Fler karriärväxlar på grund av ohälsa

Ökad ohälsa har lett till ett större behov av karriärväxling. ”Det blir tryggare för de personer som berörs, och det blir mer ekonomiskt gynnsamt för arbetsgivaren”, menar Peter Nordin på Avonova, som märkt av den ökade trenden.

Karriär
Publicerad

Ofta är det ohälsa som ligger bakom ett initiativ till karriärväxling, där både arbetsgivaren och medarbetaren är ute efter en förändring och att bryta ett mönster efter en långtidssjukskrivning.

Det menar Avonova, som arbetar med företagshälsa.

Där har man sett en ökning av antalet karriärväxlingsuppdrag under 2022 och början av 2023. Trenden väntas ta ytterligare fart i takt med ett sämre ekonomiskt klimat.

”Orsaken till en sjukskrivning kan vara arbetet. Och då är det bättre att en person får hjälp att komma någon annanstans och inte pushas tillbaka till ett jobb som inte fungerar”, säger Peter Nordin, ansvarig för karriärväxling på Avonova, till Chef.

Peter Nordin. Foto: Avonova Hälsa AB

Han har jobbat i närmare två decennier med frågor inom företagshälsa – och han märker av att arbetsgivare numera lägger mer krut på att ha rätt person på rätt plats.

”Tidigare kunde en och samma person vara kvar på samma arbetsplats, även under en lång sjukskrivning. Men det finns ingen möjligt att ha ’skräddarsydda’ platser längre. Nu är det viktigt att få till långsiktiga lösningar. Det blir tryggare för de personer som berörs, och det blir mer ekonomiskt gynnsamt för arbetsgivaren”, fortsätter han.

En person som drabbas av ohälsa behöver stöttning i att se sig om efter en ny sysselsättning om det inte fungerar att återvända, understryker han.

Det kan handla om omskolning, eller att hitta ett nytt arbete.

3 tips till chefen från Peter Nordin – så upptäcker du om dina medarbetare inte trivs

1. Under medarbetarsamtal – var lyhörd! Trivs personen? Om inte, hur kommer det sig?

2. Är medarbetaren ofta korttidssjukskriven? Vad beror det på?

3. Under en eventuell rehabprocess; öppna frågan om medarbetaren verkligen vill eller ska tillbaka till arbetsplatsen.

För arbetsgivaren är det A och O att ha en person som fungerar och trivs på sitt arbete, viket i sin tur ökar produktiviteten, säger Peter Nordin.

Hur inleds en process om karriärväxling?

”Det kan vara under ett samtal mellan chef och anställd där det framkommer att medarbetaren inte längre trivs med sitt jobb. Men det kan också handla om en rehabprocess där det inte finns möjlighet till omplacering när den anställde kommer tillbaka. Det kan också bero på andra förändringar som sker på arbetsplatsen”, svarar Peter Nordin.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden