Raoul Stubbe arbetar för inkubatorn Sting.
Raoul Stubbe arbetar för inkubatorn Sting.

Undersökning: Självkännedom gör entreprenörer framgångsrika

Framgångsfaktorn för snabbväxande företag är chefer med självkännedom och helhetstänk. Som har koll på sina starka och svaga sidor och är duktiga teambyggare. Det visar en unik svensk undersökning.

Det är varken revanschlust efter en tuff barndom eller intelligens på Mensa-nivå som gör vissa entreprenörer mycket framgångsrika. Det visar en undersökning som de två startup-inkubatorerna, Sting och Umeå Biotech Incubator, har gjort tillsammans med bland andra Game Intelligence som utvecklar ett nytt verktyg baserat på forskning från Karolinska Institutet.

De har intervjuat och testat 18 entreprenörer som alla haft en avgörande roll i att bygga minst ett företag som efter produktlansering omsatt minst 20 miljoner kronor inom fem år eller minst 100 miljoner inom tio år.

”Om man frågar allt från investerare till grundare om den viktigaste framgångsfaktor för en startup svarar 90 procent att det är teamet. Vi ville hitta ett mer datordrivet sätt att få fram vilka som har potential att lyckas”, säger Raoul Stubbe, som har varit med och grundat företagen Proximion och Single Technologies och som idag coachar nya bolag på Sting.

Entreprenörerna testades med hjälp av SGP (startup grundarprofil); Matrigma, ett världsledande verktyg för att mäta begåvning; personlighetstestet MAP, och Game Intelligence som mäter hjärnans exekutiva förmågor.

 ”Testerna visar att de inte är några Einstein-genier utan snarare medelakademiker. Men när det kommer till hjärnans exekutiva förmågor ligger de betydligt högre. De är i snitt bättre än 2/3-delar av normalpopulationen. Och när det kommer till kreativitet och strategi tillhör de en procent bästa”, säger Raoul Stubbe.

”Det som gör dem så framgångsrika i att bygga snabbväxande företag är att de är kreativa och har ett helhetstänk. De ser hela spelplanen framför sig och utnyttjar den maximalt.”

toppdesk-2

Läs också: Därför blir fotbollsspelare bra chefer

Chef har tidigare skrivit om det exekutiva testet, Game Intelligence, som här använts i en modifierad variant. Testet mäter hjärnans förmåga att ta in och bearbeta information samt ta beslut, och kallas ibland för spelintelligens utifrån att forskarna på Karolinska testade fotbollsspelare och såg att de har kapacitet att bli framgångsrika chefer.

En annan ”oerhört intressant” faktor i undersökningen av de framgångsrika entreprenörerna, är enligt Raoul Stubbe, att entreprenörerna har bra koll på sina svagheter och styrkor. De känner sig själv, skäms inte för sina svaga sidor utan har varit duktiga på att komplettera sig själva.

”Vi tror att det är nyckeln till att de är så duktiga teambyggare. De lider varken av narcissism eller hybris, utan självkännedom är en tydlig faktor. Vi har inte lyckats skrapa ihop mer än drygt 20 procent kvinnor i undersökningen men eftersom de ofta är bättre på självkännedom talar det starkt för att kvinnliga ledare kommer att dominera i framtiden.”

I djupintervjuerna framkom det också att de framgångsrika entreprenörerna var mycket intresserade av att bygga företagskultur.

”De försöker tidigt skriva ner sin vision, de är tydliga med hur de rekryterar, sin värdegrund och hur de fattar beslut. Jag tror att det är starkt kopplat till självkännedomen. Är man intresserad av sig själv är man också intresserad av andra, och då kommer det här med kultur av sig själv.”

rusta1

Läs också: Så byggde Rusta en lyckad företagskultur

Vad kan vanliga chefer lära sig av er undersökning?

”Jag tror att etablerade företagsledare kan få väldigt mycket inspiration från entreprenörerna, framför kan de bidra i förändringsarbete. Startups finns ju för att det finns ett förändringsbehov i samhället. Skulle man få in det tänket i den etablerade industrin skulle svensk företagsamhet kunna växa mycket snabbare.”

Och när det kommer till rekrytering av nya medarbetare?

”Många chefer blir rekryterade för de har ett starkt självförtroende som i många fall överstiger kompetensen. Vi låter oss luras av karisma och förförs alldeles för lätt av dessa personer. Om vi blir lite nyktrare och istället ser till den självreflekterande delen och tar reda på hur medveten den sökande är om sina svagheter och styrkor, då tror jag att vi skulle få bättre chefer och lyckligare medarbetare. Just självkännedom har fått för lite uppmärksamhet i rekryteringssammanhang.”

Vad är drivkraften hos dessa framgångsrika entreprenörer?

”Vi kan inte svara jättesäkert på det men alla personerna har varit oerhört passionerade kring sin vision. De har sett en brist i hur samhället fungerar och vill förändra världen. Jag är säker på att just passionen för visionen gör att de får superenergi, är uthålligare och orkar jobba mer än alla andra. För en sak kan man vara säker på, det blir ingen succé över en natt, utan det tar tid – typfallet är sju år – att lyckas.

Raoul Stubbe är noggrann med att betona att undersökningen är gjord på en liten grupp av endast 18 personer.

”Det är inte en forskningsstudie, utan vi kallar det för en undersökning, men det ger indikationer på vad som karaktäriserar en framgångsrik entreprenör.”

starups

Läs också: 4 skäl till att din startup går i konkurs – trots en briljant idé

Relaterade artiklar

cb12-content
Chefboken

Led utifrån värderingar – på riktigt!

Det är med hjälp av starka värderingar vi kan möta framtidens stora utmaningar med bland annat ökad komplexitet, digitalisering och klimatförändringar. Det menar Julia Norinder i sin bok Värderingsbaserat ledarskap Mening, tillit och transformation. I den beskriver hon hur du som ledare kan arbeta både utifrån dina egna värderingar och din organisations. I senaste Chefboken sammanfattar ledarskapscoachen Maria Gerlofson hennes tankar
Ställ frågor om engagemanget – och ta action på de svar du får, säger Viktoria Lindhé på &frankly Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + &frankly

7 frågor du ska ställa till dina medarbetare 2020

Gör enkla frågor om engagemang till en framgångsfaktor i ditt ledarskap. ”Då kommer du åt en hävstångseffekt”, säger Viktoria Lindhé på &frankly. Här tipsar hon om konkreta actions för chefer ­– när medarbetarnas engagemang sviktar.
digital-3
Verksamhetsutveckling

Dålig digital koll bland toppchefer

När 300 toppchefer frågades ut om sin ledningsgrupps kunskaper inom data visste bara hälften vad digitalisering innebär. Det enligt en rapport från Bisnode i samarbete med Kairos Future.

learning1
Verksamhetsutveckling

Kompetensutveckling – därför kräver det modiga chefer

Det finns några gemensamma nämnare som alla chefer borde ta till sig för att underlätta viktig kompetensutveckling. Det säger Lars Kry, vd för Sigma och tidigare utsedd till Årets Chef, med anledning av en rapport om kompetensbristen inom it-yrket.

Thomas Jensen, Boston Consulting Group
Verksamhetsutveckling

Ny rapport: Sverige riskerar halka efter när marknaden förändras

I en ny global rapport framkommer att hälften av svenskarna är inställda på att teknikutvecklingen kommer ändra arbetslandskapet kraftigt. Samtidigt tillhör Sverige bottenskiktet när det gäller att lära nytt – vilket kan påverka konkurrenskraften.
entillen
Verksamhetsutveckling

6 kritiska uppgifter för första linjen

Första linjen-chefer är de som har de största utmaningarna i organisationen men också störst påverkan på resultatet. Trots det tar det tolv år innan de får sin första ledarskapsutbildning. Det vill författarna till  bästsäljande boken Everyone Deserves A Great Manager råda bot på.

Förmågan att pressa sig lite till är en stressfälla för chefer.
Annonssamarbete Chef + Skandia

Lär dig undvika chefens förrädiska stressfälla

Chefers stress ökar. Samtidigt som vi vet riskerna med att bita ihop och kämpa på. ”Chefer behöver bli bättre på att söka stöd och ta emot hjälp vid varningssignaler”, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.
forandringsledning
Verksamhetsutveckling

”Ingen frisk hjärna gillar förändring”

En genomtänkt förändringsledning kan förbättra resultatet för verksamheten, skriver författarna till boken ”Förändringsledning”.