kan göra något konkret för att förbättra det sociala välmåendet.
18 procent önskar after works, 10 procent bättre sammanhållning/teamarbete.
6 procent har sjukskrivit sig av skäl kopplade till det sociala välmåendet.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden