37 procent av svenskarna sugna på fyradagarsvecka

Jobba fyra dagar av fem – för att det ska passa livet så optimalt som möjligt. Ett mer flexibelt arbetsliv lockar många. Men är Sverige redo?

Hållbarhet
Publicerad

Närmare 37 procent (36,8 procent) av svenskarna skulle vilja ha förkortad arbetsvecka, alltså jobba heltid fyra dagar istället för fem.

Det visar undersökningen Workmonitor genomförd av Dynata på uppdrag av Randstad.

Frågan som ställdes var: Med utgångspunkt i ett heltidsjobb, hur skulle du lägga upp dina arbetstider för att de skulle passa ditt liv så bra som möjligt?

”Det är tydligt att många arbetstagare vill kunna balansera arbets- och privatlivet bättre. Sex timmars arbetsdag har diskuterats flitigt och nu har förkortade arbetsveckor seglat upp som en ny trend”, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad, och tillägger:

”Huruvida Sverige är redo för detta, i rådande lågkonjunktur, återstår dock att se.”

Men frågan är de facto inte helt ny, utan har varit på agendan sedan pandemin.

I februari kunde Chef berätta om väskföretaget Sandqvist som bestämt sig för att införa fyradagarsvecka på 30 timmar med bibehållen lön, först i sin bransch att realisera den här förändringen.

Ambitionen var just att behålla samma produktivitet och service, och samtidigt få till en bra balans mellan jobb och fritid för medarbetarna.

”Vi vill förbättra livskvaliteten för våra medarbetare. Om de mår bra så presterare de bra. Förhoppningen är att ge mer utrymme för personlig utveckling, vänner och familj, träning och återhämtning”, menade Sandqvists vd Caroline Lind i vår intervju.

”Huruvida Sverige är redo för detta, i rådande lågkonjunktur, återstår dock att se.”

Internationellt har försök med fyradagsveckor varit på gång längre, med enbart positiva resultat.

I Storbritannien, Australien och USA visade det sig att intäkterna ökade med i snitt 40 procent jämfört med samma period året innan för de verksamheter som testade kortare arbetsveckor.

Arbetsgivarna såg ett större engagemang bland de anställda och har haft lättare att både rekrytera och behålla personal. Och sjukfrånvaron minskade.

Liknande resultat har kommit från Island, Spanien och Japan.

Vilka grupper i Sverige är då mest sugna på det nya sättet att jobba?

Randstads undersökning visar att fler kvinnor än män vill arbeta fyradagarsveckor; 41 procent av kvinnorna jämfört med 30 procent av männen.

Samtidigt ställer sig äldre mer positivt till fenomenet; 44 procent i åldersgruppen 45–54 år jämfört med 30 procent i åldersgruppen 25–34 år.

”Jag tror att det finns processer vi kan förbättra; hur vi har möten idag, och hur vi kan göra det mer effektivt”, sa Caroline Lind på Sandqvist till Chef i februari.

”Det är tydligt att många arbetstagare vill kunna balansera arbets- och privatlivet bättre.”

Och visst har hon en poäng. När e-handelsföretaget Shopify i början av året städade upp i medarbetarnas scheman och införde mötesfria onsdagar, räknade de ut att de sparade 36 år av möten på tolv månader.

Caroline Lind på Sandqvist, tidigare i år:

”Om ett år ser jag framför mig att vi har ännu mer välmående och engagerade medarbetare i verksamheten, som skapar hållbara resultat. Jag tror att alla våra siffror kommer att visa på plus.”

Frågan är om fler verksamheter i Sverige är beredda att satsa?

OM UNDERSÖKNINGEN

Randstads undersökning Workmonitor genomfördes i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022. Totalt intervjuades 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18–67. Panelen rekryterades utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna, exempelvis region och ålder, för att säkerställa en demografisk uppdelning.

Källa: Randstad.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden