Psykisk ohälsa – chefer missar tidiga signaler

Hälften av cheferna saknar förmåga att leva upp till sitt ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Och den största utmaningen är att fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa. Det uppger sex av tio chefer i MedHelp Cares undersökning bland chefer och hr-ansvariga.

Hälsa
Publicerad

Sex av tio chefer har svårt att fånga upp tidiga signaler på psykisk ohälsa, och nära sju av tio chefer uppger att de inte har fungerande systematiska arbetssätt att följa och dokumentera ohälsa.

Det visar MedHelp Cares undersökning när de för tredje året i rad undersöker synen på sjukfrånvaro, rehabilitering och hälsoarbete bland chefer och hr-ansvariga.

”Det är anmärkningsvärt att så många endast delvis arbetar för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa, och därmed riskerar att missa den ohälsa som kan leda till lång, eller upprepad sjukfrånvaro vilket både är kostsamt och skapar onödigt lidande. Här finns stora förbättringsmöjligheter, vilket är bra för medarbetare, företag och samhälle”, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp Care.

Just möjligheten att fånga upp tidiga signaler anses vara den största utmaningen för cheferna i deras arbetsmiljöarbete.

”Upprepad korttidsfrånvaro är en av de största riskerna för längre sjukfrånvaro.”

Fem av tio chefer uppger att de skulle vilja kunna identifiera individer med risk för skador, ohälsa eller sjukfrånvaro i tid, för att kunna sätta in rätt åtgärder innan en medarbetare hamnar i sjukfrånvaro.

Drygt 4 av 10 chefer önskar kunna förstå och analysera sjukfrånvaroorsaker bättre.

”Upprepad korttidsfrånvaro är en av de största riskerna för längre sjukfrånvaro, så det finns mycket att vinna för både individ och arbetsgivare genom att arbeta preventivt”, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp Care.

Enligt en tidigare rapport från Karolinska Institutet och Sveriges Företagshälsor kan förebyggande insatser av psykisk ohälsa ge upp till två gånger pengarna tillbaka på investeringarna.

Mätt i produktionstapp kan rätt preventiva åtgärder bespara företagen uppemot 100 000 kronor per anställd, när man räknar in lägre prestation på grund av sjuknärvaro, sjukfrånvaro och första tiden man är tillbaka efteråt, enligt uppgifter i Sunt Arbetsliv.

Men varken det ekonomiska incitamentet eller det lagstiftade arbetsmiljöansvaret räcker för att få cheferna att prioritera det förebyggande arbetet med den psykiska ohälsan.

”Här finns stora förbättringsmöjligheter, vilket är bra för medarbetare, företag och samhälle.”

Undersökningen visar på stora brister i kunskap och förmåga att ta sitt arbetsgivaransvar hos cheferna.

57 procent uppger att de själva och andra chefer i organisationen saknar nödvändig kunskap om arbetsmiljö och rehabilitering. 20 procent har ingen eller i liten utsträckning kunskap om gällande lagar och regler. 40 procent finner också rehabilitering svår och betungande. Hela 52 procent säger att cheferna saknar tillräcklig förmåga att leva upp till sitt ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering.

om undersökningen

Undersökningen är genomförd bland 301 HR-ansvariga och 300 chefer med minst 10 medarbetare, av YouGov på uppdrag av MedHelp Care. HR-ansvariga är definierade som anställda med stort/mycket stort ansvar för organisationens HR-frågor. 601 organisationer representeras i undersökningen, 355 organisationer med under 200 anställda, 234 organisationer med över 200 anställda samt 12 organisationer som svarat storlek ej relevant. Undersökningen genomfördes under perioden 4 november – 7 december 2022 av YouGov Sverige.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden