Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Undersökning: Var tionde chef mobbad

Okategoriserade
Publicerad
Illustration: Victoria Ovmark.

”Hur ska du kunna leda människor som misstror dig? Det blir oerhört kostsamt för en organisation”, säger Christina Björklund, som forskar på mobbning av chefer.

Chefer är inte undantagna från arbetsplatsmobbning. Det är lika många chefer som blir mobbade som medarbetare. Nästan var tionde chef uppger att hen har varit utsatt för trakasserier i form av förtal, personangrepp och undanhållande av information. Det visar en undersökning som Chef har gjort i samarbete med Novus.

”Det stämmer väl överens med internationella siffror, som ligger på cirka sex procent”, säger Christina Björklund vid KI, som precis har fått 3,3 miljoner kronor från AFA för att forska på mobbning av chefer.

Enligt henne har en undersökning om mobbning av chefer, liknande Chefs, inte gjorts tidigare i Sverige. Hon tycker att åtta procent, som Chefs undersökning visar, är väldigt mycket, eftersom effekten av dessa procent är så mycket större när det kommer till chefer.

”Betänk att det här är människor som ska leda andra människor. Om du mår dåligt, är ifrågasatt och undanhålls information, hur ska du då kunna vara en bra ledare? En chef som mår dåligt har dessutom hela sin personal som åskådare. Hur ska du kunna hantera dina uppgifter, fördela arbete och leda människor som misstror dig? Det blir oerhört kostsamt för en organisation. Så det är bedrövliga siffror.”

Läs mer: Så hanterar du mobbning på arbetsplatsen

Efter att hennes forskningsprojekt har blivit känt för allmänheten blir hon dagligen uppringd av chefer som vill vittna om vad de utsatts för.

Så här berättar några:

”Jag skulle egentligen inte ha tagit det där jobbet, jag kände redan från början att det inte skulle bli bra”, säger en.

”Jag är inte ensam, de fyra cheferna före mig mobbades också”, berättar en annan.

”Mobbning är något som man som chef får ta, det hör till rollen, att det är projektioner”, säger en tredje.

Bland rösterna finns också vittnesmål om att mobbningen är ett tecken på en hel organisation i gungning, att det är ett organisatoriskt problem.

Många av cheferna berättar att de inte har kunnat få ett nytt jobb, medan andra inte kan tänka sig att ta ett chefsjobb igen.

”Kopplingen mellan mobbning och ohälsa är väldigt stor. Cheferna som jag har pratat med hittills mår fruktansvärt dåligt. De har haft höga positioner och fått benen undanslagna. De blir också hårt dömda och har mycket svårt att få ett nytt chefsjobb. En av de höga chefer som jag pratat med arbetar nu som personlig assistent. Andra kan inte tänka sig att ta ett chefsjobb igen”, berättar Christina Björklund.

Mobbning är ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemen med personligt lidande i form av sömnproblem, humörsvängningar, depression och utmattning som följd, visar Christina Björklunds tidigare forskningsstudie Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö.

En undersökning vid NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska Institutet, visar att mobbning är cirka 2,5 gånger vanligare bland personer som har tagit sitt liv än hos folk i allmänhet.

Ett exempel på detta är det uppmärksammade Krokom-fallet där en socialsekreterare tog livet av sig. Där dömdes först de två anklagade cheferna i tingsrätten för grovt arbetsmiljöbrott, men friades senare i hovrätten. Riksåklagaren har nu överklagat till Högsta domstolen.

När det gäller mobbning av chefer visar Chefs undersökning att det oftast är en medarbetare som mobbar (55 procent), följt av den egna chefen (36 procent) och/eller en chefskollega (28 procent).

Christina Björklund kallar det ”uppåtgående mobbning”, men säger samtidigt att det är sällsynt att en chef blir mobbad av medarbetare underifrån utan att det, uttalat eller outtalat, är sanktionerat uppifrån. Man blir med andra ord ofta attackerad från båda hållen, och de utsatta är ofta mellanchefer.

”Det kan vara att den högre chefen ger sig på dig när du vänder dig uppåt för att få stöd.”

Hälften av all den mobbning som chefen utsätts för handlar om förtal och personangrepp, en tredjedel om undanhållande av information och en femtedel om social utfrysning. Fyra av tio chefer uppger att deras jobb saboterats/försvårats av andra på grund av diverse härskartekniker, vilket ju kan ingå i samtliga tre kategorier ovan.

”När chefer blir mobbade är det oerhört subtilt, vilket gör att det tar tid innan man förstår vad man är utsatt för.”

Förtal inbegriper nedsättande och elaka kommentarer, skämt och miner, och bortförklaras ofta med att ”jargongen är rå men hjärtlig” och ”som chef har man betalt för att tåla lite”.

Christina Björklund lyfter fram komplexiteten i chefsrollen; att en chef ska vara allt, stark och empatisk men inte för stark eller för empatisk; tydlig utan att peka med hela handen; inlyssnande men ändå beslutsmässig. Till detta kommer också ens egen förväntan på sig själv och viljan att göra ett bra jobb.

”En del chefer är så klart skitstövlar, men de allra flesta vill bara göra ett bra jobb. De har den formella makten, men medarbetarna har också enorm makt. De kan motarbeta en chef rejält. Ett fåtal individer kan sätta stopp för det du vill göra, någon kan också vara ute efter din position. Det får man inte glömma. Som chef är du beroende av din grupp, du kan inte göra allt själv.”

Fyra av tio chefer i undersökningen -uppger att skälet till att de mobbades var att de upplevdes som ”för duktiga”.

Christina Björklund känner igen det.

”De som har hört av sig till mig är kompetenta och drivna chefer som försöker föra sin organisation framåt. Men om ’att vara duktig’ ses som negativt varierar förstås från bransch till bransch.”

Av cheferna i undersökningen uppger 30 procent att den grundläggande orsaken till mobbningen är omorganisation, revirmarkerande eller konkurrens.

”Det är lätt att se mobbningen som ett individproblem, men det är det inte. Av de slutsatser jag redan nu kan dra är det klart att mobbningen är ett organisatoriskt problem. Det är inte personernas fel, utan beror snarare på att organisationen är ostrukturerad. Det är ett återkommande scenario. De mobbade cheferna säger ofta ’jag är inte ensam, flera chefer före mig har haft samma problem’.”

Det finns två tydliga tecken på att det är ett organisatoriskt problem, enligt Christina Björklund.

Det ena är att tidigare undersökningar har visat att mobbning generellt förekommer oftare i verksamheter i offentlig regi, där målen inte är lika tydliga. Närmare 10 procent av alla inom den offentliga sektorn uppger, enligt Arbetsmiljöverket, att de varit utsatta för personlig förföljelse.

”Jag tror det ligger i organisationsformen, man har inte den privata sektorns tydliga mål utan mycket är politik. Och hur länge har man egentligen råd att ha mobbning inom den privata sektorn?”, frågar hon.

Samtidigt reserverar hon sig för att den offentliga sektorn lyder under offentlighetsprincipen vilket gör att mobbning rapporteras på ett annat sätt än inom den privata sektorn.

Hon tillägger:

”Mobbning förekommer såklart även inom den privata sektorn.”

Det andra är att mobbning ofta uppkommer i organisationer i gungning, vid till exempel omorganisationer.

”Cheferna får ta smällen för besluten ovanifrån, det har man kunnat se i andra undersökningar också. De blir som en buffert, mellan ledning och medarbetare, dit all frustation och rädsla nerifrån projiceras. Osäkerhet och stress kan ta fram helt andra beteenden hos människor.”

Christina Björklund håller inte med jargongen om att det här är något som man får ta, att det hör till chefsrollen att bli en projektionsyta.

”När det blir systematiskt och inte tar slut och man varken har stöd uppifrån eller från hr-avdelningen, då har det gått för långt.”

Läs mer: Så hanterar du mobbning på arbetsplatsen

 

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden