200 timmar osynligt arbete på jobbet – en kvinnofälla

Vilka på arbetsplatsen planerar insamlingar till kollegor, rengör toalettens handfat och fixar i mötesrummet innan eller efter ett möte? Synen på vem som gör det osynliga arbetet på jobbet skiljer sig markant mellan kvinnor och män, visar en färsk undersökning utförd av Novus i samarbete med Make Equal.

Arbetsmiljö
Publicerad

Vad

Kvinnor genomför i snitt 200 fler timmar per år på icke-meriterande arbete än sina manliga kollegor, visar färsk data.

Nytta

Vad kan chefer göra åt saken? Aygül Kabaca, vd Make Equal, och Linnea Hildén, jämställdhetsansvarig på Pensionsmyndighetens it-avdelning, tipsar.
Aygül Kabaca (t.v.).

Dags att fira kollegan som fyller jämnt! Vem tar på sig det?

Noll (!) procent av kvinnorna anser att det är män som i högre grad än kvinnor tar hand om den här typen av osynliga arbetsuppgifter på jobbet. Det vill säga saker som att planera insamlingar till kollegor som fyller år eller ska tackas av, rengöra toaletter och handfat, eller ordna i mötesrum före och/eller efter möten.

Bland både kvinnor och män uppger dessutom 7 av 10 att fördelningen av osynligt arbete inte diskuteras på den egna arbetsplatsen.

Det visar en ny undersökning utförd av Novus i samarbete med Make Equal, den första mätningen av flera som belyser icke-meriterande arbete på jobbet. Under 2024 kommer Novus och Make Equal månadsvis ta tempen på fenomenet.

Grafik: Anna Harvard

Men hur mycket tid handlar det om egentligen?

Kvinnor genomför i snitt 200 fler timmar per år på icke-meriterande arbete än sina manliga kollegor. Det vill säga, fem veckor – på saker som inte gynnar karriären.

Det framhölls redan i boken ”The No Club: Putting a Stop to Women’s Dead-End Work”, av Lise Westerlund (2022).

Aygül Kabaca.

Året därpå kom ännu en bok i ämnet ”Allt vi inte ser: Så påverkas du av det osynliga arbetet – hemma och på jobbet”, av Make Equals ordförande Ida Östensson och författaren Thor Rutgersson.

”Att kvinnor i snitt lägger mer än en månad per år av sin arbetstid på saker som inte synliggörs eller premieras, trots att det gynnar alla, är en ojämställdhet som både påverkar löne- och karriärutvecklingen och leder till skav. Att män och kvinnor ser så olika på detta är oroväckande, och att 7 av 10 säger att detta inte pratas om på arbetsplatsen är under all kritik”, säger Aygül Kabaca, vd Make Equal.

Vad kan chefer göra åt saken?

”Ta täten och bygg in synliggörandet i alla ordinarie processer. Bestäm dig för hur du kopplar an synliggörandet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, i årshjulet, med alla medarbetare. Och glöm inte bort dig själv och din ledningsgrupp!”, svarar Aygül Kabaca.

Under 2024 kommer Make Equal, med stöd från Jämställdhetsmyndigheten, ta fram ett digitalt metodmaterial som ger arbetsplatser praktiska verktyg för att synliggöra och fördela det osynliga arbetet på jobbet.

Linnea Hildén.

På Pensionsmyndighetens it-avdelning är man sedan tre år igång med ett rejält jämställdhetsarbete – bland annat med fokus på det osynliga arbetet på jobbet. Målet är att bli Sveriges mest jämställda it-avdelning.

Ett av verksamhetsmålen är att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats.

På den 450 personer stora it-avdelningen brottas man, likt många andra it-avdelningar, av en överrepresentation män; 70 procent män, kontra 30 procent kvinnor, berättar Linnea Hildén, jämställdhetsansvarig på Pensionsmyndighetens it-avdelning.

”Vi visste då för tre år sedan att vi skulle växa och rekrytera framåt. Vi ville ta tag i frågan på riktigt. Inte bara säga ’vi välkomnar också kvinnliga ansökanden’. Vi kan rekrytera kvinnor, men om vi har en machokultur på jobbet, så kommer de ändå att sluta. Vi behövde både öka kompetensen och jobba med normer”, säger Linnea Hildén.

Vad är osynligt arbete på jobbet?

• Det hjälper företaget eller organisationen du arbetar på, men som inte ingår i din faktiska arbetsbeskrivning eller i företagets/organisationens huvudsakliga uppdrag.

• Görs ofta i skymundan.

• Kräver inte några särskilda specialkunskaper.

• Leder inte till några professionella fördelar för den som utför det.

Exempelvis: Brygga kaffet, föra mötesanteckningarna, köpa in fikat, samordna presentinsamlingen eller skicka ut kalenderinbjudningarna med möteslänk.

Källa: Lise Vesterlund om ”icke-meriterande arbetsuppgifter” i ”The No Club: Putting a Stop to Women’s Dead-End Work”

Sagt och gjort. En jämställdhetsgrupp startades på it-avdelningen, med ledningen stöd och engagemang, och fyra fokusområden har under åren mejlats fram; jämställd representation, jämställd utveckling, jämställd kultur, samt mångfald och inkludering.

Jämställdhetsgruppen håller just nu på att ta fram ett paket till cheferna på it-avdelningen, med tips, diskussionsfrågor, olika övningar, och föreläsningar.

”Det ska vara enkelt för chefer att göra rätt. Vi behöver fortsätta uppmuntra dem och ge dem underlag de enkelt kan använda sig av. Och finnas där som stöd. Det är efterfrågat”, säger Linnea Hildén.

Linnea Hildéns 3 råd till chefer som vill göra något åt det osynliga arbetet på jobbet

  1. Skaffa dig grundkunskap. För att kunna lyfta frågan måste du som chef själv ha en viss kompetens. Läs boken ”Allt vi inte ser”, och annat material som belyser fenomenet.
  2. Lyft frågan. Bara för att ingen pratar om det osynliga arbetet, betyder det inte att det pågår. Vad ser du som chef? Vad kan du göra åt det?
  3. Hitta verktyg. Här måste chefen vara med och ta ansvar. Ha en uttalad strategi och plan. Dela upp icke-meriterande arbete inom gruppen, annars faller det på kvinnorna.

Om mätningen

  • Mätningen utförs månadsvis genom webbintervjuer riktade till allmänheten i åldern 20–65 år, via Novus Sverigepanel.
  • I mars månads mätning samlades det in totalt 573 intervjuer från åldersgruppen 20–65 år.
  • Make Equal är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars jämlikhetskonsulter utbildar organisationer och arbetsplatser i praktiskt jämlikhetsarbete.

Källa: Undersökning utförd av Novus i samarbete med Make Equal, makeequal.se.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden