cissi_mobil

Allt om nya föreskrifterna

Stressen är den största sjukskrivningsorsaken i dag och chefer är särskilt drabbade. Vi vet att stress är ett samhällsproblem och att det är viktigt att jobba för att förutsättningarna på jobbet blir rimliga.

Från och med i vår skärps kraven på Sveriges chefer. 31 mars börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter gälla. Syftet är att garantera en rimlig arbetsbelastning, hälsosamma arbetstider och rutiner kring kränkningar – på organisationsnivå, inte individnivå.

På den här sidan kan du läsa in dig på de nya föreskrifterna: Vilka krav de ställer på din organisation – och hur de påverkar din chefsroll.

/Cissi Elwin, chefredaktör och vd Chef

stress-skandinavier-2

Chef förklarar: Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter på 3 minuter

31 mars 2016 börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Här sammanfattar Chef den viktigaste informationen om de nya reglerna.

Klicka här för att läsa artikeln!
jonglera-2

Nya reglerna för arbetsmiljö: 4 dilemman

Från och med 31 mars har chefen ett större ansvar för att minska psykisk ohälsa på sin arbetsplats. Chef har frågat våra två experter i ämnet hur du ska hantera fyra svåra situationer utan att bryta mot Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter.

Klicka här för att läsa om 4 kniviga dilemman!
arbetsmiljo_hjarta_hand-2

6 bästa tipsen för att rivstarta med arbetsmiljöarbetet

Handen på hjärtat: Har du svårt att komma igång med arbetsmiljöarbetet? Här är en praktisk lathund i sex steg för chefer och arbetsgivare som behöver jobba mer systematiskt med arbetsmiljön.

Klicka här för att komma igång med arbetsmiljöarbetet!
arbetsmiljo-just-nu

Snabbguide: Så kickstartar du arbetsmiljöarbetet

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt för chefen att förebygga psykisk ohälsa hos medarbetarna på grund av för hög arbetsbelastning. En snabb väg in i det arbetet är fyra punkter från en av Arbetsmiljöverkets skrifter, tipsar Marita Tirén, psykolog och organisationskonsult på Feelgood.

Klicka här för att komma åt snabbguiden!
girl-863686_1280

Sju signaler på för hög arbetsbelastning

Har en medarbetare börjat slarva med leveranserna? Det kan vara ett tecken på för hög arbetsbelastning. Här är några råd för det förebyggande arbetet när det gäller ohälsosam arbetsbelastning – något chefen måste kunna enligt de nya arbetsmiljöföreskrifterna.

Klicka här för 7 signaler på hög arbetsbelastning!
stress-14

Enkla metoden: Ta tempen på jobbstressen

Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell, känns den igen? Om du inte är bekant med den – bli det nu. Den kan vara till hjälp för att ta reda på vad som orsakar stress på din arbetsplats – och i ditt arbete med att tillämpa de nya arbetsmiljöföreskrifterna.

Klicka här för att ta tempen på jobbstressen!
checklista

Checklista för arbetsmiljön

Sedan i våras gäller nya arbetsmiljöföreskrifter med ökat arbetsmiljöansvar för chefer. Men vad är det som egentligen måste göras? Här är en sammanfattande checklista från Chefs seminarium i ämnet.

Klicka här för chefens checklista!
digital

Checklista: Policy för kränkande särbehandling

Arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ha rutiner för hur de arbetar med kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Chef har sammanställt en checklista för vad du bör ha med i en policy för kränkande särbehandling.

Klicka här för checklista – policy för kränkande särbehandling!
mobbning_guide

Gratis guide: Ta mobbning på allvar

Ladda ned Chefs och Prevents guide Ta mobbning på allvar: Handfasta verktyg, metoder och experttips för att sätta stopp för mobbning på jobbet.

Klicka här för gratis guide: Hantera mobbning på arbetet!